Autor: 0

ARTETERAPIA

Oznacza terapię przez sztuki plastyczne z wykorzystaniem barw i zapachów (plastyko – terapia z elementami chromoterapii i aromaterapii) oraz muzykę (muzykoterapia) taniec (choreoterapia), literaturę (biblioterapia), zabawy (ludoterapia), fotografię i kontakt z przyrodą (sylwoterapia).

Głównym celem zajęć jest:

– podnoszenie zdolności percepcyjno – poznawczych, społeczno – emocjonalnych;

– kształtowanie zdolności manualnych i ruchowych, wyobraźni i twórczego myślenia;

– odreagowywanie napięć, niepowodzeń i agresji na skutek relaksacji.