WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁYCH DZIECI

 

Jeżeli zauważysz nieprawidłowości w rozwoju swojej pociechy lub „coś” Cię niepokoi, poszukaj dla niej odpowiedniej pomocy. Ważne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie oddziaływań terapeutycznych. Już od momentu pierwszych objawów  w nieprawidłowym rozwoju psychoruchowym, można je korygować i zapobiegać ich pogłębianiu. Taką pomoc możesz Rodzicu otrzymać u nas,

w Zespole Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

 

 

Zapewni ją zespół specjalistów składający się z:

PEDAGOGA SPECJALNEGO,
SURDOPEDAGOGA,
TYFLOPEDAGOGA,
NEUROLOGOPEDY,
PSYCHOLOGA,
FIZJOTERAPEUTY,
TERAPEUTAY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.


Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje swoim wsparciem dzieci w wieku od  narodzenia do czasu podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Staramy się zapewnić kompleksowe działania skierowane do dziecka i jego rodziny.


Oferujemy:
- wstępną diagnozę,
- terapię pedagogiczną z wykorzystaniem różnych metod np. metodę behawioralną czy metodę Dobrego Startu i innych,
- terapię logopedyczną,
- spotkania z psychologiem,

- rehabilitację,
- zajęcia z integracji sensorycznej,
- zajęcia z tyflopedagogiem,
- dostarczamy informacji dotyczących zaburzeń i zachowań dziecka,
- udzielamy porad, wskazówek i wsparcia psychicznego dla rodziców,
- oferujemy pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami i placówkami specjalistycznymi,
- pomagamy w doborze metod wychowawczych, pomocy edukacyjnych, lektur i odpowiednich zabawek.


Zajęcia prowadzone są  w oparciu o indywidualny program opracowany przez zespół terapeutów.

Są to spotkania indywidualne. Rodzice mogą w nich uczestniczyć.
Organizujemy pomoc dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi:

- opóźnieniem psychoruchowym,
- autyzmem,
- mózgowym porażeniem dziecięcym,
- nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD),
- Zespołem Downa,
- zaburzeniami wzroku lub słuchu,
- z opóźnionym rozwojem mowy,
- zaburzeniami ruchowymi,
- zaburzeniami emocjonalnymi,
- niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu,
- zaburzeniami integracji sensorycznej,
- innymi zaburzeniami.

Praca zespołowa stanowi sedno wczesnej wielospecjalistycznej pomocy. Rodzice i dzieci spotykają na kolejnych etapach terapii prowadzonej u nas, specjalistów z różnych dziedzin. Zespół terapeutyczny jest  kompetentny i zaangażowany w losy naszych podopiecznych. To osoby, które  wiedzę i doświadczenie starają się wykorzystać w swojej pracy. Służą pomocą, poradą i praktycznymi wskazówkami. Z sympatią i uśmiechem powitają każdego w progach swojej sali. A my jako zespół czekamy na Was w progach naszej placówki. U nas jest fachowo, rzeczowo, miło i sympatycznie. Pełni zrozumienia i zaangażowania wesprzemy Was w trudnych sytuacjach.
Oto próbka naszej pracy i niektórzy z naszych podopiecznych w zabawie, która wspiera, pomaga i uczy. Ci mali i trochę starsi. Szybko rosną, dlatego tak ważne jest, aby   wykorzystali ten cenny czas rozwoju nabywając jak najwięcej umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie. Jesteśmy po to, by nadać mu właściwy kierunek. Drodzy Rodzice pamiętajcie o tym, bo tak  wiele  zależy od Waszych słusznych decyzji i zaangażowania, albowiem jak twierdzi H. Schaffer  „Rozwój to wspólne przedsięwzięcie dziecka i dorosłego”.

Logopedia

 

Rehabilitacja i integracja sensoryczna


Terapia pedagogiczna

 

Zajęcia z tyflopedagogiemDzieci objęte oddziaływaniami wczesnego wspomagania w Zespole Szkół im. M. Grzegorzewskiej są także uczestnikami życia naszej placówki. Biorą udział w uroczystościach, festynach, turnusach rehabilitacyjnych.
Ważną chwilą, dla każdego z nas, jest podsumowanie pracy i uroczyste podkreślenie finału zajęć.  Wtedy z końcem  roku szkolnego wręczane są Dyplomy. Zdarza się, że otrzymują je również Rodzice będący, „Super Mamą” lub „Super Tatą”, którzy z dużym zaangażowaniem podchodzą do współpracy i terapii dziecka.


ZAPRASZAMY!!!