„Człowiek niepełnosprawny osobą (nie) seksualną?”

23 maja 2013r. w Sali  Powiatowego Centrum  Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli odbyła się Ogólnopolska Konferencja pod hasłem: „Człowiek niepełnosprawny osobą (nie) seksualną?”. Organizatorami  przedsięwzięcia byli: Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych . Honorowy patronat objęli: Łódzki Kurator Oświaty pan dr Jan Kamiński, Starosta Zduńskowolski pan Wojciech Rychlik oraz Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Sieradzu pani Anna Kubiak.
Celem konferencji było  konwencjonalne i niekonwencjonalne  spojrzenie na seksualność osób  niepełnosprawnych, znaczenie problematyki w środowisku w różnych aspektach życia codziennego oraz prezentacja  badawczych i praktycznych rozwiązań związanych z tematyką.
Adresatami  konferencji byli w głównej mierze rodzice, nauczyciele, terapeuci, pracownicy placówek pomocy społecznej, służby zdrowia  oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele różnych ośrodków naukowych w Polsce.  Głównymi prelegentami podczas konferencji byli:

prof. dr hab. Jan Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski) Stygmatyzacja niepełnosprawnych i szansa dla nich  w systemie bezpieczeństwa państwa.
dr  Jakub Bartoszewski (Politechnika Opolska)  Etyczne implikacje ludzkiej płciowości.
mgr Marcin Kochanowski (PKOL, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu) Życie towarzyskie niepełnosprawnych sportowców.
lek. med. Małgorzata Kabalska – Stasiak Jak rozmawiać z młodzieżą o seksie?
dr Joanna Swędrak, mgr Izabela Szymczak (WSHE Sieradz, Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli)  Stan wiedzy środowiska lokalnego na temat seksualności osób niepełnosprawnych.
mgr Ewa Sobocińska (Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli)  Seksualność osób z Zespołem Downa.

Po głównych wystąpieniach zaproszonych gości odbyła się emisja filmu nawiązująca do przewodniej tematyki spotkania. Następnie podjęto próbę dyskusji, która okazała się  trudna ze względu na podejmowaną problematykę.
Konkluzją konferencji okazała się ogólna potrzeba spotkań,  rozmowy na temat seksualności osób niepełnosprawnych.
Przeprowadzona w trakcie spotkania ankieta wykazała ogromne zainteresowanie związane z osobami niepełnosprawnymi i wszelkimi problemami dotyczącymi tej grupy społecznej.
Organizatorzy konferencji zapowiedzieli wydanie publikacji pokonferencyjnej.

„Mały tyran, a może… jednak nie”. Światowy dzień autyzmu.

Celem konferencji II Konferencji z cyklu „Kartka z kalendarza, pt. „Mały tyran… a może jednak nie” zorganizowanej dnia 23 maja 2012 roku w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli było przede wszystkim poszerzenie wiedzy na temat autyzmu.
Skierowana była do przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów przedszkoli i szkół, nauczycieli przedszkoli, nauczycieli szkół podstawowych, rodziców dzieci dotkniętych autyzmem. Program konferencji przedstawiał się następująco:

  1. Rozpoczęcie konferencji i przywitania uczestników dokonała Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej  Pani mgr Renata Kosińska-Graf.
  2. Referat na temat „Geneza autyzmu”- podstawowe zagadnienia, przyczyny i objawy przedstawiła mgr Marika Klimkiewicz we współpracy z mgr Justyną Majkowską.
  3. Temat  „Metody terapii dzieci z autyzmem” zaprezentowała mgr Ewelina Makówka.
  4. „Podejście behawioralne w terapii autyzmu” zreferowała mgr Bernadeta Lisowska.
  5. Wykład na temat „Rola rodziny i rodziców w terapii – wyzwania dla rodziny” przedstawiły mgr Karolina Kosińska oraz mgr Ewa Staniucha.
  6. Pani Katarzyna Kaczmarska opowiedziała o „Autyzmie mojego dziecka – okiem rodzica”.
  7. Zakończenie konferencji.

Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z literaturą fachową, obejrzeć salę doświadczania świata oraz zobaczyć sale w których uczą się dzieci z autyzmem. Mieli możliwość dzielenia się doświadczeniami oraz rozmowy z terapeutami dzieci z autyzmem. Uczestnicy otrzymali materiały dotyczące każdego z wykładów, wypełnili ankietę pokonferencyjną, z której została dokonana analiza.

