Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił wyniki tegorocznego Konkursu na dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna. Konkurs nosił nazwę "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach - 2015".
Z radością informujemy, że Przedszkole Specjalne przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, zostało docenione przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi i jako jedyna placówka Powiatu Zduńskowolskiego, otrzymało dotację na realizację projektu „
Ekoludki poznają świat. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Specjalnym w Zduńskiej Woli”. Kwota dotacji wynosi 28.231,00.
W ramach realizacji Projektu, przy Przedszkolu Specjalnym, powstanie ogródek dydaktyczny, w którym przedszkolaki będą odkrywać świat otaczającej przyrody przez bezpośredni kontakt z nią. Będą poznawać faunę i florę w najbliższym otoczeniu, obserwować zjawiska zachodzące w przyrodzie o każdej porze roku, będą prowadzić obserwacje, proste doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze, by płynące z nich wnioski i zebrane doświadczenia stosować potem w swoim życiu codziennym. Wszystkiemu służyć będzie bogate wyposażenie ogródka, zawierające m.in. nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie Ogródka, przez wyspecjalizowanych nauczycieli terenowej edukacji ekologicznej
i przyrodniczej.

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „POSTAW NA ROZWÓJ. ZRÓWNOWAŻONY!”
WE WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH „ŹRÓDŁA” W ŁODZI

KLUB MŁODEGO EKOLOGA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
STYCZEŃ – CZERWIEC 2015R.

W roku szkolnym 2014/2015, uczniowie Klubu Młodego Ekologa, pod kierunkiem opiekunek mgr Marty Pałuszyńskiej i mgr Anety Piontek, wzięli udział w Projekcie edukacyjnym „Postaw na rozwój. Zrównoważony!”, w ramach współpracy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi.
Projekt Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 roku.
Zespół Szkół został zakwalifikowany do udziału w Projekcie drogą rekrutacji spośród szkół i przedszkoli w całej Polsce. Do rekrutacji, w imieniu Szkoły, przystąpiły nauczycielki edukacji ekologicznej Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek. Podczas rekrutacji należało wykazać się znajomością tematyki Projektu i metod edukacji ekologicznej oraz przedstawić swoje doświadczenia w pracy edukacyjno – ekologicznej.
Pierwszym etapem realizacji Projektu było szkolenie dla nauczycieli pt. „Postaw na rozwój. Zrównoważony!”, które odbyło się w lutym 2015 roku w Łodzi. W imieniu Zespołu Szkół, w szkoleniu udział wzięły nauczycielki: mgr Marta Pałuszyńska, mgr Aneta Piontek, mgr Agnieszka Pańko. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy uczestników na temat współzależności między Globalnym Południem a Globalną Północą, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka oraz edukacji globalnej, a także zaprezentowanie metod edukacyjnych, które można wykorzystać w pracy z uczniami.
Drugim etapem realizacji Projektu był cykl warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół, które prowadziła Trenerka Edukacji Ekologicznej Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi Pani Aleksandra Lont. Warsztaty odbywały się w marcu 2015 roku, w szkolnej Ekopracowni.
Tematami poruszanymi na warsztatach były: „Ziemia – niebieska planeta”, „Globalne zależności”, „Żywność na świecie”. Uczniowie w ciekawy sposób zapoznawali się z problemami niedoboru wody na świecie, głodu, istoty zależności, ale i dysproporcji w różnych obszarach życia między Globalną Północą a Globalnym Południem. Wspólnie wnioskowali, dlaczego tak jest i co można zrobić, by zapobiegać globalnym problemom. Zrozumieli, że swoim zachowaniem przyczyniają się do sytuacji na świecie każdego dnia, wykonując najprostsze czynności np. w kuchni, łazience, w sklepie podczas zakupów.
Trzecim i ostatnim etapem realizacji Projektu był cykl warsztatów dla uczniów Szkoły, prowadzonych przez nauczycielki edukacji ekologicznej mgr Martę Pałuszyńska i mgr Anetę Piontek. Kontynuując tematykę wynikającą z Projektu nauczycielki poprowadziły zajęcia w obszarze zagadnień dotyczących „Zmian klimatu” oraz „Odpowiedzialnej konsumpcji”.
Uczniowie bardzo chętnie, z dużym zaciekawieniem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Poszerzali swoją wiedzę drogą gier, zabaw edukacyjnych, eksperymentów, obserwacji i doświadczeń. Wiele wiadomości okazało się dla nich całkiem nowych, wiele ich zaskoczyło, zadziwiło, a nawet wywołało dłuższe refleksje. Uświadomili sobie, jak wiele od nich samych zależy, od ich zachowań, ale też postaw wobec globalnych problemów w codziennym życiu.

TAK PRZEBIEGAŁY ZAJĘCIA

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
EDUKACYJNO – EKOLOGICZNEGO
„ZDROWA I KOLOROWA SZTAFETA ŻYWIENIOWA” ETAP IX

SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI
KLUB MŁODEGO EKOLOGA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Projekt edukacyjno – ekologiczny „Zdrowa i kolorowa sztafeta żywieniowa” realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015 przez placówki zrzeszone w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Pomysłodawcami i głównymi koordynatorami „Sztafety” są Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek - nauczycielki Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Głównym celem Projektu jest wdrażanie dzieci i młodzieży do zdrowego stylu życia, a więc zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej. Uczestnicy Projektu, poprzez udział w różnego rodzaju działaniach, uczą się o wartościach odżywczychi zdrowotnych różnorakich składników i produktów spożywczych, o ich pochodzeniu, uczą się komponowania jadłospisów zgodnie z zasadami „Piramidy żywieniowej”, uczestniczą w zabawach ruchowych i konkurencjach sportowych.
„Sztafeta” podzielona jest na 10 etapów. Każdy etap to spotkanie drużyn reprezentujących placówki Sieci raz w miesiącu, zawsze w innej placówce, która wtedy jest gospodarzem etapu. Placówki przekazują sobie „pałeczkę sztafety” – zawsze jest to jakiś składnik spożywczy, którego charakterystykę prezentują. „Sztafeta” jest kolorowa, co oznacza, że każdy etap określony jest innym kolorem, w którym dzieci i uczniowie poszukują i prezentują zdrowe składniki spożywcze i możliwości wykorzystania ich w kompozycji posiłku.
IX etap „Sztafety” odbył się 10 czerwca 2015r. w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zduńskiej Woli. Kolorem obowiązującym na tym spotkaniu był kolor czerwony.
Królowały wtedy pomidory, granaty, winogrono czerwone, arbuzy, czereśnie, czerwona papryka i oczywiście truskawki. Dzieci i młodzież prezentowały informacje o właściwościach czerwonych produktów. Z pomocą swoich nauczycieli i opiekunów przygotowały desery owocowe, sałatki, soki i musy truskawkowe. Uczestnicy wzięli udział w konkursach i zabawach tematycznych. Spotkanie wszystkim zebranym sprawiło wiele radości, przysporzyło wiedzy i nowych umiejętności. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowały uczennice szkolnego Klubu Młodego Ekologa pod kierunkiem koordynatorek Projektu i opiekunek Klubu – Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek. Uczniowie przygotowali prezentację zdrowotnych właściwości granatu i zaproponowali sałatkę z roszponki i nasion granatu, jako posiłek zawierający dużą ilość tego produktu. „Pałeczką sztafety” przekazaną Gospodarzom przez uczniów był granat.

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE ZE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – PRZYRODNICZEJ „LEŚNA PRZYGODA”
ZORGANIZOWANEJ PRZEZ ZDUŃSKOWOLSKĄ SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH
PODCZAS XII POWIATOWEGO DNIA DZIECKA PH. „LEŚNA PRZYGODA”
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
28 MAJA 2015 ROKU

28 maja 2015 roku, już dwunasty raz odbył się, w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, Powiatowy Dzień Dziecka, w tym roku pod hasłem „Leśna Przygoda”. W zabawie udział wzięło blisko 1000 dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół całego Powiatu. Dzieciom towarzyszyli nauczyciele i rodzice oraz zaproszeni goście, m.in. Wicestarosta Powiatu Zduńska Wola, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Leśnicy Nadleśnictwa Kolumna i Poddębice oraz wielu innych. W zabawie udział wzięły również dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Głownie, przybyłe w ramach współpracy Zespołu Szkół z placówkami Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi.
Na wszystkie dzieci tego dnia czekało nieodpłatnie mnóstwo atrakcji: dmuchańce, trampoliny, zjeżdżalnie, przejażdżka konno, zabawa z psami do dogoterapii, malowanie twarzy, kąpiel w pianie przygotowanej przez zduńskowolskich strażaków, loteria fantowa, zabawa z tablicą interaktywną zorganizowana przez Firmę „Pro-Educo” z Łodzi, zabawy i konkursy sportowe, popcorn, wata cukrowa, gofry z owocami, ciasta, słodycze, napoje. Każdy mógł też posilić się grochówką, ciepłą kiełbaską czy kaszanką. Na scenie przez cały czas trwania zabawy dzieci i młodzież prezentowały się w piosenkach, wierszykach, układach tanecznych i scenkach teatralnych o tematyce przyrodniczej. Każda grupa otrzymywała dyplom za występ na scenie oraz nagrody.
Koordynatorzy Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli,
pod kierunkiem Pań Marty Pałuszyńskiej i Anety Piontek, również włączyli się aktywniew organizację atrakcji dla wszystkich dzieci. Utworzyli ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą ph. „Leśna Przygoda”, złożoną z 7 osobnych stanowisk, na których należało wykonać szereg różnorodnych zadań związanych z tematyką lasu. Konieczne było wykazanie się wiedząi umiejętnościami. Każde dziecko otrzymywało „Kartę zadań”, na której zbierało znaczki świadczące o wykonaniu zadania na poszczególnych stanowiskach. Po zaliczeniu zadańna wszystkich stanowiskach każde dziecko nagrodzone było upominkami, które ufundowane zostały przez wielu współpracujących z Zespołem Szkół zaprzyjaźnionych sponsorów.
W organizację „ścieżki” włączyli się koordynatorzy Sieci w następujących placówkach: Publiczne Przedszkole Nr 2 „Tęczowe Przedszkole”, Publiczne Przedszkole Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”, Gminne Przedszkole w Czechach, Szkoła Podstawowa Nr 10, Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej. Na całością organizacji „ścieżki” czuwały koordynatorki Sieci, Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek.
Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Leśna Przygoda” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i ich rodziców, przez cały czas trwania zabawy. Koordynatorzy rozdali ogromną ilość „Kart zadań”, a potem równie ogromną ilość nagród.
Na twarzach dzieci nie znikał uśmiech i wszystkie odchodziły z zabawy bardzo zadowolone.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z LEŚNEGO DNIA DZIECKA

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU KLUBU MŁODEGO EKOLOGA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
W PROJEKCIE EDUKACYJNYM „W DZIKĄ STRONĘ”
OŚRODKA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH „ŹRÓDŁA” W ŁODZI, NA LATA 2014-2016
(CZĘŚĆ II)
LEŚNA SZKOŁA W WILAMOWIE, 25-27 MAJA 2015R.

