Autor: 0

GLOTTOTERAPIA

Edukacja językowa, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania oraz kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka oraz potrzeb każdego wychowanka.
Autorem tej metody jest profesor Bronisław Rocławski.
W nauce pomagają specjalnie zaprojektowane klocki LOGO, dzięki którym dzieci bawiąc się jednocześnie uczą się liter.

Głównym celem zajęć jest:

– Prawidłowy rozwój narządów mowy;
– Nauka prawidłowej orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni;
– Przygotowanie dzieci do syntezy i analizy fonemowej mowy (składanie i dzielenie wyrazów na głoski), głoskowanie zgodnie z zasadami fonetyki.