USPRAWNIANIE ANALIZATORÓW

ERGOTERAPIA

To forma terapii wykorzystująca różne rodzaje zajęć, terapię przez pracę. Do ich realizacji niezbędne są określone narzędzia i materiały. Najczęściej stosowanymi formami ergoterapii są: krawiectwo, dziewiarstwo, hafciarstwo, kaletnictwo, tkactwo. W terapii będą wykorzystywane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań, np.: materiały odzieżowe, futra, filce, guziki, nici, materiały do usztywniania itp.

Głównym celem zajęć jest:

- poprawa sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;

- przygotowanie osoby do wykonywania różnego rodzaju prac, na miarę jej możliwości z uwzględnieniem ograniczeń fizycznych, umysłowych i społecznych;

- rozwijanie samodzielności, niezależności i pobudzanie aktywności.

ARTETERAPIA

Oznacza terapię przez sztuki plastyczne z wykorzystaniem barw i zapachów (plastyko – terapia z elementami chromoterapii i aromaterapii) oraz muzykę (muzykoterapia)  taniec (choreoterapia), literaturę (biblioterapia), zabawy (ludoterapia), fotografię i kontakt z przyrodą (sylwoterapia).

Głównym celem zajęć jest:

- podnoszenie zdolności percepcyjno – poznawczych, społeczno – emocjonalnych;

- kształtowanie zdolności manualnych i ruchowych, wyobraźni i twórczego myślenia;

- odreagowywanie napięć,  niepowodzeń i agresji na skutek relaksacji.

DOGOTERAPIA

Kynoterapia to jedna z metod terapii, która w swoich założeniach wykorzystuje pozytywne oddziaływanie psa na człowieka i ma na celu przywrócenie zdrowia i dobrego samopoczucia. Służy wzmacnianiu działań prowadzonych przez lekarzy, rehabilitantów, pedagogów. Udział psa w prowadzonych zajęciach pomaga szybciej i skuteczniej osiągnąć zakładane cele terapeutyczne.

Głównym celem zajęć  jest:

- usprawnianie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka. Pies na tych zajęciach pełni niejako rolę „pomocy naukowej” mającej motywować dziecko do nauki a poprzez stworzenie przyjaznych warunków ułatwia mu przyswojenie zdobytej wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego przyjaciel – pies.