W ramach realizacji Projektu „W dziką stronę” Ośrodka Działań Edukacyjnych „Źródła” w Łodzi, w którego realizację włączył się, w roku szkolnym 2014/2015, Klub Młodego Ekologa Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, pod kierunkiem Pań Marty Pałuszyńskiej i Anety Piontek, opiekunki Klubu wraz z Dyrektorem Szkoły, zorganizowały dla uczniów trzydniową „Leśną Szkołę” w Wilamowie.
„Leśna Szkoła” odbyła się w dniach 25-27 maja 2015 roku, w Kwaterze Myśliwskiej w Leśnictwie Wilamów, na terenie Nadleśnictwa Poddębice. Kwatera została udostępniona uczestnikom „Leśnej Szkoły” nieodpłatnie, dzięki uprzejmości i trwającej współpracy Szkoły z Zarządem Koła Łowieckiego nr 1 „Rogacz” w Łodzi. Uczniowie wraz z opiekunami spaliw nieodpłatnie wypożyczonych namiotach harcerskich dzięki uprzejmości Komendanta Hufca ZHP W Zduńskiej Woli, z którym Szkoła współpracuje. Uczestnicy „Leśnej Szkoły” samodzielnie przygotowywali sobie posiłki z produktów częściowo przekazanych przez zaprzyjaźnionych ze Szkołą sponsorów oraz korzystali ze wsparcia szkolnej stołówki.
W „Leśnej Szkole” udział wzięło 15 uczniów szkolnego Klubu Młodego Ekologa wraz z nauczycielami: Paniami Martą Pałuszyńską, Anetą Piontek, Agnieszką Pańko oraz Panami Bogdanem Pawlakiem i Józefem Frądczakiem. Gośćmi „Leśnej Szkoły” byli:
Leśniczy Leśnictwa Wilamów Pan Tomasz Graf, Prezes Zarządu Koła Łowieckiego Nr 1 „Rogacz” w Łodzi Pan Czesław Kałużny oraz Łowczy Pan Sławomir Rybka. Zajęcia edukacyjno – przyrodnicze w terenie realizowały z uczniami Trenerka Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi Pani Agnieszka Mazur oraz opiekunki Klubu Młodego Ekologa: mgr Marta Pałuszyńska i mgr Aneta Piontek.
Celem „Leśnej Szkoły” było budzenie wśród młodzieży więzi z przyrodą podczas trzydniowej wyprawy w sam środek lasu. Uczniowie realizowali intensywny Program edukacyjny „Leśnej Szkoły” i brali udział w zajęciach przyrodniczych w terenie, przy użyciu metod eksperymentalnych, doświadczalnych, edukacji leśnej, outdoor education. Wszyscy uczestnicy „Leśnej Szkoły” pozbawieni byli natomiast dostępu do komputera, Internetu i telewizji, co przed wyjazdem do Wilamowa osobiście zaakceptowali. Na nudę jednak nie mogli narzekać. Wszyscy wspólnie przygotowywali posiłki i razem je spożywali. Do południai po południu do wieczora spędzali czas w lesie na wielu ciekawych zajęciach terenowych. Wieczorami wesoło spędzali czas przy ognisku. Odbyli też spotkania z gośćmi „Leśnej Szkoły”, którzy zdradzali im tajniki życia lasu i jego mieszkańców, opowiadali historię Kwatery Myśliwskiej i Leśniczówki w Wilamowie oraz przedstawiali ciekawostki o swojej pracy w lesie.
„Leśna Szkoła” okazała się fantastycznym pomysłem.
Była wspaniałą lekcją biologii, przyrody i ekologii. Uczniowie taką formą nauki byli zachwyceni. Wrócili z Wilamowa bardzo zadowoleni, pełni wrażeń i z prośbami, by w przyszłym roku znów mogli wziąć udział w „Leśnej Szkole”, ale tym razem na dłużej.

TAK PRZEBIEGAŁY ZAJĘCIA

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W XV MIĘDZYPOWIATOWYM
TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ, 13 MAJA 2015, ŁASK
KLUB MŁODEGO EKOLOGA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

13 maja 2015r. uczniowie szkolnego Klubu Młodego Ekologa, pod kierunkiem opiekunek mgr Marty Pałuszyńskiej i mgr Anety Piontek, wzięli udział w XV Turnieju Wiedzy Ekologicznej, który odbył się w SOSzW w Łasku. W Turnieju startowało 8 drużyn reprezentujących gimnazja z powiatów całego regionu: z Kutna, ze Stemplewa, z Łasku,z Sieradza, z Warty, z Działoszyna, ze Zduńskiej Woli.
Nasz Zespół Szkół reprezentowali uczniowie: Sandra Kuś i Katarzyna Stefaniak z klasy III Gimnazjum oraz Dawid Małecki z klasy II Gimnazjum.

Zadaniem konkursowym do przygotowania dla drużyn było „Drugie życie odpadów. Wykonanie przedmiotu użytkowego z odpadów wraz z instrukcją jego wykonania i użytkowania”. Nasza praca nosiła tytuł: „Globus – lądy, morza i oceany świata”. Podczas Turnieju, przez około 2, 5 godziny, drużyny rozwiązywały 18 różnorodnych zadań dotyczących wiedzy z szeroko pojętego zakresu ekologii i ochrony środowiska. Następnie uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach indywidualnych – odpowiadali na 13 różnorodnych pytań komisji z zakresu przyrody i ochrony środowiska. Pracę uczniów sprawdzała i oceniała specjalnie powołana komisja nauczycieli biologii z różnych szkół, której przewodniczył Pan Dyrektor Szkoły w Łasku.
Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie w rozgrywkach drużynowych zajęli II miejsce, zdobywając dla Szkoły dyplom oraz nagrodę rzeczową.
W konkursie indywidualnym zaś uczniowie naszej Szkoły okazali się najlepsi – Dawid Małecki zajął I, a Sandra Kuś II miejsce, zdobywając dyplomy indywidualne i nagrody rzeczowe.


***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z PODCHODÓW LEŚNYCH W DĘBOWCU 9 MAJA 2015
KLUB MŁODEGO EKOLOGA ZSS IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI

9 maja 2015 roku, uczniowie Klubu Młodego Ekologa Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, pod kierunkiem opiekunek Klubu mgr Marty Pałuszyńskiej i mgr Anety Piontek oraz pod opieką mgr Agnieszki Pańko, wzięli udział w „Podchodach Leśnych w Dębowcu”, zorganizowanych w ramach działalności Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Głównym organizatorem zabawy było Publiczne Przedszkole nr 3 w Zduńskiej Woli we współpracy z Leśnictwem Dębowiec podlegającym Nadleśnictwu Kolumna. W zabawie udział wzięło blisko 90 osób.
Spotkanie rozpoczął Leśniczy Leśnictwa Dębowiec. Opowiedział dzieciom i młodzieży o największych zagrożeniach dla lasów i przypomniał, jak należy zachowywać się w lesie,by pobyt w nim był bezpieczny. Wskazał, jak postępować, w trudnych sytuacjach w lesie,np. podczas spotkania z dziką zwierzyną, podczas ukąszeń owadów. Przedstawił też zasoby przyrodnicze Leśnictwa Dębowiec. Dzieci i młodzież pod kierunkiem Leśniczego ćwiczyły rozpoznawanie drzew po ich charakterystycznych cechach.
Po zajęciach z Leśniczym uczestnicy Podchodów, podzieleni na grupy „czerwonych” i „zielonych”, „uciekających” i „goniących”, wyruszyli na specjalnie przygotowane trasy Podchodów. Uczniowie Klubu Młodego Ekologa byli grupą „zielonych”, „goniących” uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2. Na trasie czekało na uczniów mnóstwo zadań przyrodniczych, których poprawne wykonanie, pozwalało rozpoznać kierunek, w którym należało dalej biec, by dotrzeć do celu. Trzeba było wykazać się wiedzą o lesie i jego mieszkańcach, ale też ważne były różnorodne umiejętności i sprawność fizyczna.
Celem, do którego dotarły wszystkie drużyny, okazało się specjalnie wyznaczone miejsce piknikowe w lesie. Tam czekało na wszystkich rozpalone ognisko, nad którym potem uczestnicy zabawy upiekli kiełbaski. Po posiłku zorganizowano jeszcze gry i zabawy sportowe.
Na zakończenie dzieci i młodzież otrzymały dyplomy i leśne nagrody za udział w Podchodach.
Pogoda tego dnia dopisała, a wszyscy uczestnicy Podchodów wrócili z nich równie zmęczeni, co zadowoleni.

