„POZWÓL MI ZROBIĆ TO SAMEMU…….”

W naszej szkole obecnie mamy dwa oddziały pracujące w duchu metody Marii Montessori. Maria Montessori była włoską lekarką, psychologiem i pedagogiem, która opracowała system wychowawczy.

Jedną z kluczowych zasad metody Montessori jest przyjęcie, że dzieci się od siebie różnią i w związku z tym powinny mieć możliwość rozwijania się w oparciu o indywidualnie dopasowany plan rozwoju. Dzięki doborowi odpowiednich do dziecka aktywności, zapewnia się mu lepszy, efektywniejszy i szybszy rozwój.

Pedagogika Montessori oparta na poszanowaniu wolności wyboru każdego dziecka nie jest jednak wolna od zasad.

Są to:

  • Zasada swobody wyboru rodzaju pracy  – dziecko samo wybiera, czy chce pracować, czy nie
  • Zasada swobody wyboru czasu pracy  – dziecko decyduje kiedy będzie chciało się czegoś nauczyć
  • Zasada wyboru miejsca pracy – dziecko decyduje o miejscu pracy – nauki.
  • Zasada wyboru formy pracy – dziecko decyduje jak chce zdobywać wiedzę
  • Zasada Porządku  – „Porządek w otoczeniu, to porządek w sercu” Maria Montessori
  • Zasada stopniowania i izolowania trudności – uczymy od rzeczy najłatwiejszych, to najtrudniejszych
  • Zasada transferu – zdobyte umiejętności muszą być użyteczne w życiu codziennym
  • Zasada własnego działania i powtarzania – dziecko ma prawo do powtarzania materiału na którym pracuje
  • Zasada ograniczenia – materiał montessoriański w jednym egzemplarzu, używany zgodnie z przeznaczeniem
  • Zasada samokontroli – dziecko samo jest w stanie ocenić, czy dobrze wykonało dane zadanie

W  przedszkolu Montessori dziecko ma swobodę w zarządzaniu swoim czasem pracy, może samodzielnie wybrać to, nad czym będzie pracowało, w którym momencie podejmie działanie, ile czasu chce poświęcić danej czynności. Od niego zależy, czy chce działać samodzielnie, czy w grupie. Mimo dużej swobody nie ma jednak „samowolki” – wszystko realizowane jest według obowiązującego porządku i ustalanych w grupie wytycznych.

Dzień pustej klasy

Uczniowie naszej szkoły, wraz z ponad 600 szkołami i przedszkolami z całej Polski w dniu 25 września 2020r. obchodzili i świętowali „Dzień Pustej Klasy 2020”

2 kwietnia zakończył się realizowany w naszej szkole projekt Biblioteka przyjazna sensorycznie. Środki na jego realizację pozyskane zostały w ramach konkursu Fundacji Santander Tu Mieszakam, Tu Zmieniam. Dzięki kwocie 7.000 zł udało nam się przeprowadzić remont w szkolnej bibliotece, meble i wyposażenie, przeprowadzić warsztat dla rodziców Książeczka sensoryczna. Nasi uczniowie, korzystając z zasobów biblioteki i uczestnicząc
w zajęciach w ramach projektu, doskonalili swoje umiejętności społeczne oraz poszerzali kompetencje czytelnicze.

 

 

 

 

Turnus rehabilitacyjny

W dniach 31.08.2019-13.09.2019 grupa uczniów naszej szkoły i członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli wraz z opiekunami uczestniczyła w Turnusie Rehabilitacyjnym w Ośrodku „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim. Uczestnicy poddawani byli zabiegom leczniczym mającym na celu poprawę ich stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej. Był to dobry czas wypoczynku, współdziałania i integracji z grupą, pracy nad umiejętnością samodzielnego radzenia sobie w nowych sytuacjach. Uczestnicy turnusu chętnie uczestniczyli w chrzcie i ślubach turnusowych, brali udział w zajęciach kreatywnych, boccia, molkky, turnieju „Koło Fortuny”, karaoke, joga i wielu innych. Podczas turnusu odbyły się również wycieczki do Kołobrzegu i malowniczych Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy. Wszystkie przedsięwzięcia zakończyły się powodzeniem dzięki dużemu zaangażowaniu samych uczestników, rodziców, opiekunów a także pracowników „Leśnej Polany” za co składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA:) Moc i siła jest w grupie:)

Biblioteka nocą

Kartka ekologiczna

Turniej Bocci 2012.05.22

Miting Pływacki 2012.03.14

Siatkówka – Karsznice 2012.02.24

Bowling 2012.02.23