Autor: 0

HISTORIA SZKOŁY

Na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 5 września 1951 r. oraz uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli z dnia 12 stycznia 1961 roku, Wydział Oświaty i Kultury ustalił otwarcie: Szkoły Podstawowej Specjalnej z dniem 23 stycznia 1961 roku. Kierownikiem szkoły została Ob. Janina Jarzębiak. Otwarte zostały dwa oddziały: klasa I i klasa II. W wyniku dokonanej selekcji przez Komisję Selekcyjną naukę w Szkole Podstawowej podjęło 38 uczniów, a pracę tylko dwie nauczycielki: Janina Jarzębiak i Maria Lis. Nauka odbywała się w jednej izbie w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Mariana Buczka. W roku szkolnym 1964/1965 szkoła otrzymała własny budynek przy ulicy Piwnej oraz nadany został numer szkole „8”. Taka sytuacja lokalowa trwała do 1978r. Na przełomie 1967/68 roku z siedmioklasowej szkoły podstawowej przekształcona zostaje w ośmioklasową szkołę podstawową specjalną na podstawie Orzeczenia Wydziału Oświaty i Kultury w Zduńskiej Woli. Ze względu na zły stan techniczny budynku przy ulicy Piwnej zajęcia lekcyjne prowadzone były w placówkach zastępczych: w Szkole Muzycznej, w Szkole Plastycznej. W 1976 roku została rozpoczęta budowa nowego budynku szkolnego przy ulicy Zielonej i zakończona na przełomie 1978/79 roku.