***************************************************************************

FOTORELACJA Z IMPREZY
PT. "DNI PRZYJACIÓŁ LASU"


***************************************************************************

FOTORELACJA Z IMPREZY
PT. "SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ LASU 2015"

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNO – EKOLOGICZNEGO
„ZDROWA I KOLOROWA SZTAFETA ŻYWIENIOWA” ETAP VIII

SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI
KLUB MŁODEGO EKOLOGA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Projekt edukacyjno – ekologiczny „Zdrowa i kolorowa sztafeta żywieniowa” realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015 przez placówki zrzeszone w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Pomysłodawcami i głównymi koordynatorami „Sztafety” są Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek - nauczycielki Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Głównym celem Projektu jest wdrażanie dzieci i młodzieży do zdrowego stylu życia, a więc zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej. Uczestnicy Projektu, poprzez udział w różnego rodzaju działaniach, uczą się o wartościach odżywczychi zdrowotnych różnorakich składników i produktów spożywczych, o ich pochodzeniu, uczą się komponowania jadłospisów zgodnie z zasadami „Piramidy żywieniowej”, uczestniczą w zabawach ruchowych i konkurencjach sportowych.
„Sztafeta” podzielona jest na 10 etapów. Każdy etap to spotkanie drużyn reprezentujących placówki Sieci raz w miesiącu, zawsze w innej placówce, która wtedy jest gospodarzem etapu. Placówki przekazują sobie „pałeczkę sztafety” – zawsze jest to jakiś składnik spożywczy, którego charakterystykę prezentują. „Sztafeta” jest kolorowa, co oznacza, że każdy etap określony jest innym kolorem, w którym dzieci i uczniowie poszukują i prezentują zdrowe składniki spożywcze i możliwości wykorzystania ich w kompozycji posiłku.

VIII etap „Sztafety” odbył się 16 kwietnia 2015r. w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Zduńskiej Woli. Kolorem obowiązującym na tym spotkaniu był kolor brązowy. Królowały wtedy kakao, kokosy, orzechy, migdały, daktyle, miód gryczany, powidła śliwkowe i oczywiście czekolada. Dzieci i młodzież prezentowały informacje o właściwościach brązowych produktów.
Z pomocą swoich nauczycieli i opiekunów przygotowały ciasta i desery bakaliowe oraz napoje. Uczestnicy wzięli udział w konkursach i zabawach tematycznych. Spotkanie wszystkim zebranym sprawiło wiele radości, przysporzyło wiedzy i nowych umiejętności. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowali uczniowie klasy 3bzu z wychowawcą – Panią Agnieszką Pańko, pod kierunkiem koordynatorek Projektu – Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek. Uczniowie przygotowali prezentację zdrowotnych właściwości kakao i zaproponowali ciasto kakaowe z bakaliami, jako posiłek zawierający dużą ilość tego produktu. „Pałeczką sztafety” przekazaną Gospodarzom przez uczniów było kakao.

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z HAPPENINGU „JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI LASU”
ZORGANIZOWANEGO W RAMACH LOKALNYCH OBCHODÓW OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LASU W WARSZAWIE PT. „DNI PRZYJACIÓŁ LASU 2015”
OBJĘTEJ HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RP BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI

9 kwietnia 2015 roku odbył się w Zduńskiej Woli, na ulicach miasta, happening „Jesteśmy Przyjaciółmi Lasu 2015”. Akcja miała na celu przybliżenie wszystkim mieszkańcom miasta wiedzy o polskich lasach i zwrócenie uwagi na potrzebę ich ochrony oraz przybliżenie wiedzy o ludziach, którzy o nie dbają. Organizatorem happeningu była Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, pod kierownictwem Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej. Happening był pierwszym z punktów programu lokalnych obchodów ogólnopolskiej akcji, organizowanych w Zduńskiej Woli przez Sieć.
Do udziału w Happeningu zduńskowolska Sieć zaprosiła przedstawicieli władz Powiatu, Miasta, Gmin, Nadleśnictw Poddębice i Kolumna oraz lokalne telewizje, prasę i radio. W akcji udział wzięło blisko 800 osób. Gośćmi byli m.in. Starosta Powiatu Zduńska Wola Pan Wojciech Rychlik, Prezydent Miasta Zduńska Wola Pan Piotr Niedźwiecki, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Zduńska Wola Pani Krystyna Niewiadomska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna, Leśnicy Nadleśnictw Kolumna i Poddębice. Nad bezpieczeństwem uczestników Happeningu czuwali policjanci Komendy Policji w Zduńskiej Woli oraz uczniowie szkół policyjnych w Wojsławicach i Karsznicach.
Happening rozpoczął się o godzinie 10.00, przed miejskim „Ratuszem”, gdzie zgromadzili się dzieci, uczniowie i ich rodziny, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy placówek zrzeszonych w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli oraz zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej Pani Renata Kosińska – Graf, która powitała wszystkich zgromadzonych i przedstawiła cel zgromadzenia. Następnie uczniowie szkół wygłosili oczekiwania i deklaracje, w imieniu Sieci, skierowane do zebranych gości, dotyczące ważnej roli lasów dla przyrody i życia człowieka oraz ogromnej potrzeby ich ochrony, które zawarli w specjalnie przygotowanej petycji, podpisanej przez blisko 1500 mieszkańców Powiatu, Miasta i Gmin popierających akcję. Następnie przedszkolaki wręczyły gościom samodzielnie przygotowane torby ekologiczne, w których przekazały, w imieniu Sieci, petycje, ulotki dotyczące akcji oraz „leśne upominki”. Potem goście skierowali się do uczestników Happeningu,a przede wszystkim do dzieci i młodzieży, dziękując im za zorganizowanie tak wspaniałej akcji, za udział w działaniach na rzecz lasów, za wzorowe postawy. Leśniczy odznaczyli wszystkich medalami „Przyjaciela Lasu”.
Po zakończonej części oficjalnej, wszyscy zebrani ruszyli pochodem, ulicami miasta. Dzieci i młodzież wygłaszały, przez tuby nagłaśniające, hasła nawołujące do ochrony lasów, rozdawały przechodniom samodzielnie wykonane ulotki dotyczące akcji, prezentowały lasy, ich mieszkańców, pracowników i opiekunów oraz zagrożenia, jakie na nie czyhają z nierozsądnych zachowań człowieka, na samodzielnie przygotowanych tablicach edukacyjnych. W rękach niosły tabliczki z hasłami dotyczącymi tematyki akcji. Pochód relacjonowały lokalne media, które towarzyszyły uczestnikom przemarszu. Happening zakończył się na Pasażu Rajczaka. Goście podziękowali wszystkim zgromadzonym za udział w Happeningu. Całość wydarzenia zwieńczyła wspólna fotografia uczestników akcji.
Jesteśmy przekonani, że ogrom długotrwałej pracy i starań, jakie towarzyszyło organizacji tego przedsięwzięcia, przyniesie pożądane efekty w postaci wzrostu poziomu świadomości proekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiedza i umiejętności, które podczas przygotowań zdobyły, czy utrwaliły dzieci i młodzież zostanie wdrożona w ich codzienne życie i będzie służyła mądremu korzystaniu przez nich ze środowiska oraz działaniom na rzecz ochrony lasów.

***************************************************************************

OGÓLNOPOLSKA AKCJA „DNI PRZYJACIÓŁ LASU 2015”
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LASU W WARSZAWIE

POD HONOROWYM PATRONATEM
PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Do udziału w „Dniach Przyjaciół Lasu” zaproszono wszystkie szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe w Polsce. Akcja ma celu przybliżenie wszystkim wiedzy o polskich lasach i zwrócenie uwagi na potrzebę ich ochrony oraz przybliżenie wiedzy o ludziach, którzy o nie dbają.
Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, pod kierownictwem Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, włączyła się aktywnie w obchody „Dni Przyjaciół Lasu 2015” na poziomie ogólnopolskim oraz stała się organizatorem obchodów lokalnych akcji.

Obchody „Dni Przyjaciół Lasu 2015” przebiegają w następujących etapach:

I. Ogólnopolskie konkursy edukacyjne dla różnych grup wiekowych:

 1. Konkurs rysunkowy „Bajkowy Las” – dla przedszkolaków
 2. Konkurs rysunkowy „Drzewa Naszych Lasów” – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
 3. Konkurs multimedialny, „Kto jest Przyjacielem Lasu” – dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
 4. Konkurs multimedialny „Lasy w mojej okolicy” – dla uczniów szkół gimnazjalnych

II. Happening „Jesteśmy Przyjaciółmi Lasu” z udziałem władz powiatu, miasta, urzędów, nadleśnictw Kolumna i Poddębice, lokalnych mediów – 9 kwietnia 2015r. – przemarsz ulicami miasta

III. Pokonkursowa wystawa prac „Jesteśmy Przyjaciółmi Lasu” współorganizowana z Centrum Integracji „Ratusz”, na jego terenie, w dniach 20-24 kwietnia 2015r. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 20 kwietnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 17.00

IV. Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu, które odbędzie się 23 kwietnia 2015r. na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w którym weźmie udział, na specjalne zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu, 75 osobowa delegacja dzieci, uczniów i nauczycieli placówek zrzeszonych w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli.

***************************************************************************

„ZDROWA I KOLOROWA SZTAFETA ŻYWIENIOWA” ETAP VI i VII
SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI
KLUB MŁODEGO EKOLOGA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Projekt edukacyjno – ekologiczny „Zdrowa i kolorowa sztafeta żywieniowa” realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015 przez placówki zrzeszone w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Pomysłodawcami i głównymi koordynatorami „Sztafety” są Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek - nauczycielki Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

VI etap „Sztafety” odbył się 23 lutego 2015r. w Publicznym Przedszkolu nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” w Zduńskiej Woli. Kolorem obowiązującym na tym spotkaniu był kolor biały. Królowały wtedy nabiał, czosnek i biała rzodkiew. Dzieci i młodzież prezentowały informacje o właściwościach białych warzyw i różnych produktów spożywczych. Z pomocą swoich nauczycieli i opiekunów przygotowały sałatki, twarożki, jogurty. Uczestnicy wzięli udział w konkursach i zabawach tematycznych. Nie zabrakło też zabaw ruchowych i konkurencji sportowych na potwierdzenie założenia, że aby żyć według zdrowego stylu życia należy zdrowo się odżywiać, ale też stosować aktywność fizyczną każdego dnia. Spotkanie wszystkim zebranym sprawiło wiele radości, przysporzyło wiedzy i nowych umiejętności. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowali uczniowie szkolnego Klubu Młodego Ekologa – klasy VIa, pod kierunkiem opiekunek Klubu i koordynatorek Projektu – Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek. Uczniowie przygotowali prezentację zdrowotnych właściwości białka jajka kurzego i zaproponowali sałatkę z jajkiem, jako posiłek zawierający dużą ilość tego składnika. „Pałeczką sztafety” przekazaną Gospodarzom przez uczniów było oczywiście jajko.

