KME 2016/2017


"NA ZIMOWO - BARDZO ZDROWO"

8 marca 2017r. w Filii MDK w Karsznicach odbył się II ZDUŃSKOWOLSKI KONKURS RECYTATORSKI SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI PT. "NA ZIMOWO - BARDZO ZDROWO" promujący zdrowy styl życia w kontakcie z przyrodą. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej z Zduńskiej Woli w konkursie reprezentowali:


1. SZYMON RATAJCZYK I TOMASZ KRYSIAK pod kierunkiem pań: Magdaleny Kłosek i Marii Gajki - zdobyli WYRÓŻNIENIE w kategorii "Przedszkole".

2. Szkolny Klub Młodego Ekologa - uczniowie gimnazjum: NATALIA PICHLAK, BARTŁOMIEJ KĘPNIAK, DAMIAN KOLASA, KACPER BALCERZAK pod kierunkiem pani Marty Pałuszyńskiej - zdobyli I MIEJSCE w kategorii "Szkoły Podstawowe".


3. Uczniowie klasy IIIZU SZPdP: KRZYSZTOF KIKOWSKI, MATEUSZ MATUSIAK, DAMIAN OFMAN, ADAM GOŁDA pod kierunkiem pani Moniki Frądczak - zdobyli WYRÓŻNIENIE w kategorii Szkoły Ponadpodstawowe"

WSZYSTKIM UCZNIOM I NAUCZYCIELOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY OSIĄGNIĘĆ.

P.S. Na ostatnim zdjęciu uczniowie Klubu Młodego Ekologa z p. Martą Pałuszyńską świętują sukces przy ciasteczku w "Cukierni Marka Bladowskiego":):)

Na scenie podczas obrad Jurry odbywała się zabawa taneczna. Nasze przedszkolaki świetnie bawiły się w gronie przedszkolaków ze zduńskowolskich przedszkoli masowych:):):)

 

 

********************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU UCZNIÓW SZKOLNEGO KLUBU MŁODEGO EKOLOGA
W KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ MOŻLIWOŚCI POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA
I ROZBUDOWY MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
19.10.2016r. Zduńskowolskie Centrum Integracji „Ratusz”


19 października 2016 roku starsi uczniowie szkolnego Klubu Młodego Ekologa - klasy I, II ZSZ, klasy I, II Gimnazjum oraz klasy II bgu ZSZPdP, pod opieką Pań Marty Pałuszyńskiej
i Agnieszki Pańko, uczestniczyli w Konferencji poświęconej możliwości poprawy jakości powietrza w Zduńskiej Woli i rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej. Udział w Konferencji był jednym z wielu działań podejmowanych w tym roku szkolnym przez Klub Młodego Ekologa oraz Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych, której Klub przewodniczy, w ramach edukacji ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zanieczyszczeń i ochrony powietrza w województwie łódzkim, w tym w Zduńskiej Woli.

Konferencja zorganizowana została przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz Miejskie Sieci Cieplne. Wśród prelegentów znaleźli się Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Pan Krzysztof Wójcik oraz Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu Pani Antonina Wojtczak, Inspektor Pan Tomasz Pilaszek oraz Podinspektor Pani Monika Gocałek – Olas Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Doradcy Energetyczni Pani Magdalena Jankowska – Kostrzewa i Pan Grzegorz Leszczyk Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Łódzki Wojewódzki Inspektor Ruchu Drogowego Pan Michał Mostowski oraz Naczelnik Wydziału Inspekcji Pan Michał Niedźwiecki.

Podczas Konferencji podjęto zagadnienia dotyczące jakości powietrza w województwie łódzkim na tle Polski i UE oraz na terenie Miasta Zduńska Wola. Przedstawiono programy ochrony powietrza jako narzędzia służące poprawie jakości powietrza oraz możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji, efektywności energetycznej
i OZE. Omówiono zakres ochrony środowiska naturalnego poprzez kontrolę stanu technicznego pojazdów. Przedstawiono założenia budowy geotermii w Zduńskiej Woli
oraz rozbudowy systemu ciepłowniczego w aspekcie prospołecznym, politycznym i biznesowym. Wskazano Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Kraków, jako przykład jednostki realizującej Program ograniczenia niskiej emisji”. Konferencję podsumowała Pani Beata Turlakiewicz – II Zastępca Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

Podczas Konferencji rozstrzygnięto również dwa konkursy: Konkurs „Powiedz, czym oddychasz” na komiks lub historyjkę obrazkową oraz Konkurs „Którędy do czystego powietrza?” – analiza i porównanie systemów grzewczych z uwzględnieniem problematyki ochrony powietrza. Uczniowie szkolnego Klubu Młodego Ekologa brali udział w Konkursie „Powiedz, czym oddychasz” – klasy I, II Gimnazjum, IIbgu pod kierunkiem Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Agnieszki Pańko oraz klasa pod kierunkiem Pani Eweliny Stoleckiej. Wszyscy otrzymali podziękowania za aktywny udział w Konkursie.

