Autor: 0

W naszej szkole obecnie mamy dwa oddziały pracujące w duchu metody Marii Montessori. Maria Montessori była włoską lekarką, psychologiem i pedagogiem, która opracowała system wychowawczy.

Jedną z kluczowych zasad metody Montessori jest przyjęcie, że dzieci się od siebie różnią i w związku z tym powinny mieć możliwość rozwijania się w oparciu o indywidualnie dopasowany plan rozwoju. Dzięki doborowi odpowiednich do dziecka aktywności, zapewnia się mu lepszy, efektywniejszy i szybszy rozwój.

Pedagogika Montessori oparta na poszanowaniu wolności wyboru każdego dziecka nie jest jednak wolna od zasad.

Są to:

  • Zasada swobody wyboru rodzaju pracy  – dziecko samo wybiera, czy chce pracować, czy nie
  • Zasada swobody wyboru czasu pracy  – dziecko decyduje kiedy będzie chciało się czegoś nauczyć
  • Zasada wyboru miejsca pracy – dziecko decyduje o miejscu pracy – nauki.
  • Zasada wyboru formy pracy – dziecko decyduje jak chce zdobywać wiedzę
  • Zasada Porządku  – „Porządek w otoczeniu, to porządek w sercu” Maria Montessori
  • Zasada stopniowania i izolowania trudności – uczymy od rzeczy najłatwiejszych, to najtrudniejszych
  • Zasada transferu – zdobyte umiejętności muszą być użyteczne w życiu codziennym
  • Zasada własnego działania i powtarzania – dziecko ma prawo do powtarzania materiału na którym pracuje
  • Zasada ograniczenia – materiał montessoriański w jednym egzemplarzu, używany zgodnie z przeznaczeniem
  • Zasada samokontroli – dziecko samo jest w stanie ocenić, czy dobrze wykonało dane zadanie

W  przedszkolu Montessori dziecko ma swobodę w zarządzaniu swoim czasem pracy, może samodzielnie wybrać to, nad czym będzie pracowało, w którym momencie podejmie działanie, ile czasu chce poświęcić danej czynności. Od niego zależy, czy chce działać samodzielnie, czy w grupie. Mimo dużej swobody nie ma jednak „samowolki” – wszystko realizowane jest według obowiązującego porządku i ustalanych w grupie wytycznych.