Autor: 0

Źródeł metody treningów umiejętności społecznych należy doszukiwać się w terapii poznawczo- behawioralnej, terapii schematów, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach czy też terapii emocji.

Trening umiejętności społecznych ma uczyć relacji akceptowanych przez innych, ale nie musi zmieniać wszystkiego co wcześniej uczestnik nabył w drodze socjalizacji.

Trening umiejętności społecznych daje możliwość przećwiczenia zachowań, modelowania lub tez całkowitej zmiany.

Naturalny trening umiejętności społecznych to przede wszystkim doświadczenia społeczne, zawodowe rodzinne. Najczęściej nabywamy je metodą prób i błędów lub poprzez obserwację i naśladowanie innych.

Nie wszyscy z nas z różnych przyczyn z równą efektywnością nabywają tych umiejętności, część je w różnych momentach życia może tez utracić.

Efektywność treningów zależy od potencjału danej osoby. Szybkość i intensywność nabywania umiejętności w znacznej mierze jest powiązana z naszą osobowością , wychowaniem lub środowiskiem w którym przyszło na żyć.