VII etap „Sztafety” odbył się 18 marca 2015r. w Gminnym Przedszkolu w Czechach.
Tym razem dominował kolor pomarańczowy
. Dzieci i młodzież prześcigały się w rozwiązywaniu zadań dotyczących pomarańczowych warzyw i owoców. Brały udział w konkursach wiedzy i umiejętności, prezentowały wytwory kulinarne, mierzyły się w konkurencjach sportowych i zabawach ruchowych przy muzyce. Wszystkie propozycje kulinarne złożyły się na iście królewski poczęstunek – powstały pyszne kanapki, sałatki, desery, napoje z marchewki. Wszyscy uczestnicy spotkania zdobyli nową wiedzę i doświadczenia, utrwalili wiadomości, które już posiadali i którymi chętnie dzielili się z innymi. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowali uczniowie szkolnego Klubu Młodego Ekologa – klasy III bzu, pod kierunkiem opiekunek Klubu i koordynatorek Projektu – Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek. Uczniowie prezentowali zdrowotne właściwości moreli i przygotowali „owocowe kanapeczki na wafelkach”. „Pałeczką sztafety” przekazaną Gospodarzom przez uczniów były oczywiście morele.

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIEJ KONFERENCJI
PT: „JAK UZYSKAĆ EKOLOGICZNE CERTYFIKATY PROGRAMU „SZKOŁY DLA EKOROZWOJU”"
ŁÓDŹ 23.02.2015r.

23 lutego 2015 roku w Łodzi odbyła się wojewódzka Konferencja pt. „Jak uzyskać ekologiczne certyfikaty Programu „Szkoły dla Ekorozwoju”. Organizatorem Konferencji była Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska” z siedzibą w Krakowie oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Fundacja, jedynie uprawniona w Polsce do nadawania tych certyfikatów, reprezentowana była przez ogólnopolskiego koordynatora Programu – Panią Agnieszkę Pabis oraz przez regionalnego koordynatora Programu – Panią Julitę Skulimowską – Wilk. ŁCDNiKP reprezentowane było przez doradcę metodycznego – Panią Aleksandrę Proc. W Konferencji uczestniczyli nauczyciele z terenu całego województwa łódzkiego. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli reprezentowały nauczycielki – Panie Marta Pałuszyńska, Aneta Piontek, Agnieszka Pańko. Obok Zespołu Szkół,w Konferencji udział wzięły także placówki zrzeszone w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli: Publiczne Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole”, Publiczne Przedszkole nr 3, Publiczne Przedszkole nr 4, Publiczne Przedszkole nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”, Gminne Przedszkole w Czechach, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Radosny Maluszek”, Szkoła Podstawowa nr 10.
Tematyka Konferencji obejmowała metodologię edukacji ekologicznej w drodze do uzyskania certyfikatów ekologicznych: krajowego - I stopnia – „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej” oraz międzynarodowego - II stopnia – „Zielonej Flagi”. Ważnym punktem Konferencji była prezentacja działalności 3 certyfikowanych placówek województwa łódzkiego, jako przykładu dobrych praktyk w edukacji ekologicznej dziecii młodzieży.
Jedną z nich był Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej. Szkoła, jako jedyna w Zduńskiej Woli, posiada międzynarodowy certyfikat „Zielona Flaga”.
Nauczycielka Zespołu Szkół – mgr Marta Pałuszyńska – wygłosiła podczas Konferencji prelekcję dotyczącą metod edukacji ekologicznej, stosowanych z powodzeniem w Zespole Szkół oraz omówiła działalność Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, jest Ona pomysłodawcą, założycielem i głównym koordynatorem.
Prezentacja działalności edukacyjno – ekologicznej Zespołu Szkół cieszyła się ogromnym uznaniem wśród uczestników Konferencji.
Konferencja zakończyła się wymianą doświadczeń i praktyk nauczycielskich w obszarze edukacji przyrodniczo – ekologicznej, omówieniem napotykanych trudności i sposobów na ich rozwiązywanie. Był to czas życzliwych rozmów, zawierania nowych kontaktów, współpracy, czas wspólnych fotografii...

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
EDUKACYJNO – EKOLOGICZNEGO
„ZDROWA I KOLOROWA SZTAFETA ŻYWIENIOWA” ETAP IV i V

SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI
KLUB MŁODEGO EKOLOGA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Projekt edukacyjno – ekologiczny „Zdrowa i kolorowa sztafeta żywieniowa” realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015 przez placówki zrzeszone w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Pomysłodawcami i głównymi koordynatorami „Sztafety” są Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek - nauczycielki Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

IV etap „Sztafety” odbył się 18 grudnia 2014r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli. Kolorem obowiązującym na tym spotkaniu był kolor zielony. Królowały wtedy winogrona, szpinak i brokuły. Dzieci i młodzież prezentowały informacje o właściwościach zielonych warzyw i owoców. Z pomocą swoich nauczycieli i opiekunów przygotowały sałatki i desery, wśród których największą popularnością cieszyło się winogronowe szaszłyczki i ogórkowe „ciasteczka” z bakaliami. Uczestnicy wzięli udział w konkursach i zabawach tematycznych. Nie zabrakło też zabaw ruchowych i konkurencji sportowych na potwierdzenie założenia, że aby żyć według zdrowego stylu życia należy zdrowo się odżywiać, ale też stosować aktywność fizyczną każdego dnia. Spotkanie wszystkim zebranym sprawiło wiele radości, przysporzyło wiedzy i nowych umiejętności. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowali uczniowie szkolnego Klubu Młodego Ekologa pod kierunkiem opiekunek Klubu i koordynatorek Projektu – Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek. Uczniowie przygotowali prezentację zdrowotnych właściwości zielonej paprykii zaproponowali sałatkę z sałaty, czosnku i zielonej papryki, jako posiłek zawierający dużą ilość tego warzywa. „Pałeczką sztafety” przekazaną Gospodarzom przez uczniów była oczywiście zielona papryka.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z IV ETAPU SZTAFETY!!!


V etap „Sztafety” odbył się 22 stycznia 2015r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Zduńskiej Woli. Tym razem dominował kolor żółty. Dzieci i młodzież prześcigały się w rozwiązywaniu zadań dotyczących żółtych warzyw i owoców. Brały udział w konkursach wiedzy i umiejętności, prezentowały wytwory kulinarne, mierzyły się w konkurencjach sportowych i zabawach ruchowych przy muzyce. Wszystkie propozycje kulinarne złożyły się na iście królewski poczęstunek – powstały pyszne żółte kanapki, sałatki, koreczki, napoje z cytryny. Wszyscy uczestnicy spotkania zdobyli nową wiedzę i doświadczenia, utrwalili wiadomości, które już posiadali i którymi chętnie dzielili się z innymi. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowali uczniowie szkolnego Klubu Młodego Ekologa pod kierunkiem opiekunek Klubu i koordynatorek Projektu – Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek. Uczniowie prezentowali zdrowotne właściwości cytryny i przygotowali „żółte kanapeczki na chlebku ryżowym”. „Pałeczką sztafety” przekazaną Gospodarzom przez uczniów była oczywiście cytryna.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z V ETAPU SZTAFETY!!!

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
EDUKACYJNO – EKOLOGICZNEGO
„ZDROWA I KOLOROWA SZTAFETA ŻYWIENIOWA” ETAP III

SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI
KLUB MŁODEGO EKOLOGA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Projekt edukacyjno – ekologiczny „Zdrowa i kolorowa sztafeta żywieniowa” realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015 przez placówki zrzeszone w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Pomysłodawcami i głównymi koordynatorami „Sztafety” są Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek - nauczycielki Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Głównym celem Projektu jest wdrażanie dzieci i młodzieży do zdrowego stylu życia, a więc zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej. Uczestnicy Projektu, poprzez udział w różnego rodzaju działaniach, uczą się o wartościach odżywczychi zdrowotnych różnorakich składników i produktów spożywczych, uczą się komponowania jadłospisów zgodnie z zasadami „Piramidy żywieniowej”, uczestniczą w zabawach ruchowychi konkurencjach sportowych.
„Sztafeta” podzielona jest na 10 etapów. Każdy etap to spotkanie drużyn reprezentujących placówki Sieci raz w miesiącu, zawsze w innej placówce, która wtedy jest gospodarzem etapu. Placówki przekazują sobie „pałeczkę sztafety” – zawsze jest to jakiś składnik spożywczy. „Sztafeta” jest kolorowa, co oznacza, że każdy etap określony jest innym kolorem, w którym dzieci i uczniowie poszukują i prezentują zdrowe składniki spożywcze i możliwości wykorzystania ich w kompozycji posiłku.
III etap „Sztafety” odbył się 28 listopada 2014r. w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Organizatorami i gospodarzami spotkania byli uczniowie Klubu Młodego Ekologa pod kierunkiem opiekunek Klubu i koordynatorek Projektu – Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek.
Kolorem obowiązującym na tym spotkaniu był kolor biały. Gościliśmy na spotkaniu drużyny Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych, której nasz Zespół Szkół przewodniczy. Spotkanie rozpoczęła i przyjęła od drużyn „pałeczki sztafety” Dyrektor naszego Zespołu Szkół mgr Renata Kosińska – Graf. Sponsorem produktów spożywczych wykorzystanych podczas konkursów i poczęstunku była Firma „Kowalewski” – producent przetworów z owoców i warzyw.
Królowały czosnek, biała rzepa i nabiał. Dzieci i młodzież prezentowały informacje o właściwościach białych warzyw, owoców, nabiału. Z pomocą swoich nauczycieli i opiekunów przygotowały twarożki na różne sposoby, sałatki, desery, wśród których największą popularnością cieszyły się jednak twarożki. Uczestnicy wzięli udział w konkursach i zabawach tematycznych. Rozpoznawali przeróżne zdrowe i mniej zdrowe, białe produkty spożywcze, przedstawione na obrazkach i umieszczali je na właściwych piętrach „Piramidy żywieniowej”. Rozwiązywali krzyżówkę, której hasłem było „białe szaleństwo”. Rozpoznawali również produkty spożywcze zmysłami: dotykiem, węchem, smakiem. Ta konkurencja przysporzyła wszystkim ogromnej radości. Uczestnicy spotkania wzięli też udział w zabawach ruchowych przy muzyce i konkurencjach sportowych, przygotowanych i prowadzonych przez nauczycielkę – mgr Ewelinę Makówkę. Sprzęt muzyczny obsługiwał nauczyciel – mgr Sylwester Mikosiński. Spotkanie wszystkim zebranym sprawiło wiele radości, przysporzyło wiedzy i nowych umiejętności. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowali uczniowie szkolnego Klubu młodego Ekologa pod kierunkiem opiekunek Klubu, uczniowie klasy 2bzu z wychowawcą – Panią Renatą Badziak oraz uczniowie klasy I zu z wychowawcą – Panią Moniką Frądczak, pod kierunkiem koordynatorek Projektu – Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek. Uczniowie przygotowali prezentację zdrowotnych właściwości czosnku i białej rzepy, zaproponowali twarożek i faszerowane białka jaj. „Pałeczką sztafety” była biała rzepa i czosnek.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z III ETAPU SZTAFETY!!!