„Dlaczego mówisz… ty Downie…”

„Dlaczego mówisz… ty Downie…” – pod takim tytułem odbyła się I Konferencja z cyklu: „Kartki z Kalendarza” zorganizowana 21 marca bieżącego roku w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione przez ONZ w październiku 2011 roku. Po przywitaniu blisko stu uczestników konferencji, Pani Renata Kosińska-Graf, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej, przybliżyła symbolikę Światowego Dnia Zespołu Downa. Marzec – trzeci miesiąc roku – symbolizuje trzeci dodatkowy chromosom, jaki posiadają w swoim kariotypie osoby z zespołem Downa, a chromosom ten występuje w 21. parze. Tłumaczyła, że opisany przez angielskiego lekarza Johna Langdona Downa zespół cech nazwany także od jego nazwiska, nie jest chorobą lecz odmiennością biologiczną człowieka związaną z trisomią 21.
Następnie odbył się wykład przedstawiony przez Panią Beatę Krasowiak, rehabilitantkę i pedagoga specjalnego. Tematem przewodnim wykładu była charakterystyka osób z zespołem Downa oraz medyczne aspekty z tym związane.
Na konferencji Pani Ewa Sobocińska, mama 26. letniego Jakuba, podzieliła się swoimi refleksjami dotyczącymi wychowania dziecka z zespołem Downa. Wystąpienie zatytułowane było: „Down, Doman i nie tylko – z perspektywy matki”.
Aby zwrócić uwagę na brak zrozumienia i akceptacji wyemitowano etiudę pt. „Krótki film o Małgosi”, który opowiada o codziennym życiu dziewczynki z zespołem Downa. Film zrealizowany przez siostry tytułowej bohaterki, skierowany jest do tych, którzy nie rozumieją osób takich jak Małgosia. Podczas konferencji można także było poznać alternatywne sposoby porozumiewania się oraz pedagogikę Montessori, którą stosuje się między innymi w pracy z dziećmi z zespołem Downa. Pracę zaprezentowała dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny Pani Joanna Swędrak.
„Down w gabinecie…” wykład przygotowany przez Panią Annę Cieślak – psychologa oraz Panią Katarzynę Gołąb – pedagoga specjalnego, ukazał funkcjonowanie osoby z zespołem Downa w gabinetach specjalistów. W ten sposób zakończyła się pierwszą część spotkania.
Podczas przerwy goście mieli okazję obejrzeć wystawę zdjęć osób z zespołem Downa, której autorką była Pani Katarzyna Karolczak oraz zapoznać się z publikacjami dotyczącymi problematyki poruszanej na konferencji. Można było także zwiedzić montessoriańską salę przedszkolną oraz podyskutować przy kawie i herbacie.
Niespodzianką spotkania był krótki koncert zespołu składającego się z nauczycieli: Pani Katarzyny Weilandt, Pana Łukasza Zawady i Pana Andrzeja Sójki oraz gościnnie Mikołaja Stępnia. Nieprzypadkowo wykonali oni utwór „Zegarmistrz światła”. To właśnie tym utworem, autorstwa Andrzeja Woźniaka, ojca Filipa, który urodził się z zespołem Downa, rozpoczęła się ostatnia część konferencji zatytułowana „Odczarować Downa”. Podkreślając, że dzieckiem z zespołem Downa może być obdarowany każdy, bez względu na wiek i pozycję społeczną, Pani Ewa Sobocińska opowiedziała kilka sytuacji „z życia wziętych” z udziałem jej syna Jakuba. Tym samym dowiodła, że osoby z zespołem Downa są radosne i dzielą się tą radością, mają wiele zdolności, poczucie humoru i celne riposty, wciąż nas zaskakują, wzruszają i rozśmieszają. W tej części konferencji uczestnicy spotkania mogli podzielić się swoimi refleksjami.
Na zakończenie konferencji Pani dyrektor Renata Kosińska–Graf podziękowała wszystkim za udział oraz zaprosiła na kolejne spotkania z cyklu „Kartki z Kalendarza”.

TUTAJ ZDJĘCIA Z KONFERENCJI