”POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

”POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Wieloletni rządowy program ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Moduł 3)

Dofinansowanie         79 164,00 zł

Całkowita wartość   103 154,00 zł

Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w  sprawie ustanowienia  wieloletniego  rządowego  Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata     2019-2023 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji    modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W ramach programu realizowana jest pomoc w postaci doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Dzięki programowi przeprowadzony zostanie remont kuchni polegający m.in.  na wymianie instalacji elektrycznej i hydraulicznej, położeniu nowych płytek ściennych oraz zakupie nowych mebli i  wyposażenia kuchni pozwalającego usprawnić procesy technologiczne przygotowania posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.

Program „Za życiem”

 

Program ” Za życiem ” 2 edycja
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli już 9 maja 2022 roku rozpoczyna realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Placówka została wyznaczona do tego zadania przez starostę zduńskowolskiego Hannę Iwaniuk jako wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno- opiekuńczy na terenie powiatu.
Główny cel programu to udzielenie wszechstronnego wsparcia terapeutycznego dzieciom i ich rodzicom z terenu całego powiatu zduńskowolskiego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Programem zostanie objętych 20%dzieci małych do rozpoczęcia nauki szkolnej z zaburzeniami z terenu powiatu zduńskowolskiego.
TRWA NABÓR
Wymagane dokumenty to:
– podanie ( do pobrania w sekretariacie szkoły)
– opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub
-zaświadczenie lekarskie od pediatry z rozpoznaniem do terapii specjalistycznej ze względu na niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie- pod numerem 43 823 33 99

 

 

 

„Przytul zwierzaka” – edycja X

Drodzy Nauczyciele! Drodzy Uczniowie!

 

Miesiąc październik ogłoszony został Miesiącem Dobroci dla Zwierząt,a 4 października na całym świecie obchodzi się Światowy Dzień Ochrony Zwierząt.

Z tej okazji serdecznie, jak co roku zapraszamy wszystkich, którym los zwierząt nie jest obojętny, do wzięcia udziału w akcji organizowanej w naszej szkole, pod hasłem
„Przytul zwierzaka” –  edycja X.

Celem akcji jest zbiórka mokrej karmy dla kotów, psów z firmy ,,Dolina Noteci”,
a także rękawiczek jednorazowych rozmiar S i M .

Zbiórka artykułów będzie trwała od dziś tj. 23 września 2020 do 10 października br. Zebrane materiały prosimy opisać, od której klasy zostały podarowane. Produkty można składać w koszach obok szatni szkolnej, lub u nauczycieli: p. Marty Pałuszyńskiej, p. Anety Piontek.

Całość zebranych artykułów, delegacja nauczycieli i uczniów, w imieniu całej społeczności szkolnej, zawiezie do Schroniska w Czartkach, gdzie odbędą się warsztaty terenowe, ognisko
i śpiew.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do włączenia się do naszej szkolnej akcji.
opiekunki szkolnego KME

                                                                                                  Marta Pałuszyńska, Aneta Piontek

 

2 kwietnia zakończył się realizowany w naszej szkole projekt Biblioteka przyjazna sensorycznie. Środki na jego realizację pozyskane zostały w ramach konkursu Fundacji Santander Tu Mieszakam, Tu Zmieniam. Dzięki kwocie 7.000 zł udało nam się przeprowadzić remont w szkolnej bibliotece, meble i wyposażenie, przeprowadzić warsztat dla rodziców Książeczka sensoryczna. Nasi uczniowie, korzystając z zasobów biblioteki i uczestnicząc
w zajęciach w ramach projektu, doskonalili swoje umiejętności społeczne oraz poszerzali kompetencje czytelnicze.