Autor: 0

2 kwietnia zakończył się realizowany w naszej szkole projekt Biblioteka przyjazna sensorycznie. Środki na jego realizację pozyskane zostały w ramach konkursu Fundacji Santander Tu Mieszakam, Tu Zmieniam. Dzięki kwocie 7.000 zł udało nam się przeprowadzić remont w szkolnej bibliotece, meble i wyposażenie, przeprowadzić warsztat dla rodziców Książeczka sensoryczna. Nasi uczniowie, korzystając z zasobów biblioteki i uczestnicząc
w zajęciach w ramach projektu, doskonalili swoje umiejętności społeczne oraz poszerzali kompetencje czytelnicze.