”POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

”POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Wieloletni rządowy program ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Moduł 3)

Dofinansowanie         79 164,00 zł

Całkowita wartość   103 154,00 zł

Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w  sprawie ustanowienia  wieloletniego  rządowego  Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata     2019-2023 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji    modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W ramach programu realizowana jest pomoc w postaci doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Dzięki programowi przeprowadzony zostanie remont kuchni polegający m.in.  na wymianie instalacji elektrycznej i hydraulicznej, położeniu nowych płytek ściennych oraz zakupie nowych mebli i  wyposażenia kuchni pozwalającego usprawnić procesy technologiczne przygotowania posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.

Zajęcia stymulujące pracę mózgu

EEG BIOFEEDBACK

Profesjonalny trening mózgu. Informacja o stanie umysłu pacjenta jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG.
Trening przebiega w formie zabawy. Dzięki metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych – wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe. Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces znika. Przebieg treningu jest całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny.
Trening EEG Biofeedback wpływa pozytywnie na korę mózgową przywracając równowagę zaburzonym wartościom amplitud fal mózgowych. Poprawia się: koncentracja uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepsza się nastrój, samoocena, sen, równocześnie pacjent uczy się relaksu. Dzięki szerokiemu spektrum oddziaływań metoda EEG Biofeedback znajduje zastosowanie przy:

– zaburzeniach uwagi, koncentracji,

– nadpobudliwości psychoruchowej,

– problemach szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia itp.),

– rozwojowych zaburzeniach mowy,

– stanach lękowych, tremie, obniżonej samoocenie w rehabilitacji po urazach czaszki,

– zaburzeniach snu,

– zaburzeniach lękowych i fobiach,

Usprawnianie analizatorów

ERGOTERAPIA

To forma terapii wykorzystująca różne rodzaje zajęć, terapię przez pracę. Do ich realizacji niezbędne są określone narzędzia i materiały. Najczęściej stosowanymi formami ergoterapii są: krawiectwo, dziewiarstwo, hafciarstwo, kaletnictwo, tkactwo. W terapii będą wykorzystywane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań, np.: materiały odzieżowe, futra, filce, guziki, nici, materiały do usztywniania itp.

Głównym celem zajęć jest:

– poprawa sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– przygotowanie osoby do wykonywania różnego rodzaju prac, na miarę jej możliwości z uwzględnieniem ograniczeń fizycznych, umysłowych i społecznych;

– rozwijanie samodzielności, niezależności i pobudzanie aktywności.

ARTETERAPIA

Oznacza terapię przez sztuki plastyczne z wykorzystaniem barw i zapachów (plastyko – terapia z elementami chromoterapii i aromaterapii) oraz muzykę (muzykoterapia) taniec (choreoterapia), literaturę (biblioterapia), zabawy (ludoterapia), fotografię i kontakt z przyrodą (sylwoterapia).

Głównym celem zajęć jest:

– podnoszenie zdolności percepcyjno – poznawczych, społeczno – emocjonalnych;

– kształtowanie zdolności manualnych i ruchowych, wyobraźni i twórczego myślenia;

– odreagowywanie napięć, niepowodzeń i agresji na skutek relaksacji.

DOGOTERAPIA

Kynoterapia to jedna z metod terapii, która w swoich założeniach wykorzystuje pozytywne oddziaływanie psa na człowieka i ma na celu przywrócenie zdrowia i dobrego samopoczucia. Służy wzmacnianiu działań prowadzonych przez lekarzy, rehabilitantów, pedagogów. Udział psa w prowadzonych zajęciach pomaga szybciej i skuteczniej osiągnąć zakładane cele terapeutyczne.

Głównym celem zajęć jest:

– usprawnianie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka. Pies na tych zajęciach pełni niejako rolę „pomocy naukowej” mającej motywować dziecko do nauki a poprzez stworzenie przyjaznych warunków ułatwia mu przyswojenie zdobytej wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego przyjaciel – pies.

Usprawnianie komunikacji

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia nastawione na wsparcie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres zaburzeń, potrzeb i ich możliwości, które wpływają na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

Głównym celem zajęć jest:

– komunikowanie się z otoczeniem w sposób werbalny lub pozawerbalny,
– kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej;
– stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

GLOTTOTERAPIA

Edukacja językowa, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania oraz kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka oraz potrzeb każdego wychowanka.
Autorem tej metody jest profesor Bronisław Rocławski.
W nauce pomagają specjalnie zaprojektowane klocki LOGO, dzięki którym dzieci bawiąc się jednocześnie uczą się liter.

