Autor: 0

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

w ZDUŃSKIEJ WOLI

Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, to placówka wyspecjalizowana w kształceniu dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła kształci dzieci już od narodzin – prowadząc zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju , oferujemy także naukę w przedszkolu specjalnym, szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, a także w szkole zawodowej przysposabiającej do pracy.

Placówka spełnia kryteria najwyższej jakości nauki i opieki, gwarantuje prawidłowy rozwój dziecka , nabywanie przez ucznia nie tylko wiedzy i umiejętności ale pożądanych społecznie cech. Szkoła zatrudnia doświadczonych oligofrenopedagogów, którzy wspomagają swoją pracę i wiedzę współpracując z pedagogami specjalnymi, logopedą, psychologiem, pedagogiem, a także z rehabilitantem zatrudnionym w placówce. Nauczyciele by uzyskać pozytywne wyniki w pracy z uczniem stosują zarówno metody tradycyjne jak i metody wykorzystujące multimedia, specjalistyczne oprogramowania jak również metodę Marii Montessori, Weroniki Sherborn, Domana, Knill`a itp. W szkole odbywają się zajęcia dogoterapii i hipoterapii.

Nasz szkoła – to placówka posiadająca nowoczesne zaplecze niezbędne do realizacji wyznaczonych celów.

– posiadamy 2 samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, przewozimy i dowozimy wszystkich, mających taką potrzebę, uczniów.

– doskonale wyposażone sale multimedialne, wspomagające naukę, dające możliwość wspomagania procesu dydaktycznego najnowszymi osiągnięciami techniki.

– świetnie wyposażoną salę rehabilitacyjną, salę do stymulacji sensorycznej, siłownię wspomagającą rehabilitację i ogólny rozwój uczniów

– pracownię logopedyczną z najnowszym oprogramowaniem.

W szkole zawodowej kształcimy w następujących zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, blacharz samochodowy, mechanik samochodowy, krawiec, fryzjer, cukiernik, piekarz, rzeźnik- wędliniarz, elektryk, ślusarz, stolarz. Szkoła współpracuje z wieloma zakładami pracy, które oferują naszym uczniom możliwość praktyki w zawodzie z zachowaniem najwyższych standardów.

Posiadamy status organizatora turnusów rehabilitacyjnych, organizujemy wyjazdy na zieloną szkołę, wycieczki krajowe i zagraniczne.

W szkole panuje atmosfera przyjazna uczniowi.