XI POWIATOWEGO DNIA DZIECKA
POD HASŁEM „MAMY CIŚNIENIE NA ZDROWE JEDZENIE”
5 CZERWCA 2014R. ŁÓDŹ

5 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli odbył się XI Powiatowy Dzień Dziecka, w tym roku pod hasłem „Mamy ciśnienie na zdrowe jedzenie”. Na zabawę zaproszono wielu gości: władze powiatu, miasta, PCPR, dyrektorów szkół i przedszkoli, lokalne media – prasę, radio i telewizję, nauczycieli, rodziców, sponsorów, a przede wszystkim dziecii młodzież z placówek powiatu zduńskowolskiego oraz z łódzkich przedszkoli PM 208, PM 138,z którymi Zespół Szkół zrzeszony jest w Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi. W sumie bawiło się tego dnia wspólnie blisko 1000 dzieci.
Na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji zorganizowanych przez Dyrektora, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół: pokaz sprzętu ratownictwa medycznego i ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy, dmuchane zamki i zjeżdżalnie, skoki na trampolinie i mini bandżo, zabawy z psami do dogoterapii, przejażdżka na koniu do hipoterapii, loteria fantowa, przejażdżka motocyklem, ujeżdżanie mechanicznego byka, gry i konkursy sportowe, malowanie twarzy, zabawy o tematyce związanej z Unią Europejską, punkt pomiaru ciśnienia, pokaz starych urządzeń stolarskichi możliwość wykonania drobnych prac przy ich użyciu, pokaz wozu strażackiego i zabawa w pianie przygotowana przez strażaków, kawiarenka pełna ciast, słodyczy i napojów owocowych, gofryz owocami oraz ciepły poczęstunek: grochówka, kiełbaski i kaszanki. Nad bezpieczeństwem uczestników zabawy czuwali uczniowie Szkoły Policyjnej z Wojsławic. Tego dnia wszystkie atrakcjei posiłki dzieci otrzymywały nieodpłatnie.
W organizację atrakcji dla dzieci aktywnie włączyły się placówki Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, której Zespół Szkół przewodniczy
.
Nad całością „pikniku ekologicznego” Dnia Dziecka czuwały Koordynatorki Sieci Zespołu Szkól im. M. Grzegorzewskiej, Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek.
Nie bez powodu hasłem tegorocznego Dnia Dziecka było hasło „Mamy ciśnienie na zdrowe jedzenie”, gdyż tematyka zdrowego żywienia dominuje w tym roku szkolnym w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz w działaniach Sieci. Na scenie, przez cały czas trwania imprezy, grupy reprezentujące poszczególne placówki prezentowały się w piosenkach, tańcach, pokazie mody, inscenizacjach o tematyce ekologicznej, za co otrzymywały dyplomy i nagrody rzeczowe.
Koordynatorzy Sieci przygotowali również dla wszystkich „ścieżkę ekologiczno – dydaktyczną” złożoną z 11 stanowisk. Każde chętne dziecko otrzymywało imienną kartę, na której zbierało potwierdzenie wykonania zadania na poszczególnych stanowiskach. Po przejściu „ścieżki”
i wykonaniu zadań otrzymywało imienny dyplom i nagrody rzeczowe. Zadania były różnorodne:

- Stanowisko 1 Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej – wyszukiwanie odpowiedzi na planszach i tablicach edukacyjnych, na wylosowane pytania, dotyczące chronionych roślin, zwierząt, ochrony środowiska w życiu codziennym;

- Stanowisko 2 Gminnego Przedszkola w Czechach – samodzielne przyrządzanie soku owocowego, ze świeżych owoców, według własnej kompozycji składników;

- Stanowisko 3 Szkoły Podstawowej nr 2 – zagadki przyrodnicze i ekologiczne z malowaniem odpowiedzi farbami, kredkami;

- Stanowisko 4 Publicznego Przedszkola nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” – zagadki ekologiczne nagradzane „przyrodniczym emblematem”;

- Stanowisko 5 Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” - samodzielne przyrządzanie koktajlu owocowego, ze świeżych owoców, według własnej kompozycji składników;

- Stanowisko 6 Publicznego Przedszkola nr 3 – wykonywanie ekologicznej biżuterii według własnego pomysłu;

- Stanowisko 7 Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej – samodzielne wykonywanie warzywno
- owocowego grafitti;

- Stanowisko 8 Publicznego Przedszkola nr 2 „Tęczowego Przedszkola” – lepienie owoców
i warzyw z kolorowej masy solnej;

- Stanowisko 9 Szkoły Podstawowej nr 7 – „Zgaduj z nami swoimi zmysłami” – zgadywanie dotykiem, węchem, smakiem, co to za warzywo, owoc, zioło;

- Stanowisko 10 Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej – owoce i warzywa malowane na szkle;

- Stanowisko 11 Firmy „Pro Educo” – kompleksowe wyposażanie szkół i przedszkoli

– rozwiązywanie zadań przyrodniczych i ekologicznych na tablicy interaktywnej.

