OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZESTNIKÓW PROJEKTU
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Nasza szkoła kolejny raz cieszy się z perspektywy rozwoju, który możliwy jest dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020.
W okresie styczeń 2017 – grudzień 2018 realizować będziemy projekt pn. „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością.” W jego ramach wsparciem objęci zostaną wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowa nr 14 oraz Gimnazjum nr 6 oraz dwudziestu nauczycieli.

Co zyskamy?

Remont 4 pracowni - malowanie ścian, nowe podłogi, oświetlenie i rolety.

Bogatą bazę pomocy edukacyjnych i terapeutycznych:

- 19 nowych komputerów, tablica interaktywna, stolik multimedialny, wizualizer
- tablety do wspomagania komunikacji z oprogramowaniem Mówik
- pomoce do edukacji metodą Montessori
- sprzęt do nowych terapii, które pojawią się na terenie szkoły – EEG Biofeedback oraz do glottoterapii
- niezbędny sprzęt do ergoterapii, w tym maszyny i manekiny
- materiały do dogoterapii z arteterapią oraz do arteterapii, zajęć pedagogiki zabawy
- wyposażenie gabinetu logopedycznego
- różnorodne programy komputerowe

Udział 20 nauczycieli w doskonaleniu zawodowym:

- wszyscy nauczyciele zdobędą kompetencje do prowadzenia diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwoju PEP-R oraz obsługi zakupionego sprzętu TIK
- każdy z nauczycieli weźmie udział w jednym ze szkoleń: pracy metodą Montessori, terapii EEG Biofeedback, glottoterapii, arteterapii.

Dzięki temu zrealizujemy w okresie kwiecień 2017 – grudzień 2018 aż 5240 godzin dodatkowych zajęć.
Nasza oferta skierowana do uczniów obejmie zajęcia w czterech obszarach oddziaływań:

I. USPRAWNIANIE KOMUNIKACJI

II. USPRAWNIANIE ANALIZATORÓW

III. ZAJĘCIA STYMULUJĄCE PRACĘ MÓZGU

IV. UCZENIE SIĘ PRZEZ DZIAŁANIE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W I SEMESTRZE
ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

IV semestr zajęć projektowych
od 17 września do 14 grudnia 2018

Usprawnianie komunikacji

GLOTTOTERAPIA

mgr Sylwia Stępień

Wtorek               8:00 – 8:45; 12:40 - 3:25; 13:35 - 14:40; 14:25 - 15:10;

mgr Karolina Kosińska

Poniedziałek        12:40 – 13:25; 16:05 - 16:50;
Piątek                11:45 - 12:30;

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

mgr Ewelina Makówka

Poniedziałek        9:50 - 10:35; 11:45 - 12:30
Środa                13:35 - 14:20;

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

mgr Magdalena Kozakowska

Poniedziałek        13:35 - 14:20;
Wtorek               10:45-11:30;
Środa                13:35 – 14:20;

Uczenie się przez działanie

ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ MARII MONTESSORI

mgr Renata Kosińska-Graf

Poniedziałek        8:00 – 8:45; 9:50-10:35;
Wtorek               9:50 - 10:35;
Środa                13:35 – 14:20;
Czwartek            9:50 – 10:35;

mgr Joanna Swędrak-Zawada

Poniedziałek        15:15 – 16:00;
Wtorek               10:45 – 11:30;
Czwartek            14:25 – 15:10;

mgr Joanna Stachowiak

Poniedziałek 9:50 – 10:35; 11:45 – 12:30; 14:25 – 15:10;
Wtorek               9:50 – 10:35;
Środa                13:35 – 14:20; 15:15 – 16:00;


mgr Katarzyna Gołąb

Poniedziałek        10:45 – 11:30; 11:45 – 12:30;
Środa                8:00 – 8:45; 13:35 – 14:20;
Piątek                12:40 – 13:25;

mgr Kamila Komońska-Barczyńska

Poniedziałek        10:45 – 11:30;
Czwartek            8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40; 13:35 – 14:20;

mgr Joanna Glinkowska

Poniedziałek        8:00 – 8:45;
Wtorek              11:45 – 12:30;
Środa                8:00 – 8:45;