Głównym celem zajęć jest:

– Prawidłowy rozwój narządów mowy;
– Nauka prawidłowej orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni;
– Przygotowanie dzieci do syntezy i analizy fonemowej mowy (składanie i dzielenie wyrazów na głoski), głoskowanie zgodnie z zasadami fonetyki.

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

Podstawowe zasady każdych zajęć z zakresu pedagogiki zabawy to: dobre samopoczucie uczestników i radosna atmosfera spotkań oraz uczenie się przez działanie, przeżywanie i odkrywanie.
Efektem spotkań prowadzonych tą metodą jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do pozytywnych zmian.

Głównym celem zajęć jest:

– aktywizacja uczestników, pobudzająca poszczególne zmysły;
– rozbudzenie w dzieciach ich naturalnej aktywności, kreatywności i twórczych zachowań;
– aktywność poprzez ruch, rytm, śpiew, taniec i słuchanie muzyki.

Erasmus+

Europejski Plan Rozwoju Szkoły zatwierdzony przez
Narodową Agencję programu Erasmus+
Jesteśmy dumni, bo nasza praca została wyróżniona.


Unia Europejska przyznała Zespołowi Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli prawie 74 tys. euro na projekt pt. „Od Montessori do samodzielności”. W ciągu najbliższych dwóch lat dyrektor i nauczyciele pracujący w szkole wezmą udział w trzech 10-o dniowych szkoleniach z zakresu metody Montessori w Instytucie Duhovka w Pradze oraz dwóch wizytach studyjnych w placówkach partnerskich w Modern Montessori International w M. Londyn w Wielkiej Brytanii i Montessori School of Las Palmas de Gran Canaria. Ponadto planujemy udział w Międzynarodowym XV Kongresie Montessori w Lund/Szwecja.
Nasz Europejski Plan Rozwoju Szkoły został doceniony na arenie międzynarodowej. Liczymy, że spodoba się społeczności lokalnej, naszym uczniom i ich rodzicom. Dołożymy wszelkich starań aby tak było!
Dziękujemy za pomoc, liczymy na wsparcie i mamy nadzieję, że Nasz pomysł na Szkołę, który jeszcze rok temu wydawał się utopijnym marzeniem za dwa lata będzie na wyciągnięcie ręki i zarówno władze samorządowe i oświatowe dadzą nam zielone światło, które otrzymaliśmy od UE.
Jeden człowiek może niewiele, ale razem jesteśmy w stanie góry przenosić, by niemożliwe stało się możliwe.

Renata Kosińska – Graf, koordynator projektów międzynarodowych w ZSS im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

Wizyty studyjne w Londynie i Las Palmas

Wiosna tego roku to dla naszych pedagogów czas wizyt w studyjnych realizowanych w ramach programu Erasmus +. Pierwsza z nich odbyła się w Londynie w dniach od 16 do 20 marca. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii nauczyciele poznali placówki londyńskie, które pracują z dziećmi wykorzystując metodę M.Montessori. Obserwowanie zajęć w MMI Crydon, MMI Streatham, MMI Golders Green oraz MMI Raynes Park dało uczestnikom projektu nowe spojrzenie na tę metodę i możliwości jej adaptacji do warunków lokalowych, do środowiska, do potrzeb, kultury innego kraju jakim jest Anglia.
Kreatywność londyńczyków, która była widoczna chociażby w dostosowaniu miejsca do potrzeb przedszkola montessoriańskiego, zachwyciła pedagogów – na przykład przekształcenie kościoła – jednego pomieszczenia – na bardzo przytulną, a dla nas Polaków niezwykle oryginalną salę przedszkolną, czy też stworzenie oddziałów przedszkolnych w jednym z domków będącym częścią typowej – wąskiej zabudowy ulicy w Londynie.
Podczas obserwowanych zajęć, nauczyciele mieli możliwość widzieć adaptację metody w pracy z dziećmi już od 3 miesiąca życia, kiedy to w sposób szczególny widoczne jest podążanie za dzieckiem. Niezwykłym doświadczeniem było podpatrywanie tych najmłodszych dzieci podczas kształtowania się u nich samodzielności z wykorzystaniem chociażby materiałów do praktycznego życia.
Po zajęciach – był również czas na rozwój kulturowy. A w Londynie było co zwiedzać…. I tylko kreatywność i zorganizowanie naszych pedagogów sprawiła, że w tak krótkim czasie mogli zobaczyć tak wiele i doświadczyć wzruszających spotkań ze sztuką podczas wizyty w The National Gallery, The British Museum. Poznać i odkryć niesamowite dzieje rozwoju Ziemi, świata zwierząt i roślin w The Natural History Museum. Nie sposób było przejść obojętnie obok Pałacu Westminsterskiego, słynnego zegara Big Ben, czy nie przespacerować się Tower Bridge, zobaczyć Tower of London. W pamięci na długo zostanie również widok Londynu widziany niemalże z lotu ptaka – z ogromnego London Eye.

