Autor: 0

Wczesne wspomaganie rozwoju u małych dzieci

Jeżeli zauważysz nieprawidłowości w rozwoju swojej pociechy lub „coś” Cię niepokoi, poszukaj dla niej odpowiedniej pomocy. Ważne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie oddziaływań terapeutycznych. Już od momentu pierwszych objawów w nieprawidłowym rozwoju psychoruchowym, można je korygować i zapobiegać ich pogłębianiu. Taką pomoc możesz Rodzicu otrzymać u nas,

w Zespole Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

 

Zapewni ją zespół specjalistów składający się z:

PEDAGOGA SPECJALNEGO,
SURDOPEDAGOGA,
TYFLOPEDAGOGA,
NEUROLOGOPEDY,
PSYCHOLOGA,
FIZJOTERAPEUTY,
TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje swoim wsparciem dzieci w wieku od narodzenia do czasu podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Staramy się zapewnić kompleksowe działania skierowane do dziecka i jego rodziny.

Oferujemy:
– wstępną diagnozę,
– terapię pedagogiczną z wykorzystaniem różnych metod np. metodę behawioralną czy metodę Dobrego Startu i innych,
– terapię logopedyczną,
– spotkania z psychologiem,
– rehabilitację,
– zajęcia z integracji sensorycznej,
– zajęcia z tyflopedagogiem,
– dostarczamy informacji dotyczących zaburzeń i zachowań dziecka,
– udzielamy porad, wskazówek i wsparcia psychicznego dla rodziców,
– oferujemy pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami i placówkami specjalistycznymi,
– pomagamy w doborze metod wychowawczych, pomocy edukacyjnych, lektur i odpowiednich zabawek.

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualny program opracowany przez zespół terapeutów.

Są to spotkania indywidualne. Rodzice mogą w nich uczestniczyć.

Organizujemy pomoc dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi:
– opóźnieniem psychoruchowym,
– autyzmem,
– mózgowym porażeniem dziecięcym,
– nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD),
– Zespołem Downa,
– zaburzeniami wzroku lub słuchu,
– z opóźnionym rozwojem mowy,
– zaburzeniami ruchowymi,
– zaburzeniami emocjonalnymi,
– niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu,
– zaburzeniami integracji sensorycznej,
– innymi zaburzeniami.

Praca zespołowa stanowi sedno wczesnej wielospecjalistycznej pomocy. Rodzice i dzieci spotykają na kolejnych etapach terapii prowadzonej u nas, specjalistów z różnych dziedzin. Zespół terapeutyczny jest kompetentny i zaangażowany w losy naszych podopiecznych. To osoby, które wiedzę i doświadczenie starają się wykorzystać w swojej pracy. Służą pomocą, poradą i praktycznymi wskazówkami. Z sympatią i uśmiechem powitają każdego w progach swojej sali. A my jako zespół czekamy na Was w progach naszej placówki. U nas jest fachowo, rzeczowo, miło i sympatycznie. Pełni zrozumienia i zaangażowania wesprzemy Was w trudnych sytuacjach.
Oto próbka naszej pracy i niektórzy z naszych podopiecznych w zabawie, która wspiera, pomaga i uczy. Ci mali i trochę starsi. Szybko rosną, dlatego tak ważne jest, aby wykorzystali ten cenny czas rozwoju nabywając jak najwięcej umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie. Jesteśmy po to, by nadać mu właściwy kierunek. Drodzy Rodzice pamiętajcie o tym, bo tak wiele zależy od Waszych słusznych decyzji i zaangażowania, albowiem jak twierdzi H. Schaffer „Rozwój to wspólne przedsięwzięcie dziecka i dorosłego”.

 

Logopedia

 

Rehabilitacja i integracja sensoryczna

 

Terapia pedagogiczna

 

Zajęcia z tyflopedagogiem