Zajęcia z użyciem sprzętu TIK dla uczniów w normie intelektualnej lub z lekką niepełnosprawnością intelektualną mające na celu podniesienie kompetencji niezbędnych w nauce:

MATEMATYKA

mgr Ewa Sobocińska

Wtorek               8:00 – 8:45; 13:35 – 14:20;
Środa                9:50 – 10:35; 12:40 – 13:25;

Piątek                7:15 – 8:00; 8:00 – 8:45;

mgr Arkadiusz Rosik

Wtorek               13:35 – 14:20; 14:25 – 15:10;

PRZYRODA

mgr Marta Pałuszyńska

Poniedziałek        12:40 – 13:25;

JĘZYK POLSKI

mgr Sylwia Kochelska

Piątek                8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40; 10:45 – 11:30;

mgr Beata Marcińczak

Czwartek            10:45 – 11:30; 11:45 - 12:30;
Piątek                13:35 – 14:20;


JĘZYK ANGIELSKI METODĄ MARII MONTESSORI

mgr Marta Szymańska

Poniedziałek        8:00 – 8:45; 9:50-10:35;

Wtorek               9:50 - 10:35;
Środa                13:35 – 14:20;
Czwartek            9:50 – 10:35;

 

Usprawnianie analizatorów

ERGOTERAPIA

mgr Kamila Stolarska

Wtorek               12:40 – 13:25;
Środa                8:00 – 8:45; 9:50 – 10:35;
Czwartek            14:25 – 15:10;

ARTETERAPIA

mgr Monika Frądczak

Środa                8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40; 9:50 – 10:35;

mgr Ilona Rychlik

Poniedziałek        9:50 – 10:35;
Wtorek               8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40; 10:45 – 11:30;

DOGOTERAPIA Z ARTETERAPIĄ

mgr Izabela Mielczarek

Poniedziałek               8:00 – 8:45;
Wtorek               10:45 – 11:30; 11:45 – 12:30; 14:25 – 15:10;
Czwartek            9:50 – 10:35;

Zajęcia stymulujące pracę mózgu

EEG BIOFEEDBACK

mgr Karolina Filipczak

Poniedziałek        8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40;
Środa                14:25 – 15:10;
Czwartek            11:45 – 12:30; 12:40 -13:25; 13:35 – 14:20;
Piątek                13:35 – 14:20;

mgr Ewelina Makówka

Poniedziałek        13:35 – 14:20;

------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W II SEMESTRZE

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

III semestr zajęć projektowych

Usprawnianie komunikacji

GLOTTOTERAPIA

mgr Sylwia Stępień

Wtorek               8:55 – 9:40;
Środa                8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40; 10:45 – 11:30; 13:35 – 14:20

mgr Karolina Kosińska

Poniedziałek        9:50 – 10:35; 11:45 – 12:30; 12:40 – 13:25;
Wtorek               13:35 – 14:20;
Środa                11:45 - 12:30;
Czwartek            10:45 – 11:30;

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

mgr Ewelina Makówka

Wtorek               12:40 – 13:25;
Piątek                14:25 – 15:10;

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

mgr Magdalena Kozakowska

Wtorek               14:25 – 15:10;
Środa                14:25 – 15:10;
Piątek                8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40; 12:40 - 13:25;