„Ścieżka ekologiczno – dydaktyczna” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci i młodzież prześcigały się w ciekawych pomysłach na wykonanie poszczególnych zadań. Chętnie uczestniczyły we wszystkich proponowanych im aktywnościach, stanowiska były oblegane przez nie przez cały czas trwania imprezy. Nie dziwił, więc fakt, że rozdano ogromną ilość imiennych dyplomów i nagród rzeczowych za „przejście ścieżki” i poprawne wykonanie wszystkich poleceń. „Ścieżka ekologiczno – dydaktyczna” przyniosła wiele radości zarówno jej organizatorom, jak i dzieciom, z których twarzy nie znikał uśmiech.
Cała zabawa XI Powiatowego Dnia Dziecka przyniosła wszystkim wiele radości, uśmiechu. Każde dziecko miało do wyboru ogromną ilość atrakcji i każde wybrało coś dla siebie. Impreza pod hasłem „Mamy ciśnienie na zdrowe jedzenie” należy do niezwykle udanych, zwłaszcza, że przez ciekawą formę, zabawy, konkursy i inne różnorodne aktywności, następowała edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych, dotycząca zdrowego żywienia, konieczności uprawiania sportów
i zabaw na świeżym powietrzu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, umiejętności przyrządzania zdrowych posiłków czy ekologicznych sposobów spędzania czasu wolnego, w zgodzie z otaczającą nas przyrodą.

ZDJĘCIA Z IMPREZY!!!

***************************************************************************

II MINI MARATON „BIEGIEM PO ZDROWIE”
ZORGANIZOWANY PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 208
WE WSPÓŁPRACY Z „ZIELENIĄ MIEJSKĄ” W ŁODZI
31 MAJA 2014R. ŁÓDŹ

31 maja 2014 roku na terenie Parku „Na Zdrowiu” w Łodzi odbył się II Mini Maraton „BIEGIEM PO ZDROWIE”. Organizatorem Mini Maratonu było Przedszkole Miejskie Nr 208 w Łodzi, przewodniczące łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych. Celem Maratonu było promowanie aktywnego trybu życia, odpoczynku na świeżym powietrzu, kształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W zabawie wzięły udział placówki z całego województwa łódzkiego - łódzkiej i zduńskowolskiej Sieci Ekologicznej, łącznie około 600 osób.
Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli reprezentowały: Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, Szkoła Podstawowa nr 7, Publiczne Przedszkole nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” – dzieci i młodzież wraz z rodzicami i nauczycielami – koordynatorami Sieci w poszczególnych placówkach. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowali uczniowie Klubu Młodego Ekologa pod kierunkiem nauczycielek Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek.
Na miejscu „Startu” II Mini Maratonu, przy Amfiteatrze w Parku na „Zdrowiu”, zebrały się drużyny z łódzkiej i zduńskowolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych – przedszkolaki, uczniowie szkół, nauczyciele, opiekunowie, całe rodziny i przyjaciele Maratończyków. Nie zabrakło przedstawicieli Zarządu łódzkiej Zieleni Miejskiej, mediów. Maraton rozpoczął się o godzinie 10.00. Do przebiegnięcia były około 2 km. Wszyscy pomyślnie ukończyli bieg i dotarli do mety. Na każdego uczestnika Mini Maratonu czekała torba z upominkami.
Po zakończonym Mini Maratonie wszyscy świetnie bawili się na Pikniku Majowym. Nie brakowało tańców, zabaw, śpiewu przy muzyce. Wodzirejka Urszula Pakuła oraz jej pomocnik zachęcali do pląsów, zabaw z rekwizytami, nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorosłych. Na dzieci i młodzież czekały zamki dmuchane, malowanie twarzy czy stoisko ze zdrową żywnością. Dzieci, które ułożyły własne hasło ekologiczne, dotyczące zdrowego stylu życia, wzięły udział w losowaniu nagród rzeczowych.
II Mini Maraton okazał się znów trafnym pomysłem. Ilość osób, jaka wzięła w nim udział, świadczy o sukcesie Organizatorów i rosnącym zainteresowaniu tego rodzaju aktywnością. Cieszymy się, że nasza Szkoła oraz placówki Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, również przyczyniły się do tego sukcesu.