Zdjęcia z wizyty w Londynie

Kolejna wizyta studyjna odbyła się w dniach 13 – 19 kwietnia. Tym razem sześcioosobowa grupa pedagogów poleciała z Warszawy samolotem … aż na Wysypy Kanaryjskie, a dokładnie na Gran Canarię. To niesamowite wrażenie uczestniczyć w obserwacji zajęć w szkole, za oknami której rozpościera się niespotykany dla Polaków widok oceanu, palm i kaktusów.
W Montessori School of Las Palmas pedagodzy spędzili kilka dni, by jeszcze pełniej doświadczyć wyjątkowości, a zarazem uniwersalności metody montessoriańskiej. Odmienny klimat, ukształtowanie terenu, inne zwyczaje, a pomoce do zajęć praktycznego życia, rozwoju zmysłów, matematyki, języka, wychowania kosmicznego jakby niezmienne. Choć z pewnością materiały do science wyróżniały się od znanych nam w Polsce.
Obserwacje odbywały się każdego dnia w trzech grupach wiekowych dzieci. Podobnie jak w Londynie można było zobaczyć sale, rozmieszczenie materiałów na półkach – pomieszczeniach dla najmłodszych dzieci, które dla naszych nauczycieli są nowością, bowiem w naszej placówce mamy trochę starsze przedszkolaki. Odmiennym doświadczeniem była również muzyka, która towarzyszyła uczniom również podczas zajęć. Południowe rytmy pobudzały do działania montessoriańskich studentów.
Wizyta w szkole montessoriańskiej nie była jedyną możliwością podpatrzenia funkcjonowania tamtejszej oświaty. Nauczyciele mieli także możliwość uczestniczenia w zajęciach w typowej kanaryjskiej szkole, gdzie zobaczyli naprawdę inspirujące lekcje, przygotowane przez fantastycznych ludzi z pasją do nauczania.
Wyjazd na Gran Canarię to dla pedagogów niepowtarzalna możliwość rozwoju również kulturowego. Gospodarze na zakończenie naszego pobytu zorganizowali kanaryjski lanuch, przygotowany wg przepisów tamtejszej kuchni. Wyśmienite sosy czerwone i zielone moho do ryb i ziemniaków, słodkie gofio i napój o smaku dzieciństwa dla większości kanaryjczyków stał się dla gości wizytówkę południowej kuchni. Pobliskie miejscowości, ich architektura, krajobraz oraz mieszkańcy urzekły podróżników.
Wizyty studyjne to czas bogatych doświadczeń – rozwoju umiejętności językowych, kulturowych, odmiennego spojrzenia na możliwości wykorzystania metody w pracy z dziećmi w zróżnicowanych środowiskach.