Uczenie się przez działanie

ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ MARII MONTESSORI

mgr Renata Kosińska-Graf

Środa                10.45 – 11.30;
Czwartek            11.45 – 12.30; 14:25 – 15:10;
Piątek                9:50 – 10:35; 10:45 – 11:30;

mgr Joanna Swędrak-Zawada

Wtorek               8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40; 11:45 - 12:30;
Środa                8.00 – 8.45;
Piątek                11:45 – 12:30;

mgr Joanna Stachowiak

Poniedziałek 10:45 – 11:30;
Wtorek               8:55 - 9:40; 10:45 – 11:30; 12:40 – 13:25;
Środa                8:00 – 8:45;

mgr Katarzyna Gołąb

Poniedziałek        9:50 – 10:35;
Wtorek               13:35 – 14:20;
Czwartek            12.40 – 13.25; 13.35 - 14:20;
Piątek                13.35 - 14:20;

mgr Kamila Komońska-Barczyńska

Poniedziałek        11:45 – 12:30;
Wtorek               13:35 – 14:20;
Środa                10:45 – 11:30; 11:45 – 12:30;
Czwartek            8:00 – 8:45;

mgr Joanna Glinkowska

Poniedziałek        12:40 – 13:25;
Wtorek               10:45 – 11:30; 11:45 – 12:30;
Czwartek            13:35 – 14:20; 14:25 – 15:10;

Zajęcia z użyciem sprzętu TIK dla uczniów w normie intelektualnej lub z lekką niepełnosprawnością intelektualną mające na celu podniesienie kompetencji niezbędnych w nauce:

MATEMATYKA

mgr Arkadiusz Rosik

Poniedziałek        8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40; 11:45 – 12:30; 14:25 -15:10;
Wtorek               15:15 – 16:00;
Środa                8:00 – 8:45;

PRZYRODA

mgr Marta Pałuszyńska

Poniedziałek        8:00- 8:45; 8:55 – 9:40;
Wtorek               12:40 – 13:25;
Czwartek            9:50 – 10:35;
Piątek                8:55 – 9:40; 11:45-12:30; 12:40 – 13:25

JĘZYK POLSKI

mgr Sylwia Kochelska

Poniedziałek        13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10;
Środa                11:45 – 12:30; 16:05 – 16:50;
Piątek                14:25 – 15:10;

mgr Beata Marcińczak

Poniedziałek        8:00 – 8:45;
Wtorek               11:45 - 12:30;
Środa                8:00 – 8:45; 12:40 – 13:25;
Czwartek            11:45 - 12:30;

JĘZYK ANGIELSKI METODĄ MARII MONTESSORI

mgr Marta Szymańska

Środa                10.45 – 11.30;
Czwartek            11.45 – 12.30; 14:25 – 15:10;
Piątek                9:50 – 10:35; 10:45 – 11:30;

 

Usprawnianie analizatorów

ERGOTERAPIA

mgr Kamila Stolarska

Poniedziałek        15:15 – 16:00;
Wtorek               10:45- 11:30; 13:35 – 14:20; 14:25 – 15:10;
Czwartek            8:55 – 9:40;

ARTETERAPIA

mgr Monika Frądczak

Poniedziałek        11:45 – 12:30;
Środa                13:35 – 14:20; 14:25 – 15:10;
Piątek                12:40 – 13:25; 13:35 – 14:20;

mgr Ilona Rychlik

Środa                8.55 – 9.40; 10:45 – 11:30; 11:45 – 12:30;
Czwartek            13:35 – 14:20; 14.25 - 15.10;

DOGOTERAPIA Z ARTETERAPIĄ

mgr Izabela Mielczarek

Czwartek            8:55 – 9:40; 12:40 – 13:25; 13:35 – 14:20; 14:25 – 15:10; 15:15 – 16:00;

Zajęcia stymulujące pracę mózgu

EEG BIOFEEDBACK

mgr Karolina Filipczak

Poniedziałek        12:40 – 13:25;
Środa                10:45 – 11:30; 13:35 -14:20;
Czwartek            9:50 – 10:35; 10:45 – 11:30;

mgr Ewelina Makówka

Poniedziałek        8:00 – 8:45;
Wtorek               8.00 – 8.45;
Piątek                8:00 – 8:45;