***************************************************************************

UDZIAŁ UCZNIÓW SZKOLNEGO KLUBU MŁODEGO EKOLOGA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
W II WOJEWÓDZKIM KONKURSIE FILMÓW PRZYRODNICZYCH „EKO-KADR”
ZORGANIZOWANYM PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY NR 1 W RADOMSKU
LISTOPAD 2014R.

W listopadzie 2014 roku, uczniowie szkolnego Klubu Młodego Ekologa Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, pod kierunkiem opiekunek mgr Marty Pałuszyńskiej i mgr Anety Piontek, wzięli udział w II Wojewódzkim Konkursie Filmów Przyrodniczych „Eko-Kadr”. Konkurs organizowany był przez Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 1 w Radomsku.

Celami Konkursu były:

Propagowanie piękna przyrody województwa łódzkiego;

 • Rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody i środowiska;
 • Kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony przyrody i jej zasobów;
 • Dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem;
 • Kształtowanie postaw proekologicznych;
 • Wdrażanie uczniów do uczestnictwa w różnych typach konkursów;
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia filmów przyrodniczych.

Uczniowie szkolnego Klubu Młodego Ekologa naszego Zespołu Szkół przygotowali na Konkurs film, o interesującym tytule: „Czyżby sowa???”. Prace konkursowe oceniane były pod względem budowy filmu, oryginalności poruszanego tematu (problematyki), walorów edukacyjnych i poznawczych, dociekliwości obserwacyjnych, ciekawej narracji. Oceny dokonywali m.in. wykładowcy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, że praca uczniów szkolnego Klubu Młodego Ekologa zajęła III miejsce.
Dyplomy i nagrody rzeczowe uczniowie KME wraz z opiekunkami mgr Martą Pałuszyńską i mgr Anetą Piontek odebrali osobiście podczas uroczystej Gali podsumowującej Konkurs, która odbyła się 27 listopada 2014 roku, w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.

***************************************************************************

UDZIAŁ W EKOLOGICZNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „JESIENNY LIŚĆ” LISTOPAD 2014R.
ORGANIZOWANYM PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 151 W ŁODZI
SIEĆ PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH W ŁODZI
KLUB MŁODEGO EKOLOGA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

W listopadzie 2014r. uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej wzięli udział w ekologicznym konkursie plastycznym „Jesienne krajobrazy”.
Organizatorem Konkursu było Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, w ramach działań łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych. Głównym celem Konkursu było rozwijanie pozytywnego stosunku do świata przyrody dzieci i młodzieży oraz wspieranie ekspresji twórczej. Nad przebiegiem Konkursu w Zespole Szkół czuwały koordynatorki edukacji ekologicznej Pani Marta Pałuszyńska i Pani Aneta Piontek. Uczniowie wraz z Wychowawcami przygotowali mnóstwo przepięknych obrazów jesiennych liści, różnorodnymi technikami, przy użyciu różnorodnych materiałów i barw.
W sumie, zgodnie z Regulaminem Konkursu, z Zespołu Szkół wystawiono 5 prac - indywidualnych i zbiorowych, wykonanych przez Uczniów i ich Wychowawców.
Za pośrednictwem Zespołu Szkół, do Konkursu łódzkiej Sieci przystąpiły też placówki zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli.
Z wielką radością informujemy, że Uczniom Zespołu Szkół przyznano 3 miejsca na podium, które dzielili jeszcze z podopiecznymi innych placówek. Wyróżnione prace wykonali: I miejsce: uczeń Michał Czupryniak – Wychowawca: mgr Katarzyna Jerczyńska, II miejsce: Anna Kamińska - Wychowawca: mgr Bożena Janicka, III miejsce – praca zbiorowa klasy I zu z wychowawcą – Panią Moniką Frądczak. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali Dyplomy i drobne upominki rzeczowe. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali Dyplomy za udział w Konkursie.
Pokonkursową wystawę wszystkich prac można oglądać na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 151 w Łodzi: www.przedszkole151.blogspot.com

Wszystkim Uczniom i ich Wychowawcom bardzo dziękujemy za udział w Konkursie, a zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje!

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ ZE ZDUŃSKIEJ WOLI
W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE „EKOBELFRY”, ZORGANIZOWANYM PRZEZ
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
LISTOPAD 2014R.

We wrześniu 2014 roku Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej ze Zduńskiej Woli przystąpił do IV edycji Wojewódzkiego Konkursu „EkoBelfry” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Konkurs ogłoszony był w dwóch kategoriach: „EkoSzkoła” oraz „EkoBelfer”. W Konkursie brały udział publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, szkoły specjalne i ośrodki szkolno – wychowawcze z terenu całego województwa łódzkiego, m.in. z Łodzi, Łękińska, Sieradza, Głowna, Wartkowic, Rzeczycy, Żychlina, Radomska, Piotrkowa Trybunalskiego, Stemplewa, Bełchatowa, Zelowa, Moszczenicy, Białej Rawskiej i Zduńskiej Woli. Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska oraz najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2013/2014, a także uhonorowanie zrealizowanych działańi rozpowszechnienie dobrych przykładów w tym zakresie.
Dnia 14 listopada 2014 roku ogłoszono oficjalnie wyniki Konkursu. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyznał nagrody dla najlepszych „EkoSzkół” i „EkoBelfrów” województwa łódzkiego. Z radością informujemy, że Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli został już po raz trzeci doceniony i nagrodzony przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi za swą działalność w obszarze edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. W tegorocznej edycji Konkursu „EkoBelfry”, w kategorii „EkoSzkoła” zduńskowolski Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zajął I miejsce. W kategorii „EkoBelfer”, wśród laureatów Konkursu, znalazły się dwie Nauczycielki Szkoły: mgr Marta Pałuszyńska zajmując również miejsce I oraz mgr Aneta Piontek – zajmując miejsce III. Poprzednio, dwukrotnie, Szkoła zajęła II miejsca, mgr Marta Pałuszyńska– dwukrotnie II miejsca i mgr Aneta Piontek – miejsce III.
Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej jest jedyną placówką, a Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek jedynymi Nauczycielkami ze Zduńskiej Woli, które znalazły się wśród laureatów IV edycji Konkursu „EkoBelfry”.


***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z AKCJI „PRZYTUL ZWIERZAKA”
ORAZ Z WARSZTATÓW EDUKACYJNO – PRZYRODNICZYCH
W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W CZARTKACH

