Przedszkole Montessori

 

Nasze Przedszkole jest placówką pracującą w oparciu o zasady wychowania i pedagogiki Marii Montessori. W szczególności sprzyjamy niepełnosprawnym maluchom. Mamy szeroko  otwarte drzwi  dla dzieci, które potrzebują profesjonalnej pomocy, rodzinnej atmosfery,  zrozumienia,  pełnej akceptacji i wolności. Oferujemy profesjonalną pomoc  pedagogiczną,  psychologiczną, logopedyczną oraz rehabilitacyjną. Pragniemy zapewnić  dzieciom  wygodne warunki do zabawy, zdobywania praktycznych umiejętności oraz  wiedzy w  przemyślanym i przygotowanym środowisku pedagogicznym. Na pierwszym  planie stawiamy  dziecko, a wychowawcy i opiekunowie podążają za nim i służą pomocą  oraz wsparciem wtedy,  kiedy jest to potrzebne. Idea ta zawiera się w słowach:


„Pomóż mi zrobić to samodzielnie”
Maria Montessori


Jesteśmy po to, by:

·  Wychowywać i edukować zgodnie z predyspozycjami psychicznymi, fizycznymi, intelektualnymi dziecka

· Formować postawy wzajemnej pomocy bez rywalizacji,

·   Wychować do samodzielności i odpowiedzialności

·   Pomoc dziecku w odkrywaniu swoich możliwości i ograniczeń

·   Budować wewnętrzną harmonię dziecka i zaufania we własne siły,

·   Rozbudzać w dziecku wrażliwości na piękno otaczającego świata, umiłowanie otoczenia oraz świata kultury i przyrody,

·   Wypracować szacunek do porządku, do pracy własnej i innych,

·   Wypracować zamiłowania do ciszy

·   Wypracować postawę posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrzny przymusie,

·   Uniezależnić od nagrody

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z zasadą porządku i wolności , wychowawcy wspierają dziecko w jego rozwoju tak aby osiągnęło ono optimum rozwoju indywidualnego i społecznego.

W ramach zajęć przedszkolnych proponujemy edukację opartą na indywidualnej pracy dziecka w jego własnym tempie, zgodnie z "aktywną fazą" tj. zgodnie z jego bieżącymi zainteresowaniami i potrzebami. Edukacja przedszkolna Marii Montessori obejmuje:

praktyczne ćwiczenia dnia codziennego,

kształcenie zmysłów,

edukację matematyczną,

edukację językową

edukację kosmiczną

 

Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój
w przyszłości.

- Maria Montessori