****************************************************************************

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Usprawnianie komunikacji

GLOTTOTERAPIA

mgr Sylwia Stępień

Wtorek 8:55 – 9:40;
Środa 8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40; 10:45 – 11:30, 13:35 – 14:20

mgr Karolina Kosińska – zajęcia rozpoczną się w miesiącu październiku

Poniedziałek 9:50 – 10:35; 11:45 – 12:30; 12:40 – 13:25;
Środa 11:45 – 12:30;
Czwartek 10:45 – 11:30;

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

mgr Ewelina Makówka

Wtorek 12:40 – 13:25;
Piątek 14:25 – 15:10;

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

mgr Magdalena Kozakowska

Wtorek 14:25 – 15:10;
Środa  14:25 – 15:10;
Piątek 8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40; 12:40 - 13:25

Uczenie się przez działanie

ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ MARII MONTESSORI

mgr Renata Kosińska-Graf

Wtorek 8:55 – 9:40; 14:25 - 15:10
Środa 10:45 - 11:30
Czwartek 11:45 – 12:30; 12:40 – 13:25

mgr Joanna Swędrak-Zawada

Wtorek 8:00 – 8:45; 8:55 – 9:40; 11:45 – 12:30;
Środa  8:00 – 8:45;
Piątek 11:45 – 12:30;

mgr Ewelina Kubiak

Poniedziałek 8:00 – 8:45; 11:45 – 12:30;
Wtorek 10:45 – 11:30; 11:45 – 12:30;
Środa 8:00 – 8:45;

mgr Katarzyna Gołąb

Poniedziałek 9:50 – 10:35;
Wtorek 13:35 – 14:20;
Środa 16:05 – 16:50;
Czwartek 12:40 - 13:25;
Piątek 13:35 - 14:20;

mgr Kamila Komońska Barczyńska

Poniedziałek 11:45 – 12:30;
Wtorek 11:45 – 12:30;
Środa 10:45 – 11:30; 11:45 – 12:30;
Czwartek 8:00 - 8:45;

mgr Joanna Glinkowska

Poniedziałek 12:40 – 13:25;
Wtorek 10:45 – 11:30; 11:45 – 12:30;
Czwartek 13:35 – 14:20; 14:25 – 15:10;

Zajęcia z użyciem sprzętu TIK dla uczniów w normie intelektualnej lub z lekką niepełnosprawnością intelektualną mające na celu podniesienie kompetencji niezbędnych w nauce:

MATEMATYKA

mgr Ewa Sobocińska

(Terminy zajęć zostaną podane po powrocie nauczyciela do pracy)

PRZYRODA

mgr Marta Pałuszyńska

Poniedziałek 8:55 – 9:40;
Wtorek 12:40 – 13:25;
Czwartek 9:50 – 10:35; 14:25 – 15:10;
Piątek 8:55 – 9:40;

JĘZYK POLSKI

mgr Sylwia Kochelska

Poniedziałek 13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10;
Środa 11:45 – 12:30; 16:05 – 16:50;
Piątek 14:25 – 15:10;

mgr Beata Marcińczak

poniedziałek 8:00 – 8:45,
Środa 8:00 – 8:45; 12:40 – 13:25;
Piątek 9:50 – 10:35; 13:35 – 14:20;

JĘZYK ANGIELSKI METODĄ MARII MONTESSORI

mgr Marta Szymańska

Wtorek 8:55 – 9:40; 14:25 - 15:10
Środa 10:45 - 11:30
Czwartek 11:45 – 12:30; 12:40 – 13:25

Usprawnianie analizatorów

ERGOTERAPIA

mgr Kamila Stolarska

Poniedziałek 15:15 – 16:00;
Wtorek 10:45 - 11:30; 13:35 – 14:20; 14:25 – 15:10;
Czwartek 8:55 – 9:40;