Już czwarty raz, w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, działający tam uczniowski Klub Młodego Ekologa pod kierunkiem nauczycielek edukacji ekologicznej, Pań Marty Pałuszyńskiej i Anety Piontek, zorganizował akcję „Przytul zwierzaka” z okazji Międzynarodowego Miesiąca Ochrony Zwierząt. Społeczność szkolna, we wrześniu i październiku, gromadziła karmę, zabawki, koce, ręczniki, posłania i wszystkie inne artykuły służące do pielęgnacji zwierząt. Do swojej akcji Zespół Szkół zaprosił wszystkie placówki należące do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych, której przewodniczy. Społeczności szkolne i przedszkolne tych placówek bardzo chętnie włączyły się do akcji. W efekcie uzbierano dużą ilość artykułów dla zwierząt.
29 października 2014r. uczniowie Klubu Młodego Ekologa Zespołu Szkół, wraz z dziećmi i uczniami Publicznego Przedszkola Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2, opiekunkami, w imieniu wszystkich placówek zduńskowolskiej Sieci Ekologicznej, pojechali do Schroniska dla Zwierząt w Czartkach, z którym Zespół Szkół współpracuje w zakresie edukacji ekologiczno – przyrodniczej. Dzieci i młodzież przekazały zebrane artykuły dla zwierząt, za co „gospodarze” serdecznie podziękowali w imieniu swoich „podopiecznych”. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach edukacyjno - przyrodniczych. Oprócz wiedzy o przyczynie i celu powstania oraz działalności Schroniska, o najczęściej smutnych losach jego mieszkańców, skrzywdzonych przez człowieka,o codziennej pracy opiekunów zwierząt, weterynarzy, którą pracownicy Schroniska przekazali uczniom, mięli oni również okazję praktycznie poznać niektóre codzienne czynności wykonywane przez opiekunów zwierząt. Dzieci i młodzież towarzyszyły w sprzątaniu pomieszczeń dla zwierząt, umieszczały przywiezione przez siebie dla nich posłania, karmiły i poiły zwierzęta, bawiły się z nimi, wyprowadzały je na spacer. Towarzyszyły Pani Weterynarz w przeprowadzaniu rutynowych badańi czynności profilaktycznych, jakim zwierzę poddane jest w momencie przyjmowania go do Schroniska. Obserwowały gabinet lekarza weterynarii, aptekę, izolatkę, szpital dla zwierząt i z ciekawością słuchały o wszystkim, co się w nich dzieje każdego dnia. Z zainteresowaniem słuchały o procedurach prawnych związanych z adopcją zwierząt. Na zakończenie warsztatów, dzięki gościnności „gospodarzy”, wszyscy uczestnicy warsztatów posilili się kiełbaską samodzielnie upieczoną nad ogniskiem.
Dzieci i młodzież były zafascynowane tym, co zobaczyły i usłyszały oraz tym, co sama mogły wykonać. Choć żal było uczniom odjeżdżać z Czartek, to wrócili do szkoły bardzo zadowoleni, pełni nowej wiedzy i przeżyć. Była to dla nich niezwykle ciekawa i cenna lekcja przyrody i ekologii, w której wiedzę i umiejętności zdobywali przez doświadczenie i osobisty kontakt ze zwierzętami. Była to też lekcja wychowawcza – lekcja wrażliwości, uczuć, refleksji. Nikt nie był, bowiem obojętny na widok okaleczonego przez człowieka psa czy kota, zwierzęcia porzuconego przez właściciela i przywiązanego do drzewa w lesie, bitego, głodzonego... Takie właśnie zwierzęta są podopiecznymi Schroniska
w Czartkach i do takich zwierząt, od czterech lat, kierujemy akcję „Przytul zwierzaka”.

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU SZKOLNEGO KLUBU MŁODEGO EKOLOGA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
W PROJEKCIE EDUKACYJNYM „W DZIKĄ STRONĘ”
OŚRODKA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH „ŹRÓDŁA” W ŁODZI, NA LATA 2014-2016
(CZĘŚĆ I)

„Każde dziecko jest urodzonym przyrodnikiem.
Jego oczy z natury otwarte są na światło gwiazd,
piękno kwiatów i cud życia”
Ritu Ghatourey

Z początkiem lipca 2014 roku Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, we współpracy z Klubem Przyrodników, rozpoczął realizację nowego projektu edukacyjnego „W dziką stronę”. Celem Projektu jest budzenie wśród dzieci i dorosłych więzi z przyrodą. Przez najbliższe dwa lata intensywnie zachęcać się będzie dzieci, młodzież, nauczycieli, animatorów, rodziców do wypraw w przyrodę i szkolić nauczycieli i edukatorów ekologicznych do prowadzenia zajęć przyrodniczych w terenie, przy użyciu metod eksperymentalnych, doświadczalnych, edukacji leśnej, outdoor education.
Autorzy Projektu wychodzą z założenia, że Natura jest wspaniałą nauczycielką i tylko trzeba do niej wyjść i nauczyć się jej słuchać. Niepokoi ich coraz większe oderwanie się ludzi od przyrody i traktowanie jej, jako zasobu, z którego można czerpać bez końca. Czują, że „syndrom deficytu natury” jest poważnym problemem, a kontakt z przyroda jest ogromną wartością. Do udziału w Projekcie zaproszono nauczycieli otwartych na nowe metody, kochających przyrodę, wierzących w to, że czas spędzony z uczniami w lesie nie jest zmarnowaną lekcją, lecz wspaniałą okazją do poznawania świata i uczenia się o wiele efektywniej niż podczas lekcji z podręcznikiem. A przede wszystkim zaproszono dzieci i młodzież, którym się chce bawić i poznawać świat.
Projekt „W dziką stronę” jest dofinansowany ze środków EOG w ramach Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Projekt składa się z kilku etapów:

 • Międzynarodowa Konferencja „W dziką stronę” poświęcona edukacji terenowej
  (27-28 września 2014r.);
 • Szkoła Trenerów Terenowej Edukacji Ekologicznej (27 września – 4 października 2014r.);
 • Trzydniowe szkolenia terenowe dla nauczycieli (październik – listopad 2014r.);
 • Cykle zajęć obejmujące pięć 5-godzinnych warsztatów terenowych dla uczniów
  z wybranych 120 szkół z całej Polski (wiosna 2015r.);
 • Leśne Szkoły – pięciodniowe wyjazdy z intensywnym programem ekologiczno
  – przyrodniczym dla 10 najbardziej aktywnych klas (jesień 2015);
 • Wydanie zbioru scenariuszy zajęć i poradnika edukacji terenowej (jesień 2015);
 • Konferencja zamykająca Projekt (zima 2015/2016);
 • Seminaria upowszechniające efekty Projektu połączone z pokazem filmu – reportażu
  z Projektu i dystrybucją książek (wiosna 2016).

Do rekrutacji do Projektu, w imieniu Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, przystąpiły opiekunki szkolnego Klubu Młodego Ekologa. Wiadomo było, że do Projektu może zostać przyjętych tylko 80 nauczycieli i edukatorów z całej Polski. Podczas rekrutacji chętni musieli wykazać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematyki Projektu. W efekcie rekrutacji nauczycielki Zespołu Szkół – opiekunki szkolnego Klubu młodego Ekologa i koordynatorki ds. edukacji ekologicznej w Szkole oraz Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, we wrześniu 2014r. zostały przyjęte do Projektu.

W dniach 27-28 września 2014 roku obie Panie uczestniczyły w międzynarodowej Konferencji „W dziką stronę”, która odbyła się w Spale. Celem Konferencji była promocja nowatorskich metod edukacji ekologicznej w terenie, wymiana dobrych praktyk w zakresie terenowej edukacji ekologicznej w Polsce i na świecie oraz analiza możliwości realizacji edukacji ekologicznej wysokiej, jakości w realiach pracy szkoły.

Zakres tematyczny Konferencji obejmował następujące treści:

 • Miejsce edukacji terenowej w edukacji dla zrównoważonego rozwoju;
 • Specyfika edukacji w terenie na tle stacjonarnej edukacji ekologicznej;
 • Znaczenie przyrodniczej edukacji terenowej dzieci i młodzieży dla zachowania różnorodności biologicznej, w tym znaczenie osobistego doświadczania przyrody
  w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych;
 • Edukator, trener, nauczyciel – kim jest i kim powinna być osoba realizująca edukację?;
 • Przegląd metod używanych w edukacji przyrodniczej: outdoor education, adventure education, survival, sztuka, projekty edukacyjne;
 • Dobre praktyki z zakresu outdoor education – przykłady z Polski i Europy;
 • Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem przedstawionych metod, prowadzone przez ekspertów;
 • Rola instytucji wspierających w kształtowaniu edukacji terenowej (w sensie organizacyjnym, finansowym, merytorycznym, metodycznym);
 • Edukacja przyrodnicza na terenach chronionych;
 • Prezentacja celów planowanych działań w Projekcie „W dziką stronę”.

W ramach Konferencji nauczycielki Zespołu Szkół wzięły także udział w praktycznych warsztatach terenowych poświęconych prezentacji metod edukacji przyrodniczej, które prowadzone były równolegle w 20-osobowych grupach.

 

W dniach 26-28 października 2014 roku obie Panie uczestniczyły w szkoleniu dla nauczycieli „W dziką stronę”, które, podobnie jak Konferencja, odbyło się w Spale.
Celem szkoleń było umożliwienie nauczycielom zapoznania się, podczas praktycznych warsztatów, z ciekawymi, aktywizującymi formami terenowej edukacji ekologicznej, zapoznania ich z przykładami metod wykorzystywanych z sukcesem w edukacji dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą, ukazanie wpływu praktycznego poznawania przyrody w nawiązywaniu z nią więzi i co za tym idzie kształtowaniem proekologicznych postaw u dzieci, a także zmotywowanie nauczycieli do częstego korzystania z możliwości, jakie daje edukacja w terenie.

Program szkolenia obejmował:

 • Wiedzę przyrodniczą;
 • Rozpoznawanie i znaczenie pospolitych gatunków i ekosystemów;
 • Metody pracy w terenie, gry, zabawy, obserwacje przyrodnicze;
 • Edukacja przez sztukę;
 • Podstawy survivalu i bezpieczeństwo w terenie;
 • Warsztaty poświęcone zaletom i sposobom organizacji zajęć w terenie (zielonych szkół, biwaków, wycieczek przyrodniczych, ogródka szkolnego).

ZOBACZ ZDJĘCIA ZE SZKOLENIA!!!