Zdjęcia z wizyty w Las Palmas

Mobilność III – szkolenie w Pradze

W lutym 2015 roku pedagodzy biorący udział w Programie Erasmus + uczestniczyli w drugiej części szkolenia z zakresu metody Marii Montessori.
Od 16 do 27 lutego nauczyciele poznawali teorię, filozofię oraz pomoce z obszaru życia praktycznego i kształcenia zmysłów. Podczas blisko 9 godzinnego dnia zajęć mogli doświadczać aktywności, jakie każdego dnia podejmowane są przez dzieci. Własna praktyka pozwala zrozumieć wyjątkowość, zasadność i celowość wprowadzenia dokładnie tych materiałów, w czasie, kiedy dziecko ma największą szansę rozwoju określonej funkcji, umiejętności. Samodzielne doświadczanie pracy na materiale montessoriańskim, zarówno na tym kształtującym rozwój samodzielności, jak i rozwój sensoryczny uświadamia dorosłym, z jaką precyzją został on zaprojektowany, by uczyć, bawić, a do tego, by był atrakcyjny pod względem wyglądu dla dziecka.
Istotne miejsce w programie szkolenia zostało zarezerwowane na potrzeby obserwacji, podczas której każdy nauczyciel powinien stawać się odkrywcą, by z otwartością i ciekawością spoglądać na dziecko. Obiektywnej obserwacji może dokonać jedynie osoba, która ma zachowaną równowagę pomiędzy swoimi prywatnym życiem, a tym czego doświadcza w placówce. Dzięki rzetelnie przeprowadzonej obserwacji nauczyciel poznaje ucznia, jego potrzeby i dopiero wówczas, w pełni świadomie może zarządzać klasą, jej czasem, gdyż głównym założeniem tworzenia klasy jest umiejętność tworzenia relacji w grupie.
Każda mobilność, poza rozwojem naukowym, jest również szansą na rozwój kompetencji językowych oraz rozwój kulturowy. Tym razem grupa pedagogów miała możliwość zwiedzić zakątki Wzgórza Wyszehradzkiego – kościół św. Piotra i Pawła, cmentarz na którym spoczywają najwybitniejsze osobistości Czech, rotundę św. Marcina oraz przespacerować się uliczkami pięknej dzielnicy Pragi – Żiżkov.
Na zakończenie drugiego etapu szkolenia, nauczycielom przypadł zaszczyt uczestniczenia we wręczeniu Międzynarodowego Certyfikatu AMS, który został przyznany Hance Cernichovej, która dała się nam poznać jako niezwykły nauczyciel i wykładowca. Dla naszych młodych pedagogów montessoriańskich to niezwykłe przeżycie.

TUTAJ ZOBACZYSZ ZDJĘCIA!!!

Mobilność II – szkolenie w Pradze

W dniach 13 – 25 listopada 2014 roku nauczyciele naszej szkoły biorący udział w Programie Erasmus + realizujący projekt „Od Montessori do samodzielności” wyjechali do Pragi, gdzie rozpoczęli cykl szkoleń w zakresie metody wychowania i nauczania Marii Montessori organizowanych przez Duhovka Institut. Dorothy Paul – dyrektor Instytutu Duhovka oraz Jiří Sadil – dyrektor koordynujący projekt byli odpowiedzialni za przebieg i realizację szkolenia.
Sześcioosobowa grupa pedagogów uczestniczyła w zajęciach teoretycznych, doświadczała aktywnego poznawania materiałów z różnych dziedzin. Program szkolenia obejmował również dni obserwacji zajęć w trzech różnych placówkach montessoriańskich: w przedszkolu na Cihelnej i Kozlovskiej oraz szkole podstawowej na ul. Nad Kajetankou.
Podczas obserwacji w czasie wizyt studyjnych szczególną uwagę zwracano na sposób prowadzenia zajęć, relacje dziecko – dziecko; dziecko – nauczyciel; nauczyciel – nauczyciel oraz na sposób rozwiązywania konfliktów. Istotnym elementem było również przygotowane otoczenie, troska dzieci o nie, o materiał. Prawidłowo dopasowane środowisko pozwala dziecku doświadczać, eksplorować je i osiągać sukces rozwijając się w kierunku niezależności, poprzez koordynację, koncentrację i porządek.
Za nami czas pełen pracy, wyjątkowych wrażeń, inspiracji… Międzynarodowa kadra oraz jej inne spojrzenie na edukację pozwoliło nam na nowo odkryć DZIECKO I JEGO POTRZEBY, a także miejsce i rolę nauczyciela – przewodnika do świata samodzielności.
Pomimo zmęczenia wracamy z nowymi pomysłami, które chcemy zrealizować. Natchnione duchem Montessori stawiamy sobie za cel wdrożenie planów związanych z rozwijaniem Metody w naszej placówce, co ściśle wpisuje się w Europejski Plan Rozwoju Szkoły.
Wracamy by dzielić się naszymi doświadczeniami ze Wszystkimi.

