Autor: 0

”POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Wieloletni rządowy program ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Moduł 3)

Dofinansowanie         79 164,00 zł

Całkowita wartość   103 154,00 zł

Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w  sprawie ustanowienia  wieloletniego  rządowego  Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata     2019-2023 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji    modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W ramach programu realizowana jest pomoc w postaci doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Dzięki programowi przeprowadzony zostanie remont kuchni polegający m.in.  na wymianie instalacji elektrycznej i hydraulicznej, położeniu nowych płytek ściennych oraz zakupie nowych mebli i  wyposażenia kuchni pozwalającego usprawnić procesy technologiczne przygotowania posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.