 

***************************************************************************

 

SPRAWOZDANIE Z AKCJI „POMÓŻMY DZIKIM ZWIERZĘTOM LEŚNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
ORAZ Z WARSZTATÓW LEŚNYCH W WILAMOWIE
WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2014R.
KLUB MŁODEGO EKOLOGA, ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI

Już drugi raz, w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, działający tam uczniowski Klub Młodego Ekologa pod kierunkiem nauczycielek edukacji ekologicznej, Pań Marty Pałuszyńskiej i Anety Piontek, zorganizował akcję „Pomóżmy dzikim zwierzętom leśnym przetrwać zimę”. Społeczność szkolna, we wrześniu i październiku, gromadziła kasztany, żołędzie, orzechy, różnego rodzaju ziarna, które stanowić będą pożywienie zwierząt leśnych zimą. Do swojej akcji Zespół Szkół zaprosił wszystkie placówki należące do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych, której przewodniczy. Społeczności szkolne i przedszkolne tych placówek bardzo chętnie włączyły się do akcji. W efekcie uzbierano ogromną ilość pożywienia dla zwierząt.
21 października 2014r. uczniowie Klubu Młodego Ekologa Zespołu Szkół, wraz z opiekunkami, w imieniu wszystkich placówek zduńskowolskiej Sieci Ekologicznej, pojechali do Leśnictwa Wilamów, podległego Nadleśnictwu Poddębice, z którym Zespół Szkół od dawna współpracuje w zakresie edukacji ekologiczno – przyrodniczej dzieci i młodzieży.W leśniczówce czekali na Młodych Ekologów Leśniczy Leśnictwa Wilamów – Pan Tomasz Graf oraz Komendant Posterunku Straży Leśnej i Łowczy Koła Łowieckiego Nr 1 „Rogacz” w Łodzi– Pan Sławomir Rybka. Towarzyszył im również młody pracownik Nadleśnictwa – Pan Dominik. Młodzież przekazała zebraną żywność dla zwierząt leśnych, za co „gospodarze” serdecznie podziękowali w imieniu swoich „podopiecznych”.
Następnie uczniowie wzięli udział w leśnych warsztatach. Oprócz ogromu wiedzy o lesie i życiu jego mieszkańców,o codziennej pracy leśniczych, strażników leśnych, łowczych, o zasadach bezpieczeństwa w lesie i wskazaniach, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia, którą Panowie w ciekawy sposób przekazali uczniom, mieli oni również okazję praktycznie poznać niektóre codzienne czynności wykonywane przez „opiekunów” lasu. Młodzież samodzielnie umieszczała karmę dla zwierząt w podsypach i paśnikach, obserwowała miejsca postoju dla wszystkich potrzebujących odpoczynku w podróży i poznawała prawa i obowiązki osób korzystających z tych miejsc, odbyła spacer po lesie, kontrolując, czy nikt i nic nie zakłóca życia jego mieszkańców. Na zakończenie leśnych warsztatów, dzięki gościnności „gospodarzy”, wszyscy posilili się kiełbaską i kaszanką samodzielnie upieczonymi nad ogniskiem.
Młodzież była zafascynowana tym, co zobaczyła i usłyszała oraz tym, co sama mogła wykonać. Choć żal było uczniom odjeżdżać z Wilamowa, to wrócili do Szkoły bardzo zadowoleni, pełni nowej wiedzy i doświadczeń. Była to dla nich niezwykle ciekawa i cenna lekcja przyrody, biologii, ekologii, w której wiedzę i umiejętności zdobywali przez doświadczenie i osobisty kontakt z przyrodą.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYCIECZKI!!!

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE KLUBU MŁODEGO EKOLOGA Z XI REGIONALNYCH OBCHODÓW
OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI KLUBU GAJA PT: „ŚWIĘTO DRZEWA”
ORAZ IV OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OCHRONY ZWIERZĄT
16 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

16 października 2014 roku w naszej Szkole odbyła się wielka uroczystość. Już po raz jedenasty obchodziliśmy ogólnopolską akcję Klubu Gaja ph. „Święto Drzewa”, a po raz czwarty – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zwierząt. Tym razem jednak, podobnie jak w roku ubiegłym, uroczystość nabrała dużo większych rozmiarów niż wcześniej. Stało się tak za sprawą przynależności naszej Szkoły do łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych, w której to stały Program Działań wpisane zostało organizowane w naszej placówce Święto. Gościliśmy, więc dzieci z łódzkich placówek ekologicznych Sieci wraz z opiekunami oraz z placówek zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych. Razem około 700 osób. Gośćmi honorowymi byli Wicestarosta Powiatu Zduńskowolskiego Pan Witold Oleszczyk, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli Pani Krystyna Niewiadomska, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, leśniczy Nadleśnictwa Poddębice Pan Sylwester Lisek, lokalne media. Tego dnia każdy uczestnik uroczystości miał w swym ubraniu element w kolorze zielonym.
W programie uroczystości znalazły się różnorodne konkursy m.in. plastyczne „Drzewo Wolności” czy kulinarny „Zdrowa, ekologiczna potrawa”, gry i zabawy o treści ekologicznej, prelekcja wygłoszona przez Leśnika o życiu lasu i jego mieszkańców oraz zagrożeniach niesionych mu przez człowieka i przestrogach dla ludzi, „Czego nie wolno robić w lesie”. Laureaci konkursów zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Wszyscy otrzymali podziękowania za udział w konkursach. Grupy zaprezentowały się ponad to na scenie w piosenkach o treściach ekologicznych. Wszyscy razem odśpiewali hymn łódzkiej Sieci Przedszkoli Szkół Ekologicznych oraz hymn „Święta Drzewa”. W punkcie „zbiórki makulatury” można było wymienić torbę papieru na lizaka. Podsumowano również akcję „Pomóżmy dzikim zwierzętom leśnym przetrwać zimę”.
W efekcie akcji zebrano ogromną ilość kasztanów, żołędzi, ziaren i nasion, które zostaną przekazane leśniczym celem dokarmiania zwierzyny leśnej zimą. Jak co roku, zgodnie z tradycją, uczestnicy uroczystości sadzili drzewka na terenie przyszkolnym. Posadzono tym razem 30 drzew, pod bacznym okiem Leśnika, który udzielał cennych wskazówek, jak profesjonalnie posadzić drzewo. Wypuszczono również gołębie pokoju, co symbolizowało wspólne, zgodne życie człowieka i przyrody. Na pożegnanie każda z grup otrzymała w prezencie sadzonkę drzewka od Leśnika, by mogła zasadzić również to pamiątkowe drzewko na terenie swojej placówki, pisemne podziękowanie za udział w uroczystości oraz piękne pamiątkowe drzewko – gipsowy, płaski odlew wykonany przez uczniów naszej Szkoły. Informacje o tej ekologicznej uroczystości w naszej Szkole podawały do publicznej wiadomości lokalna prasa, radio i telewizja.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z IMPREZY!!!

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W AKCJI FUNDACJI „CENTAURUS” Z WROCŁAWIA
PT. „POMOC DLA SIWKA” - KLUB MŁODEGO EKOLOGA
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI, PAŹDZIERNIK 2014r.

W październiku 2014r., współpracująca ze szkolnym Klubem Młodego Ekologa Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, Fundacja Centaurus z Wrocławia, zwróciła się z prośbą o pomoc w ratowaniu bardzo chorego konia Siwka. Fundacja od lat zajmuje się ratowaniem koni i psów porzuconych, okaleczonych i skrzywdzonych przez ludzi.
Siwek był bardzo chory, a mimo tego wykazywał ogromną wolę walki o życie. Fundacja przesłała Klubowi jego fotografię oraz szczegółowo opisaną historię losów i choroby. Fundacja odebrała Siwka od właściciela i przetransportowała go do kliniki koni do Gniezna. Przewoźnik był przerażony stanem konia twierdząc, że zwierzęcia jeszcze w tak tragicznym stanie nie widział. Klinika również potwierdziła ten stan. Fundacja przejmując Siwka nie zastanawiała się, czy jest w stanie w danej chwili opłacić jego leczenie, bo nie było na to czasu, a jego stan pogarszał się z godziny na godzinę. Nie było wiadomo, jak potoczy się jego los, ale wszyscy bardzo, bardzo mocno trzymali kciuki za tego dzielnego konika.
Uczniowie bardzo przejęli się losem Siwka. Ogłosili wśród całej społeczności szkolnej, zbiórkę pieniędzy na leczenie Siwka. Do udziału w swojej akcji zaprosili też dzieci i uczniów z placówek zrzeszonych w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Uczniowie Klubu przygotowali specjalną na ten cel puszkę i przez tydzień zbierali do niej pieniądze. Kwoty składane przez dzieci i uczniów nie były duże, wręcz drobne, symboliczne. Najważniejsze jednak dla nas było to, aby nikt nie pozostał obojętny na los cierpiącego, skrzywdzonego przez ludzi Siwka. Wszyscy znali historię konika, ponieważ uczniowie stworzyli plakaty z wizerunkiem Siwka i opisem jego losów, które rozwiesili na korytarzach Szkoły. W akcję włączyły się dzieci, młodzież, ale też rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły. W sumie udało się uczniom Klubu zebrać blisko 300zł. Delegacja uczniów KME wraz z opiekunkami udała się do Urzędu Pocztowego i niezwłocznie wpłaciła zebrane pieniądze na konto Fundacji „Centaurus” z dopiskiem „Dla Siwka”.
Fundacja „Centaurus” przesłała uczniom Klubu Młodego Ekologa, ich opiekunkom i całej społeczności Zespołu Szkół pisemne podziękowania. Podziękowania takie otrzymały także społeczności przedszkolne i szkolne placówek naszej Sieci, które włączyły się do akcji na rzecz Siwka.