Udział w Konferencji i wysłuchanie najnowszych doniesień na temat jakości powietrza
w Zduńskiej Woli był dla uczniów niezwykle istotny. Jako mieszkańcy miasta, na co dzień nie zdają sobie sprawy z powagi problemu zanieczyszczenia powietrza, który niesie za sobą bardzo poważne, negatywne konsekwencje. Pierwszym wnioskiem, jaki nasunął się uczniom w rozmowach po Konferencji, to potrzeba edukacji ekologicznej i uświadamiania mieszkańców miasta o stanie naszego powietrza i konieczności wspólnych dążeń do jego poprawy.

uczniowie Klubu Młodego Ekologa
pod kierunkiem Pani Marty Pałuszyńskieji
Pani Agnieszki Pańko

 

 

********************************************************************************

 

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU UCZNIÓW SZKOLNEGO KLUBU MŁODEGO EKOLOGA
W REGIONALNYCH OBCHODACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI KLUBU GAJA
PT. "ŚWIĘTO DRZEWA" 13.10.2016R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ
SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI.


13 października 2016 roku w Zespole Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli odbyły się regionalne obchody 14 edycji "Święta Drzewa" - ogólnopolskiej akcji Klubu Gaja. Tegoroczne Święto nosiło nazwę "Święto Drzewa - wśród pól". Poświęcone było roli zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie bioróżnorodności i łagodzeniu skutków zmian klimatu na terenach rolnych.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz Nadleśnictwa Poddębice. W Święcie udział wzięła całą społeczność Zespołu Szkół, ale także dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół należących do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli.

W programie imprezy znalazły się spotkanie z leśnikiem, prelekcja leśnika o roli zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie bioróżnorodności biologicznej, sadzenie drzew na terenie przyszkolnym pod kierunkiem leśnika, tańce integracyjne, występy dzieci i młodzieży na scenie w ekologicznym repertuarze, "Wyścigi ślimaków", "Tree Day", "Pogoń królików za marchewką na patyku", "Polne zagadki", konkursy wiedzy, rozstrzygnięcie konkursów plastycznego i kulinarnego, prezentacja prac plastycznych, degustacja przygotowanych potraw. Tego dnia obowiązywał wszystkich strój w kolorze zielonym.

Podczas imprezy rozstrzygnięte zostały dwa ogłoszone wcześniej konkursy: konkurs plastyczny "Dzikie poznajemy" - prace przedstawiające drzewa lub krzewy występujące w zaroślach śródpolnych, oraz konkurs kulinarny "Dzikie poznajemy... i jemy!" - przygotowanie zdrowej, ekologicznej potrawy do wspólnej biesiady, z wykorzystaniem produktów pochodzących z jadalnych drzew i krzewów występujących w zaroślach śródpolnych (np. czarny bez, leszczyna, dzika róża, głóg, jarzębina, wiśnia ptasia, śliwa tarnina, dereń jadalny i in.)

Uczniowie Szkolnego Klubu Młodego Ekologa pod kierunkiem Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Agnieszki Pańko również wzięli udział w konkursach. Otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe upominki.

Tegoroczne "Święto Drzewa" należy do bardzo udanych. Uczestnicy świetnie wspólnie się bawili, ucząc się rozpoznawać "dzikie - wśród pól" i poznając niezwykle ważną rolę zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej.

Klub Młodego Ekologa
pod kierunkiem
Pani Marty Pałuszyńskiej
i Pani Agnieszki Pańko

 

 

********************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY APLIKACJI

O MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT "ZIELONA FLAGA"

ORAZ KRAJOWY CERTYFIKAT "LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ"

ZA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

Dnia 10 lipca 2016 roku szkoły i przedszkola z całej Polski ubiegające się o międzynarodowy certyfikat II stopnia "Zielona Flaga" lub krajowy certyfikat I stopnia "Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej" za rok 2015/2016, nadesłały swoje aplikacje do Fundacji "Partnerstwo Dla Środowiska" z siedzibą w Krakowie. Fundacja koordynuje w Polsce programami "Szkoły dla Ekorozwoju" oraz "Eco-Schools".