ARTETERAPIA

mgr Monika Frądczak

Poniedziałek 14:25 – 15:10;
Wtorek 13:35 – 14:20;
Środa 13:35 – 14:20;
Czwartek 15:15 – 16:00;
Piątek 12:40 – 13:25;

mgr Ilona Rychlik

Środa 8:55 – 9:40; 9:50 - 10:35; 10:45 – 11:30;
Czwartek 13:35 – 14:20; 14:25 - 15:10;

DOGOTERAPIA Z ARTETERAPIĄ

mgr Izabela Mielczarek

Czwartek 8:55 – 9:40; 12:40 – 13:25; 13:35 – 14:20; 14:25 – 15:10; 15:15 – 16:00;

 

Zajęcia stymulujące pracę mózgu

EEG BIOFEEDBACK

mgr Karolina Filipczak

Poniedziałek 12:40 – 13:25;
Środa 10:45 – 11:30; 13:35 - 14:20;
Czwartek 9:50 – 10:35; 10:45 - 11:30

mgr Ewelina Makówka

Poniedziałek 8:00 – 8:45;
Środa 8:00 – 8:45;
Piątek 8:00 – 8:45;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W OKRESIE KWIECIEŃ-CZERWIEC 2017

Zajęcia odbywają się w dni nauki szkolnej, w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli.

Usprawnianie komunikacji

GLOTTOTERAPIA

mgr Sylwia Stępień

Poniedziałek 9:50 – 10:35, 14:25 – 15:10;

Wtorek 10:45 – 11:30, 9:50 – 10:35;

Czwartek 14:25 – 15:10.

mgr Karolina Kosińska

Poniedziałek 11:45 – 12:30;

Wtorek 9:50 – 10:35, 10:45 – 11:30;

Środa 9:50 – 10:35;

Czwartek 11:45 – 12:30.

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

mgr Ewelina Makówka

Wtorek 13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10, 15:15 – 16:00;

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

mgr Magdalena Kozakowska

Poniedziałek 15:15 – 16:00;

Wtorek 8:00 – 8:45, 8:55 – 9:40;

Środa 8:55 – 9:40;

Czwartek 16:05 – 16:50.


 

Uczenie się przez działanie

ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ MARII MONTESSORI

mgr Renata Kosińska-Graf

Czwartek 8:00 – 8:45, 15:15 – 16:00;

Piątek 8:55 – 9:40, 10:45 – 11:30, 11:45 – 12:30.

mgr Joanna Swędrak-Zawada

Poniedziałek 15:15-16:00, 16:05-16:50;

Czwartek 15:15-16:00, 16:05-16:50;

Piątek 16:05-16:55.

mgr Ewelina Kubiak

Wtorek 12:40 – 13:25, 13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10;

Środa 13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10.

mgr Katarzyna Gołąb

Poniedziałek 8:55 – 9:40;

Wtorek 14:25 – 15:10;

Środa 13:35 – 14:20;

Wtorek 10:45 – 11:30.

Piątek 12:40 – 13:25, 13:35 – 14:20.

mgr Anna Kowalska

Wtorek 8:55 – 9:40;

Środa 12:40 – 13:25;

Czwartek 13:35 – 14:20;

Piątek 8:55 – 9:40, 13:35 – 14:20.

mgr Joanna Glinkowska

Poniedziałek 12:40 – 13:25, 13:35 – 14:20,

14:25 – 15:10, 15:15 – 16:00;

 

Zajęcia z użyciem sprzętu TIK dla uczniów w normie intelektualnej lub z lekką niepełnosprawnością intelektualną mające na celu podniesienie kompetencji niezbędnych w nauce:

MATEMATYKA

mgr Ewa Sobocińska

Poniedziałek 16:05 – 16:50;

Wtorek 15:15 – 16:00, 16:05 – 16:50;

Środa 14:25 – 15:10;

Czwartek 11:45 – 12:30.