***************************************************************************

„ZDROWA I KOLOROWA SZTAFETA ŻYWIENIOWA” ETAP I i II
SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI
KLUB MŁODEGO EKOLOGA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Projekt edukacyjno – ekologiczny „Zdrowa i kolorowa sztafeta żywieniowa” realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015 przez placówki zrzeszone w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Pomysłodawcami i głównymi koordynatorami „Sztafety” są Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek - nauczycielki Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.
Głównym celem Projektu jest wdrażanie dzieci i młodzieży do zdrowego stylu życia, a więc zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej. Uczestnicy Projektu, poprzez udział w różnego rodzaju działaniach, uczą się o wartościach odżywczych i zdrowotnych różnorakich składników i produktów spożywczych, uczą się komponowania jadłospisów zgodnie z zasadami „Piramidy żywieniowej”, uczestniczą w zabawach ruchowych i konkurencjach sportowych.
„Sztafeta” podzielona jest na 10 etapów. Każdy etap to spotkanie drużyn reprezentujących placówki Sieci raz w miesiącu, zawsze w innej placówce, która wtedy jest gospodarzem etapu. Placówki przekazują sobie „pałeczkę sztafety” – zawsze jest to jakiś składnik spożywczy. „Sztafeta” jest kolorowa, co oznacza, że każdy etap określony jest innym kolorem, w którym dzieci i uczniowie poszukują i prezentują zdrowe składniki spożywcze i możliwości wykorzystania ich w kompozycji posiłku.
I etap „Sztafety” odbył się 24 września 2014r. w Publicznym Przedszkolu Nr 2 – „Tęczowym Przedszkolu” w Zduńskiej Woli. Kolorem obowiązującym na tym spotkaniu był kolor pomarańczowy. Królowały wtedy marchewka, dynia i pomarańcze. Dzieci i młodzież prezentowały informacje o właściwościach pomarańczowych warzyw i owoców. Z pomocą swoich nauczycieli i opiekunów przygotowały sałatki, soki, desery, wśród których największą popularnością cieszyło się ciasto marchewkowe z bakaliami. Uczestnicy wzięli udział w konkursach i zabawach tematycznych. Obejrzeli przedstawienie przygotowane przez gospodarzy. Spotkanie wszystkim zebranym sprawiło wiele radości, przysporzyło wiedzy i nowych umiejętności. Już wtedy okazało się, że pomysł zorganizowania „Sztafety” był niezwykle trafnym i ciekawym dla dzieci i młodzieży,do których przecież jest skierowany. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowali uczniowie klasy 2bzu z wychowawcą – Panią Renatą Badziak, pod kierunkiem koordynatorek Projektu – Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek. Uczniowie przygotowali prezentację zdrowotnych właściwości marchewki i zaproponowali ciasto marchewkowe z bakaliami, jako posiłek zawierający dużą ilość tego warzywa. „Pałeczką sztafety” przekazaną Gospodarzom przez uczniów była pomarańczowa dynia.
II etap „Sztafety” odbył się 20 października 2014r. w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Zduńskiej Woli.
Tym razem dominował kolor zielony. Dzieci i młodzież prześcigały się w rozwiązywaniu zadań dotyczących zielonych warzyw i owoców. Brały udział w konkursach wiedzy i umiejętności, prezentowały wytwory kulinarne, mierzyły się w konkurencjach sportowych. Wszystkie propozycje kulinarne złożyły się na iście królewski poczęstunek – powstały pyszne zielone kanapki, sałatki, np. brokułowa z winogronem, sałatki owocowe, napój z natki pietruszki i cytryny czy koktajl z owoców kiwi. Dekoracyjne okazały się jeżyki gruszkowo – winogronowe. Jak we wrześniu, tak i teraz, wszyscy uczestnicy spotkania zdobyli nową wiedzę i doświadczenia, utrwalili wiadomości, które już posiadali i którymi chętnie dzielili się z innymi. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowali uczniowie klasy I zu z wychowawcą – Panią Moniką Frądczak oraz uczniowie klasy III azu, pod kierunkiem koordynatorek Projektu – Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek. Uczniowie prezentowali zdrowotne właściwości brokuła i przygotowali sałatkę brokułową, jako posiłek zawierający dużą ilość tego warzywa. „Pałeczką sztafety” przekazaną Gospodarzom przez uczniów był oczywiście zielony brokuł.
ZOBACZ ZDJĘCIA Z IMPREZY!!!

****************************************************************************

Sprawozdanie z udziału Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
w Programie „Szkoły dla Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa

W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej przystąpił do ogólnopolskiego Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. Jest to program edukacji aktywności ekologicznej realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska od 12 lat, w który włączyło się ponad 1000 szkół z całej Polski. Od 6 lat należy on do międzynarodowej sieci Eco-Schools – przyznającej najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekologiczne dla szkół na całym świecie – certyfikat Zielonej Flagi. „Szkoły dla Ekorozwoju” to rozbudowana sieć partnerów począwszy od szkół, instytucji publicznych, po lokalne organizacje i przedstawicieli biznesu. Nad jakością realizacji Programu w Polsce, oraz oceną szkolnych aplikacji o certyfikaty, czuwa Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju”, w skład, której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Środowiska czy firm i NGO zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rozwoju. Nad realizacją założeń i wymagań Programu w Zespole Szkół czuwają koordynatorki „Szkoły dla Ekorozwoju” Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek, które kierując szkolnym Klubem Młodego Ekologa, realizują szereg zadań w obszarze edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, podejmują działania w zakresie promowania postaw proekologicznych wśród uczniów i działań na rzecz ochrony środowiska.
13 września 2013r. Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” zadecydowała o przyznaniu 49 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, wśród których znalazł się Zespół Szkół. O Certyfikat ubiegało się wówczas wiele Przedszkoli i Szkół z całego kraju! Zespół Szkół stał się tym samym placówką centralną aktywności ekologicznej w swoim środowisku lokalnym.
W efekcie, w styczniu 2014 roku, oficjalnie utworzył i przewodniczy zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i powiatów do niego przyległych, którą patronatem objął Starosta Powiatu Zduńska Wola – Pan Wojciech Rychlik. Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że 17 września 2014r. Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” zadecydowała ponownie o przyznaniu Zespołowi Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli certyfikatu, świadczącego o spełnieniu na najwyższym poziomie wymagań założonych w Programie „Szkoły dla Ekorozwoju” w obszarze działalności edukacyjno – ekologicznej. Zespół Szkół otrzymał MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT „ZIELONA FLAGA”, a aplikacja Szkoły o certyfikat została jedną z trzech najwyżej ocenionych w województwie łódzkim.
Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się podczas XII Ogólnopolskiego Zjazdu „Szkół dla Ekorozwoju”, który odbył się 29 września 2014r. w Krakowie. Był to czas na wymianę najnowszych doświadczeń, wzajemnej inspiracji i celebrowania sukcesów uwieńczonych krajowym certyfikatem Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i międzynarodowej Zielonej Flagi. Zespół Szkół podczas Zjazdu reprezentowała Dyrektor Renata Kosińska – Graf, która osobiście odebrała, z rąk Prezesa Fundacji Pana Rafała Serafina, Certyfikat oraz Zieloną Flagę. Pisemne podziękowania od Fundacji otrzymały również koordynatorki Programu w Zespole Szkół - Nauczycielki Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek.
Miło poinformować również, iż trzy przedszkola, należące do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, której Zespół Szkół przewodniczy, w tym roku po raz pierwszy zostały nagrodzone przez Kapitułę „Szkół dla Ekorozwoju” i otrzymały krajowe Certyfikaty Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Są to przedszkola: Publiczne Przedszkole nr 2 „Tęczowe Przedszkole”, Publiczne Przedszkole nr 3 oraz Publiczne Przedszkole nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”. Placówki te, należąc do Sieci, której przewodniczy Zespół Szkół, czerpały z wiedzy i doświadczeń Szkoły w obszarze edukacji ekologicznej, współpracowały przy organizacji wielu działań podejmowanych przez Szkołę, uczestniczyły w nich. Tym bardziej cieszymy się z sukcesu zaprzyjaźnionych placówek, bo jest to pośrednio i sukces Zespołu Szkół.

*******************************************************************************

OGÓLNOPOLSKA AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2014”
ORAZ WARSZTATÓW LEŚNYCH „GRZYBOBRANIE”
KLUB MŁODEGO EKOLOGA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
19 WRZEŚNIA 2014R.

Klub Młodego Ekologa Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, pod kierunkiem mgr Marty Pałuszyńskiej i mgr Anety Piontek, aktywnie włączył się w obchody ogólnopolskiej akcji Fundacji „Nasza Ziemia” - „Sprzątanie Świata - Polska 2014r.”
„Turysto! Szanuj Środowisko!” - pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątania świata – Polska” Fundacji „Nasza Ziemia”. Tym razem celem akcji było zachęcenie do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody. Zastanawiano się, w jaki sposób oddziałujemy na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórkę?
Promowano „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i odpowiedzialną turystykę!
Uczniowie Klubu Młodego Ekologa wraz z opiekunkami utworzyli „Zielony Patrol” i we współpracy z pracownikami zduńskowolskiego oddziału PTTK udali się do zapolickiego lasu. Tam odbyło się wielkie sprzątanie. Nagromadzono ogromną ilość śmieci, którą niestety pozostawili w lesie nieodpowiedzialni turyści, być może także mieszkańcy okolicznych wsi.
Następnie „Zielony Patrol” sprawdzał i omawiał stan lasu, próbując wspólnie odpowiedzieć na pytania stawiane przez Organizatora ogólnopolskiej akcji. Wyjaśniał, jak powinna wyglądać odpowiedzialna turystyka.
Drugą część pobytu w lesie wypełniły uczniom leśne warsztaty pt. „Grzybobranie”, które poprowadziły nauczycielki mgr Marta Pałuszyńska i mgr Aneta Piontek. Podczas warsztatów uczniowie systematyzowali i utrwalali wiedzę o piętrach lasu, oznaczali gatunki roślin poszczególnych pięter, rozpoznawali je po cechach charakterystycznych, zbierali liście i owoce, by potem dopasowywać je do właściwych drzew. Obserwowali też warstwę mszystą i jej „mieszkańców”. Następnie poszukiwali grzybów i okazało się, że ich zbiory nie były małe. Znalezione grzyby prezentowali. Nazywali, omawiali budowę i charakterystyczne cechy, zaliczali do jadalnych i trujących dla ludzi. Zastanawiali się nad tym, dlaczego grzybów trujących nie należy niszczyć. Analizowali zjawisko mikoryzy na konkretnych przykładach. Swoje spostrzeżenia i wnioski zapisywali lub „rysowali” w specjalnie przygotowanych przez nauczycieli kartach pracy.
Drogę powrotną do Szkoły pokonali pieszo. Idąc, obserwowali stan przyrody w najbliższym środowisku. Wyciągali wnioski, generowali pomysły na to, co wspólnie możemy zrobić, aby zapobiegać zaśmiecaniu i dewastacji środowiska, w którym żyjemy.
Warsztaty okazały się ciekawą lekcją biologii, przyrody i ekologii. Uczniowie byli z tej formy zajęć bardzo zadowoleni. Chętnie angażowali się w rozwiązywanie zaproponowanych im zadań. Wykazali się też inwencją własną i pomysłowością. Sugerowali, że bardzo chętnie wezmą udział w kolejnych, podobnych działaniach szkolnego Klubu Młodego Ekologa.