ZDJĘCIA Z MINI MARATONU!!!

***************************************************************************

WARSZTATY EDUKACJI FILMOWEJ
W WYTWÓRNI FILMÓW OŚWIATOWYCH W ŁODZI
20 MAJA 2014R. ŁÓDŹ

20 maja 2014 roku uczniowie szkolnego Klubu Młodego Ekologa pod opieką nauczycielek – Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek – wzięli udział w ekologicznych warsztatach edukacji filmowej, w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.
Nasi uczniowie, ciekawi świata, zainteresowani tym, „co w trawie piszczy”, poznawali intrygujące tajemnice przyrody, próbowali swoich sił w samodzielnej realizacji filmów i fotografii pod okiem profesjonalistów. Warsztaty ekologicznej edukacji filmowej pozwoliły im zdobyć wybrane umiejętności realizacji filmowej, pogłębić wiedzę o świecie otaczającej ich przyrody. Profesjonalni twórcy filmowi, prowadzący warsztaty, dzielili się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem,co w swym założeniu przyczyniło się do rozwoju wyobraźni, postawy twórczej, wrażliwości na świat przyrody oraz pasji filmowej i fotograficznej. Warsztaty odbywały się w Wytwórni – w specjalnie przygotowanych pracowniach, oraz podczas zajęć plenerowych. Pozwoliły Młodym Ekologomna realizację własnego projektu filmowego.
Uczniowie, pod kierunkiem Pana Romana Dębskiego – operatora i reżysera filmowego – wykorzystując udostępniony przez Niego profesjonalny sprzęt filmowy i fotograficzny – uczyli się podpatrywać przyrodę, las i jego mieszkańców, okiem kamery. Poznawali filmowe „sztuczki”, różne sposoby ujęć przyrody, etapy powstawania filmu przyrodniczego. Wreszcie, pod kierunkiem Pana Dębskiego, stworzyli własny film przyrodniczy, wcielając się w poszczególnych pracowników ekipy filmowej, z których każdy realizował powierzone mu, inne zadania. Uczniowie byli niezwykle zaciekawieni swoją pracą i z ogromnym zaangażowaniem wypełniali swoje role. W filmie wystąpiły też dwie przyrodniczki, w które wcieliły się nasze uczennice – Ania i Sandra.
Druga część warsztatów odbyła się w Pracowni CRASS. Pod kierunkiem Pani Doroty Bernadowskiej – animatora filmu rysunkowego – uczniowie poznawali etapy powstawania przyrodniczego filmu rysunkowego. Przyznali, że jest to żmudna praca, wymagająca ogromnego skupienia, precyzji i cierpliwości. Jednak jest to praca bardzo ciekawa i twórcza, dlatego z dużym zainteresowaniem obserwowali wszystko, o czym mówiła im Pani Bernadowska. Poznali sprzęt, którym posługuje się animator w Pracowni CRASS. Następnie uczniowie samodzielnie, według wskazówek profesjonalisty, stworzyli własny przyrodniczy film rysunkowy. Jedni przygotowywali pojedyncze elementy obrazu wycinane z papieru, inni rysowali, a jeszcze inni obsługiwali sprzęt filmowy. W efekcie stworzyli film, który podobał się nawet profesjonalistom, a i oni sami mięli z tej pracy ogromną satysfakcję.
Uczniowie wrócili, jak zwykle z pracowitych warsztatów, zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Byli pełni wrażeń, przeżyć i nowych doświadczeń po spotkaniu z profesjonalistami Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi i ich codzienną pracą. Niejedno było dziś dla nich całkiem nowe, niejedno ich bardzo zaskoczyło, bo oglądając filmy przyrodnicze na ekranie telewizji czy kina, zupełnie inaczej wyobrażali sobie ich powstawanie. Wybrane efekty spotykane w filmach i dotąd pozostające zagadką dzisiaj się już wyjaśniły. Uczniowie zarazili się „filmowym” sposobem podglądania, dokumentowania
i przedstawiania przyrody. Byli chętni do udziału w kolejnych takich warsztatach. Mamy nadzieję, że jeszcze wszystko przed nami!
ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW!!!

