Autor: 0

 

Program ” Za życiem ” 2 edycja
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli już 9 maja 2022 roku rozpoczyna realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Placówka została wyznaczona do tego zadania przez starostę zduńskowolskiego Hannę Iwaniuk jako wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno- opiekuńczy na terenie powiatu.
Główny cel programu to udzielenie wszechstronnego wsparcia terapeutycznego dzieciom i ich rodzicom z terenu całego powiatu zduńskowolskiego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Programem zostanie objętych 20%dzieci małych do rozpoczęcia nauki szkolnej z zaburzeniami z terenu powiatu zduńskowolskiego.
TRWA NABÓR
Wymagane dokumenty to:
– podanie ( do pobrania w sekretariacie szkoły)
– opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub
-zaświadczenie lekarskie od pediatry z rozpoznaniem do terapii specjalistycznej ze względu na niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie- pod numerem 43 823 33 99