Autor: 0

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

Podstawowe zasady każdych zajęć z zakresu pedagogiki zabawy to: dobre samopoczucie uczestników i radosna atmosfera spotkań oraz uczenie się przez działanie, przeżywanie i odkrywanie.
Efektem spotkań prowadzonych tą metodą jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do pozytywnych zmian.

Głównym celem zajęć jest:

– aktywizacja uczestników, pobudzająca poszczególne zmysły;
– rozbudzenie w dzieciach ich naturalnej aktywności, kreatywności i twórczych zachowań;
– aktywność poprzez ruch, rytm, śpiew, taniec i słuchanie muzyki.