Autor: 0

Grupy rewalidacyjno – wychowawcze są oddziałem Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Zajęcia odbywają się na filii przy Publicznym Gimnazjum nr 5. Uczestniczy w nich młodzież głębiej upośledzona umysłowo, dlatego też to ich możliwości, mocne i słabe strony są filarem działań pedagogów. Głównym celem naszej pracy jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju ucznia, ukierunkowanie jego aktywności. Zapewniamy naszym podopiecznym fachową opiekę, akceptację i poczucie bezpieczeństwa. Staramy się też być wsparciem dla Rodziców.
Naszym celem jest szeroko rozumiany rozwój dziecka. Zajęcia są prowadzone zarówno w systemie grupowym jak i indywidualnym, w zależności od potrzeb i aktualnych warunków. Wykorzystujemy różne metody do których należą:
– Metoda „Porannego kręgu”,
– Program Aktywności „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” Knill,
– elementy arteterapii,
– elementy biblioterapii
– elementy muzykoterapii,
– elementy pedagogiki zabawy – Klanza,
– Drama,
– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– Kinezjologia edukacyjna Dennisona,
– Metoda Domana,
– Metoda alternatywnej komunikacji: piktogramy,
– Zajęcia kulinarne,
– Metoda świąt.

Nasi podopieczni uczestniczą w wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych, uroczystościach szkolnych (np. Święto Drzewa) i pozaszkolnych (np. Festiwal Sztuk Wszelakich). Wykorzystujemy też każdą okazję by poświętować we własnym gronie (np. Śniadanie Wielkanocne, Urodziny czy Wigilia). Ściśle współpracujemy z pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem, Rodzicami oraz ze Świetlicą Środowiskową działającą przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli. Staramy się zaspokoić potrzeby naszych uczniów, zaktywizować ich.

ZAPRASZAMY!!!


 

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia
 

Podsumowanie roku szkolnego 2014/15 w fotograficznym skrócie