Przedszkole dla dzieci z autyzmem

Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli zapewnia profesjonalną edukację i terapię dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i trudnościami rozwojowymi w wieku od 3 roku życia do podjęcia obowiązku szkolnego. Przyjmujemy dzieci do poszczególnych oddziałów:
– odziały dla dzieci niedosłyszących, niedowidzących oraz z wszelkimi innymi niepełnosprawnościami i trudnościami rozwojowymi (praca w oparciu o zasady wychowania i pedagogiki Montessorii)
– oddziały przedszkole dla dzieci z autyzmem (praca w oparciu o zasady terapii behawioralnej).
Wszystkie dzieci realizują podstawę programową zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia dostosowujemy do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Wspieramy dzieci poprzez dodatkowe zajęcia, terapie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Podstawowe zajęcia wzbogacone są m.in. o: terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjne, integrację sensoryczną, dogoterapię, hipoterapię.

Przedszkole Specjalne – oddziały dla dzieci z autyzmem.
W roku 2010 przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli zostały otworzone pierwsze oddziały przedszkole dla dzieci z autyzmem. Zrodziły się z potrzeby stworzenia dla tej grupy dzieci innych, dostosowanych do ich potrzeb warunków edukacji. Uwzględniono potrzebę pracy w małych grupach oraz dostosowania otoczenia, w którym dziecko uczy się i bawi. Oddział przedszkolny liczy od dwóch do czterech dzieci, nad których terapią czuwa wykwalifikowany pedagog specjalny przeszkolony w metodzie behawioralnej oraz wspierająca go pomoc nauczyciela. Edukacja w tak małych grupach daje szansę na zindywidualizowanie procesu edukacyjnego. Każde dziecko podczas pobytu w przedszkolu objęte jest terapią indywidualną oraz grupową.
Ponieważ zaburzenia rozwojowe dziecka z autyzmem mają charakter całościowy to terapia również ma charakter całościowy, czyli obejmuje pracę z dzieckiem w każdym obszarze. W przedszkolu dzieci poza zdobywaniem wiedzy i umiejętności przedszkolnych zdobywają również umiejętności w zakresie funkcji społecznych, komunikowania się ( w tym komunikacja alternatywna), naśladowania, umiejętności samoobsługowych.
Główne cele terapii behawioralnej:
Rozwijanie zachowań deficytowych, czyli tych, które uważa się za normalne pożądane u dziecka w pewnym wieku i w pewnych okolicznościach, a które u dziecka autystycznego występują zbyt rzadko lub nie występują wcale. Należą do nich przede wszystkim: umiejętność nawiązywania kontakty wzrokowego i komunikowania się, okazywanie uczuć, zabawa tematyczna.
Redukowanie zachowań niepożądanych, do których należą między innymi zachowania agresywne i autoagresywne oraz zachowania auto stymulacyjne, rytualistyczne. Praca nad redukowaniem zachowań niepożądanych jest najtrudniejszym , ale zarazem najważniejszym obszarem terapii ponieważ te zachowania blokują rozwój dziecka.
Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii. Prawidłowo przebiegająca terapia zakłada nauczenie dziecka wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych miejscach, czasie, w obecności różnych osób i różnych okolicznościach. Dopiero wtedy możemy mówić o pełnym sukcesie terapeutycznym. Z tego też powodu w naszej placówce kładziemy bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem rodzinnym dziecka.
Podstawowe zasady terapii behawioralnej:
– Zasada małych kroków (każdą czynność, której chcemy nauczyć dziecko rozpisujemy na małe, jasno określone, zrozumiałe dla dziecka czynności, etapy).
-Zasada stopniowania trudności (zaczynamy od ćwiczeń łatwych i konkretnych, z których dziecko będzie mogło skorzystać w zadaniach trudniejszych)
– Zasada stosowania wzmocnień (poprze wzmocnienie rozumiemy każde wydarzenie, które zwiększa siłę zachowana, prawdopodobieństwo jego ponownego wystąpienia w podobnych okolicznościach).
Staramy się stosować przede wszystkim wzmocnienia pozytywne, potocznie zwane nagrodami. W miarę postępów wzmocnienia są wycofywane. Prowadzimy do tego, by dziecko samo doświadczało poczucia satysfakcji z wykonanego zadania. Prawidłowy systematyczny trening umiejętności społecznych sprawia, że z czasem to, czego uczyło się w ścisłe zaplanowany sposób staje się dla niego naturalne i oczywiste.
Zaletą terapii behawioralnej jest uporządkowane otoczenie, w którym uczy i bawi się dziecko. W ten sposób dla dziecka często zalęknionego i gubiącego się w naszej rzeczywistości świat staje się przewidywalny, a przez to jemu bliższy. Dziecko, które wyzbywa się lęków, rozumie otaczające go otoczenie otwiera się na drugą osobę i buduje relacje społeczne.
Zapraszamy do obejrzenia galerii przedstawiającej pracę w oddziałach przedszkolnych dla dzieci autyzmem.

 

Imprezy i akademie szkolne


Martynka w ZOO na fotografii


Piknik integracyjny


Poza przedszkolem


Terapia indywidualna


Terapia umiejętności samoobsługowych


Urodziny


W przedszkolnym ogródku


Zabawa dowolna


Zajęcia grupowe


Zajęcia kulinarne


Zajęcia muzyczno-ruchowe