Zarejestrowano 190 zgłoszeń: od placówek starających się o "Zieloną Flagę" - 165 zgłoszeń i od 25 placówek starających się o certyfikat I stopnia "LCAE". W tym roku szkolnym o ekologiczne certyfikaty walczyły 102 placówki przedszkolne, 46 szkół podstawowych, 12 szkół gimnazjalnych, 26 Zespołów Szkolnych i 4 inne placówki edukacyjne. Wszystkim zaangażowanym zespołom szkolnym i koordynatorom szkolnym Programów "Szkoły dla Ekorozwoju" oraz "Eco-Schools" serdecznie podziękowano za cały rok intensywnej pracy i zaangażowanie w realizacji działań ekologicznych. Dnia 16 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Programów "Szkoły dla Ekorozwoju" oraz "Eco-Schools". Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone aplikacje o certyfikaty "Zielonej Flagi" oraz "Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej" za rok szkolny 2015/16, placówkom aplikującym z terenu całej Polski.

Decyzją Kapituły przyznano:

- 70 certyfikatów "Zielonej Flagi" na okres 3 lat, w tym Zespołowi Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli,

- 93 certyfikaty "Zielonej Flagi" na okres 1 roku, w tym dla Publicznego Przedszkola nr 3 oraz Publicznego Przedszkola nr 7 "Pod Zielonym Semaforem" w Zduńskiej Woli,

- 22 certyfikaty "Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej" przyznanych na okres 1 roku, w tym dla Publicznego Przedszkola nr 2 "Tęczowego Przedszkola" w Zduńskiej Woli.

Wyżej wymienione placówki zrzeszone są w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, której Zespół Szkół jest pomysłodawcą, założycielem i głównym koordynatorem. Zespół Szkół, jako pierwsza placówka przystąpił do Programów "Fundacji Partnerstwo Dla Środowiska", zdobywał kolejne stopnie certyfikatów ekologicznych, a następnie dzielił się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi placówkami Sieci, zachęcając je do przystąpienia do Programów, dlatego teraz powodów do świętowania sukcesów jest więcej, bo w tej chwili aż cztery!

Kapituła podziękowała uczniom, koordynatorom szkolnym oraz całym zespołom projektowym za pracę, zaangażowanie i wytrwałość w osiąganiu postawionych sobie celów. Tych, którym nie udało się uzyskać certyfikatu, zachęcała do kontynuacji działań i podjęcia wyzwania w bieżącym roku szkolnym.

 

mgr Marta Pałuszyńska

 

 

********************************************************************************


SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

PT. ,,EDUKACJA EKOLOGICZNA - NOWE MOŻLIWOŚCI”,

WFOŚiGW, ŁÓDŹ, 16.09.2016R.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

16 września 2016r. w Łodzi odbyła się konferencja ,,Edukacja ekologiczna – nowe możliwości”, w której udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu całego województwa łódzkiego. Konferencja została zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli reprezentowały nauczycielki mgr Marta Pałuszyńska i mgr Agnieszka Pańko, reprezentując wspólnie z mgr Agnieszką Besser – Krysiak – nauczycielką Gminnego Przedszkola w Czechach, Sieć Szkół
i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli.

Tematyka konferencji obejmowała ofertę edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Łodzi oraz ŁCDNiKP dla nauczycieli i uczniów województwa łódzkiego, oferowane formy wsparcia prowadzenia edukacji ekologicznej, wyniki badań ankietowych efektywności
i celowości form wsparcia beneficjentów WFOŚiGW w Łodzi.

Konferencja miała miejsce w nowym budynku siedziby WFOŚiGW w Łodzi, który jest najbardziej nowoczesnym budynkiem energooszczędnym, pasywnym na terenie województwa łódzkiego. Wszyscy uczestnicy konferencji pod kierunkiem specjalisty
do spraw eksploatacji z zainteresowaniem zwiedzili nową siedzibę Funduszu. Uznaniem cieszyły się również nowopowstające ścieżki edukacyjne i sale dydaktyczne z bogatym wyposażeniem do edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Na zakończenie konferencji, przy słodkim poczęstunku, uczestnicy nawiązywali kontakty, wymieniali wiedzę i doświadczenia.

 

mgr Marta Pałuszyńska

mgr Agnieszka Pańko

 


********************************************************************************