„POZWÓL MI ZROBIĆ TO SAMEMU…….”

W naszej szkole obecnie mamy dwa oddziały pracujące w duchu metody Marii Montessori. Maria Montessori była włoską lekarką, psychologiem i pedagogiem, która opracowała system wychowawczy.

Jedną z kluczowych zasad metody Montessori jest przyjęcie, że dzieci się od siebie różnią i w związku z tym powinny mieć możliwość rozwijania się w oparciu o indywidualnie dopasowany plan rozwoju. Dzięki doborowi odpowiednich do dziecka aktywności, zapewnia się mu lepszy, efektywniejszy i szybszy rozwój.

Pedagogika Montessori oparta na poszanowaniu wolności wyboru każdego dziecka nie jest jednak wolna od zasad.

Są to:

 • Zasada swobody wyboru rodzaju pracy  – dziecko samo wybiera, czy chce pracować, czy nie
 • Zasada swobody wyboru czasu pracy  – dziecko decyduje kiedy będzie chciało się czegoś nauczyć
 • Zasada wyboru miejsca pracy – dziecko decyduje o miejscu pracy – nauki.
 • Zasada wyboru formy pracy – dziecko decyduje jak chce zdobywać wiedzę
 • Zasada Porządku  – „Porządek w otoczeniu, to porządek w sercu” Maria Montessori
 • Zasada stopniowania i izolowania trudności – uczymy od rzeczy najłatwiejszych, to najtrudniejszych
 • Zasada transferu – zdobyte umiejętności muszą być użyteczne w życiu codziennym
 • Zasada własnego działania i powtarzania – dziecko ma prawo do powtarzania materiału na którym pracuje
 • Zasada ograniczenia – materiał montessoriański w jednym egzemplarzu, używany zgodnie z przeznaczeniem
 • Zasada samokontroli – dziecko samo jest w stanie ocenić, czy dobrze wykonało dane zadanie

W  przedszkolu Montessori dziecko ma swobodę w zarządzaniu swoim czasem pracy, może samodzielnie wybrać to, nad czym będzie pracowało, w którym momencie podejmie działanie, ile czasu chce poświęcić danej czynności. Od niego zależy, czy chce działać samodzielnie, czy w grupie. Mimo dużej swobody nie ma jednak „samowolki” – wszystko realizowane jest według obowiązującego porządku i ustalanych w grupie wytycznych.

Przedszkole Montessori

Nasze Przedszkole jest placówką pracującą w oparciu o zasady wychowania i pedagogiki Marii Montessori. W szczególności sprzyjamy niepełnosprawnym maluchom. Mamy szeroko otwarte drzwi dla dzieci, które potrzebują profesjonalnej pomocy, rodzinnej atmosfery, zrozumienia, pełnej akceptacji i wolności. Oferujemy profesjonalną pomoc pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz rehabilitacyjną. Pragniemy zapewnić dzieciom wygodne warunki do zabawy, zdobywania praktycznych umiejętności oraz wiedzy w przemyślanym i przygotowanym środowisku pedagogicznym. Na pierwszym planie stawiamy dziecko, a wychowawcy i opiekunowie podążają za nim i służą pomocą oraz wsparciem wtedy, kiedy jest to potrzebne. Idea ta zawiera się w słowach:

 

„Pomóż mi zrobić to samodzielnie”
Maria Montessori

 

Jesteśmy po to, by:

 • Wychowywać i edukować zgodnie z predyspozycjami psychicznymi, fizycznymi, intelektualnymi dziecka,
 • Formować postawy wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • Wychować do samodzielności i odpowiedzialności,
 • Pomoc dziecku w odkrywaniu swoich możliwości i ograniczeń,
 • Budować wewnętrzną harmonię dziecka i zaufania we własne siły,
 • Rozbudzać w dziecku wrażliwości na piękno otaczającego świata, umiłowanie otoczenia oraz świata kultury i przyrody,
 • Wypracować szacunek do porządku, do pracy własnej i innych,
 • Wypracować zamiłowania do ciszy,
 • Wypracować postawę posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrzny przymusie,
 • Uniezależnić od nagrody.

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z zasadą porządku i wolności , wychowawcy wspierają dziecko w jego rozwoju tak aby osiągnęło ono optimum rozwoju indywidualnego i społecznego.

W ramach zajęć przedszkolnych proponujemy edukację opartą na indywidualnej pracy dziecka w jego własnym tempie, zgodnie z „aktywną fazą” tj. zgodnie z jego bieżącymi zainteresowaniami i potrzebami. Edukacja przedszkolna Marii Montessori obejmuje:

 • praktyczne ćwiczenia dnia codziennego,
 • kształcenie zmysłów,
 • edukację matematyczną,
 • edukację językową,
 • edukację kosmiczną.

 

Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy,
daje nam powód, by mieć nadzieję… nadzieję na pokój w przyszłości.
– Maria Montessori