TUTAJ ZOBACZYSZ ZDJĘCIA!!!

XV Kongres Montessori Europa w Lund/Szwecja – podsumowanie

XV Kongres Montessori Europa w Lund/Szwecja,
“21st Century Skills – The Challenge for the Montessori Teacher”
Umiejętności XXI wieku. Wyzwanie dla nauczyciela
10-12 Październik 2014

Zjazdy te organizowane są każdego roku, a ich celem jest zapewnienie łączności, wymiany informacji między pedagogami pracującymi zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Temat piętnastego, cyklicznego spotkania brzmiał “21st Century Skills – The Challenge for the Montessori Teacher”.
Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się: Claus Dieter Kaul – założyciel i dyrektor: Institute for Holistic Education w Tegernsee z Niemiec, dr Per Johansson – popularyzator pedagogiki Montessori w Szwecji, Prof Dr Gert Biesta dyrektor: Institute of Education and Society Uniwersytetu w Luxemburgu. Zaś wśród liderów warsztatów byli: Birgit Griep z Niemiec, Jacqueline Hendriksen z Holandii, Clare Healy Walls z Irlandii, Evy-Maria Ahlquist ze Szwecji i wielu innych autorytetów w dziedzinie pedagogiki montessoriańskiej.
To, co najbardziej pozostanie w pamięci naszych pedagogów to myśl długoletniego niemieckiego nauczyciela (Claus Dieter Kaul), który również pracował z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych – „najbardziej istotną w pracy z dziećmi jest PASJA, dzięki której entuzjazm, ekspresja i zaangażowanie, prowadzą do efektywnych wyników. Ponadto nauczyciel montessoriański powinien mocno skupić się na obserwacji Dziecka, podążać za jego potrzebami i prowadzić do rozwoju” oraz słowa luksemburskiego profesora (Gert Biesta) mówiące o „wyjątkowości, wyjątkowości dziecka, na którą składają się niepowtarzalność i różnice”. Mówił, o tym, że „nauczyciel ma za zadanie rozwijać osobowość dziecka, by było otwarte na świat, na otoczenie, dostrzegało tę wyjątkowość w innych”, by to mógł uczynić – sam powinien się otworzyć na kontakt z dzieckiem, by móc „dotknąć jego duszy”. Drogą do tego dialogu z otoczeniem jest materiał montessoriański, dzięki któremu dzieci adoptują się do otaczającego świata.
Udział w kongresie dał nauczycielom możliwość zrealizowania wizyt studyjnych w Bilingual Montessori School of Lund oraz Ostertull Montessoriforskola. To okazja do zobaczenia jak funkcjonuje typowa placówka montessoriańska w innych krajach.
Ponadto wyjazd był okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem systemu opieki społecznej dla osób z niepełnosprawnością, która rzeczywiście jest nastawiona na rozwój samodzielności każdej osoby niepełnosprawnej na miarę jej możliwości – rozwiązania mieszkalnictwa, organizacji zajęć dopasowanych do indywidualnych potrzeb.
Podróże zawsze są źródłem rozwoju kulturowego. Także pobyt w Szwecji zaowocował nawiązaniem kontaktu z przedstawicielami Polonii Polskiej w Lund, którzy pokazali pedagogom najpiękniejsze zabytki architektury. Mogli zobaczyć jedyną w Szwecji budowlę sakralną wzniesioną w stylu romańskim – Katedrę w Lund, przepiękny Lunds Universitet, zwiedzić kościół katolicki w Lund. Ponadto widzieli również Radhuset (Ratusz), który stoi w Malmo przy najstarszym placu Stortorget, najstarszy obiekt w mieście Sankt Petri kyrka i najstarszą w mieście aptekę Apoteket Lejonet. Niezwykłym doświadczeniem kulturowym był czas spędzony w dzielnicy muzułmańskiej w meczecie oraz szkole prowadzonej dla dzieci tej religii.
Międzynarodowy Kongres Montessori – to czas spotkań z wieloma osobami z różnych zakątków świata, rozmów, wymiany doświadczeń, refleksji budzących nadzieję do urzeczywistniania zmian również w naszym systemie edukacji, opieki społecznej.