Autor: 0

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia nastawione na wsparcie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres zaburzeń, potrzeb i ich możliwości, które wpływają na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

Głównym celem zajęć jest:

– komunikowanie się z otoczeniem w sposób werbalny lub pozawerbalny,
– kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej;
– stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.