Autor: 0

ERGOTERAPIA

To forma terapii wykorzystująca różne rodzaje zajęć, terapię przez pracę. Do ich realizacji niezbędne są określone narzędzia i materiały. Najczęściej stosowanymi formami ergoterapii są: krawiectwo, dziewiarstwo, hafciarstwo, kaletnictwo, tkactwo. W terapii będą wykorzystywane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań, np.: materiały odzieżowe, futra, filce, guziki, nici, materiały do usztywniania itp.

Głównym celem zajęć jest:

– poprawa sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;

– przygotowanie osoby do wykonywania różnego rodzaju prac, na miarę jej możliwości z uwzględnieniem ograniczeń fizycznych, umysłowych i społecznych;

– rozwijanie samodzielności, niezależności i pobudzanie aktywności.