Autor: 0

Pies przewyższa inne zwierzęta umiejętnościami dostosowania się do wszelkich warunków, w jakich przebywa człowiek. Traktuje go jako członka swojego stada. Jest bardzo plastycznym zwierzęciem, dostosowującym się do różnych warunków zarówno pod względem biologicznym, jak i psychicznym, dlatego odgrywa największą rolę w terapii z udziałem zwierząt. Obecność psa uspakaja i relaksuje. Jego spokój, ciepło, pogoda oraz chęć pracy z człowiekiem to cechy, które są niezastąpione w rehabilitacji i leczeniu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

Dogoterapia (kynoterapia) to metoda, która w swoich założeniach wykorzystuje pozytywne oddziaływanie psa na człowieka i ma na celu przywracanie zdrowia i dobrego samopoczucia. Terapia kontaktowa z udziałem psa wspomaga rehabilitację polegającą na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Udział psa w prowadzonych zajęciach pomaga szybciej i skuteczniej osiągnąć zakładane cele terapeutyczne.

 

W jaki sposób pies oddziałuje na człowieka?

 • Obecność psa uspokaja i relaksuje,
 • Pozwala lepiej radzić sobie ze stresem, łagodzi go,
 • Pozwala szybciej i łatwiej nawiązać bezpośredni kontakt,
 • Ludzie , którzy posiadają psa mają niższe ciśnienie tętnicze krwi, niższy poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi,
 • Pies jest zwierzęciem, które bezgranicznie akceptuje ludzi takimi, jakimi oni są,
 • Ciepło psa , miękkość jego sierści sprawia, że mięśnie się  rozluźniają i ustępują napięcia mięśniowe.

Dogoterapia ma wszechstronny wpływ na rozwój każdego człowieka. Znajduje ona zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń. Dzięki niej możemy wspierać rozwój każdego dziecka z różnymi wyzwaniami rozwojowymi.

Kontakt psa z pacjentem z niepełnosprawnością intelektualną:

 • Pomaga wyćwiczyć umiejętność komunikowania się, nawiązywania kontaktów,
 • Uczy podejmowania decyzji, wyrażania własnego zdania,
 • Zapewnia integrację społeczną,
 • Pomaga w doskonaleniu sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej,
 • Wspomaga nabywanie umiejętności dnia codziennego,
 • Stymuluje rozwój zmysłów tj., wzroku, słuchu, dotyku, węchu,
 • Rozwija zachowania opiekuńcze,
 • Pomaga kształtować samodzielność i nawyki higieniczne,
 • Mobilizuje do głośnego i poprawnego wypowiadania się.

Kontakt psa z pacjentem w terapii logopedycznej:

 • Mobilizuje do głośnego i poprawnego wypowiadania się,
 • Uczy naśladowania ruchów twarzy (oblizywanie, wyciąganie języka),
 • Stwarza możliwość nazywania czynności i zachowań,
 • Wzbogacanie słownictwa,
 • Stosowanie określeń orientacji przestrzennej.

Kontakt psa z pacjentem w rehabilitacji:

 • Motywuje dziecko do wytrwałej pracy,
 • Wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych jest prowadzone w formie zabawy z psem,
 • Ciepło psa, dotyk jego sierści, sprawia, że mięśnie się rozluźniają, ustępują napięcia mięśniowe.

Kontakt psa z pacjentem z nadpobudliwością

 • Działa wyciszająco, pozwala się odprężyć i zrelaksować,
 • Mobilizuje do wytrwałej pracy,
 • Pomaga w koncentracji uwagi,
 • Pozwala skupić się na zadaniu,
 • Stwarza sytuacje nowe, z którymi dziecko musi sobie poradzić.

Kontakt psa z pacjentem z nieśmiałością:

 • Pomaga przełamać ograniczenia mentalne,
 • Wzmacnia poczucie własnej wartości,
 • Uczy zdecydowanej postawy,
 • Daje poczucie bezpieczeństwa.

Kontakt psa z pacjentem z autyzmem:

 • Pomaga nawiązać kontakt,
 • Wywołuje zainteresowanie,
 • Uczy właściwych zachowań, naśladownictwa,
 • Uczy topografii swojego ciała,
 • Uczy generalizacji,
 • Wpływa na przełamanie lęku i pogłębienie kontaktu z otoczeniem,
 • Pomaga w kształtowaniu umiejętności okazywania emocji,
 • Rozwija spontaniczną aktywność ruchową,
 • Pomaga przełamać niechęć dotyku.

Kontakt psa z pacjentem dyslektycznym:

 • Pozwala odbudować poczucie własnej wartości,
 • Doskonali orientację przestrzenną,
 • Ćwiczy sprawność manualną, płynność ruchów,
 • Doskonali percepcję wzrokową, płynność ruchów gałek ocznych, pamięć wzrokową, spostrzegawczość),
 • Doskonali percepcję słuchową (doskonalenie pamięci, wzbogacanie słownictwa).

Efekty płynące ze stosowania dogoterapii w usprawnianiu dzieci i dorosłych z wyzwaniami rozwojowymi:

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
 • wyciszenie zachowań agresywnych,
 • wyzwolenie potrzeby spontanicznej komunikacji,
 • zmniejszenie nadwrażliwości na bodźce dotykowe,
 • ułatwienie nawiązania kontaktu z obcą osobą,
 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi,
 • rozwijanie funkcji opiekuńczych,
 • nauka samodzielności i niezależności,
 • wzmocnienie poczucia odpowiedzialności,
 • rozwijanie funkcji poznawczych,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • działanie na receptory wzrok, słuch, dotyk,
 • opanowanie prostych elementów tresury, dających dziecku poczucie własnej wartości,
 • panowanie nad emocjami,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • kształtowanie nawyków higienicznych.