PRZYRODA

mgr Marta Pałuszyńska

Poniedziałek 16:05 – 16:50;

Wtorek 10:45 – 11:30;

Środa 15:15 – 16:00, 16:05 – 16:50;

Czwartek 15:15 – 16:00.

JĘZYK POLSKI

mgr Sylwia Kochelska

Poniedziałek 13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10;

Środa 12:40 – 13:25;

Piątek 12:40 – 13:25, 13:35 – 14:20.

mgr Beata Marcińczak

Wtorek 11:45 – 12:30, 13:35 – 14:20;

Środa 9:50 – 10:35;

Czwartek 12:40 – 13:25;

Piątek 14:25 – 15:10.

JĘZYK ANGIELSKI METODĄ MARII MONTESSORI

mgr Marta Szymańska

Poniedziałek 15:15-16:00;

Środa 14:25-15:10;

Czwartek 8:00-8:45;

Piątek 8:00-8:45, 13:35-14:20;

 

Usprawnianie analizatorów

ERGOTERAPIA

mgr Kamila Stolarska

Poniedziałek 16.05-16:50;

Wtorek 16:05-16:50;

Piątek 8:00-8:45, 13:35-14:20, 14:25-15:10;

ARTETERAPIA

mgr Monika Frądczak

Wtorek 8:55 – 9:40, 14:25 – 15:10;

Środa 13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10;

Czwartek 13:35 – 14:20.

mgr Ilona Rychlik

Wtorek 8:00 – 9:40, 14:25 – 16:00;

Piątek 8:55 – 9:40

DOGOTERAPIA

mgr Izabela Mielczarek

Poniedziałek 9:50 – 10:35;

Środa 8:00 – 8:45;

Czwartek 12:40 – 13:25;

Piątek 8:00 – 8:45, 8:55 – 9:40.

 

Zajęcia stymulujące pracę mózgu

EEG BIOFEEDBACK

mgr Karolina Filipczak

Czwartek 14:25 – 15:10, 15:15 – 16:00;

Piątek 8:00 – 8:45, 8:55 – 9:40, 9:50 – 10:35.

mgr Ewelina Makówka

Środa 13:35 – 14:20, 14:25 – 15:10.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

L.p. ETAP OKRES REALIZACJI
1. Szkolenie z zakresu TIK Styczeń – Luty 2017r.
1. Szkolenie Diagnoza funkcjonowania dziecka
z zaburzeniami rozwoju PEP-R
Styczeń – Luty 2017r.
1. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej Luty 2017r. – Styczeń 2018r.
1. Kurs Pedagogiki Montessori
w zakresie edukacji szkolnej 6-9
Luty 2017r. – Styczeń 2018r.
1. Kurs dyplomowy Pedagogika Montessori
w zakresie wieku dziecięcego
Luty 2017r. – Styczeń 2018r.
1. Kurs glottodydaktyki glottoerapii Styczeń – Wrzesień 2017r.
1. Kurs EEG Biofeedback I stopnia Marzec – Maj 2017r.
2. Przetarg na remont pracowni Styczeń 2017r.
2. Remont dwóch pracowni terapeutycznych Styczeń – Marzec 2017r.
3. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów Styczeń - Maj 2017r.
3. Remont pracowni Montessori Styczeń – Marzec 2017r.
3. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów Styczeń – Maj 2017r.
4. Remont pracowni terapeutycznej
wyposażonej w sprzęt TIK
Styczeń – Marzec 2017r.
4. Montaż infrastruktury sieciowo-usługowej Styczeń 2017r.
4. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów, oprogramowania Styczeń – Maj 2017r.
5. Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów SP14 i PG6 Luty 2017r
5. Nabór uczniów do projektu Luty – Marzec 2017r.
5. Realizacja zajęć terapeutycznych do kształcenia kompetencji
u uczniów z lekkąniepełnosprawnością intelektualną
z użyciem sprzętu TIK
Kwiecień 2017r. – Grudzień 2018r.
6. Realizacja zajęć terapeutycznych