***************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z IV MIĘDZYPOWIATOWEGO TURNIEJU WIEDZY EKOLOGICZNEJ
POD HASŁEM „JESTEM PRZYJACIELEM ZDROWEGO STYLU ŻYCIA”
14 MAJA 2014R. ŁASK
KLUB MŁODEGO EKOLOGA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

Dnia 14 maja 2014r. uczniowie szkolnego Klubu Młodego Ekologa wzięli udział w XIV Turnieju Wiedzy Ekologicznej, który, jak co roku, odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łasku. W tegorocznym Turnieju startowało 7 drużyn reprezentujących gimnazja z powiatów całego regionu łódzkiego. Celem Turnieju było upowszechnienie wiedzy ekologicznej i zasady zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży Gimnazjów Specjalnych z regionu łódzkiego, kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska i gotowości do działań na rzecz jego ochrony oraz dostrzeganie zależności między działalnością człowiekaa otaczającą go przyrodą.
Nasze Gimnazjum reprezentowała drużyna uczniów w składzie: Sandra Kuś (kl. II gimn.), Katarzyna Stefaniak (kl. II gimn.), Dawid Małecki (kl. I gimn.) pod kierunkiem opiekunek: nauczycielki biologii – pani Marty Pałuszyńskiej oraz pani Anety Piontek.
Zadaniem konkursowym do przygotowania dla drużyn był „Smaczny, ale i zdrowy posiłek oraz przepis, według którego został przygotowany”. Nasza praca nosiła tytuł: „Gruszki pełne zdrowia”. Uczniowie drużyny wraz z opiekunkami przygotowali pieczone gruszki nadziewane konfiturą „domowej roboty” z bakaliami. Gruszki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i jako jedyne zostały nagrodzone specjalnym, dodatkowym wyróżnieniem Komisji.
Podczas Turnieju, przez około 2, 5 godziny, drużyny rozwiązywały 17 różnorodnych zadań dotyczących wiedzy z szeroko pojętego zakresu ekologii i ochrony środowiska. Pracę uczniów sprawdzała i oceniała specjalnie powołana Komisja nauczycieli biologii z różnych szkół, której przewodniczył Pan Dyrektor Szkoły w Łasku.
Mamy ogromną satysfakcję, że nasi uczniowie zajęli III miejsce w tegorocznym, XIV Turnieju Wiedzy Ekologicznej pod hasłem „Jestem przyjacielem zdrowego stylu życia” w Łasku, zdobywając dla Szkoły dyplom oraz nagrody rzeczowe. Z dumą przypominamy jednocześnie, iż nasza Szkoła, w tym Turnieju, od lat zajmuje czołowe miejsca i staje na podium:

rok 2014 – III miejsce

rok 2013 – II miejsce,

rok 2012 – I miejsce,

rok 2011 – I miejsce,

rok 2010 – III miejsce.***************************************************************************

„PODCHODY W LESIE ŁAGIEWNICKIM”
ŁÓDŹ 10 MAJA 2014r.

10 maja 2014 roku na terenie Leśnictwa Miejskiego w Łodzi odbyły się „Podchody w Lesie Łagiewnickim”. Organizatorem podchodów było Przedszkole Miejskie Nr 138 w Łodzi należące do Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych. W zabawie wzięły udział placówki z całego województwa łódzkiego - łódzkiej i zduńskowolskiej Sieci Ekologicznej, łącznie około 200 osób. Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli reprezentowały: Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, Gminne Przedszkole w Czechach oraz Publiczne Przedszkole nr 3 w Zduńskiej Woli – dzieci i młodzież wraz z rodzicami i nauczycielami – koordynatorami Sieci w poszczególnych placówkach.Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowali uczniowie pod kierunkiem nauczycielki Pani Marty Pałuszyńskiej.
Wszyscy uczestnicy podchodów podzieleni byli na 4 grupy: „Niebieskich”, „Żółtych”, „Czerwonych” i „Zielonych”. Zabawa rozpoczęła się oficjalnym powitaniem uczestników przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego 138, przewodniczącą Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi Panią Małgorzatę Dąbek oraz pracowników Leśnictwa Miejskiego w Łodzi. Następnie wszyscy odśpiewali wspólnie Hymn Łódzkiej Sieci Ekologicznej i uroczyście podpalono ognisko. Potem dzieci i młodzież brały udział w terenowych zabawach ruchowo – przyrodniczych oraz leśnych warsztatach przyrodniczo – plastycznych. Uczestniczyły w rozgrywkach gier planszowych, układaniu puzzli, rysowaniu kredkami, malowaniu farbami odpowiedzi na zagadki przyrodnicze, konstruowaniu z materiału przyrodniczego, tworzeniu kompozycji z liści, lepieniu z plasteliny, terenowych zabawach ruchowych. Za prawidłowe wykonanie zadań otrzymywali „leśne nagrody”. Wszystkiemu towarzyszyło słuchanie i śpiewanie piosenek ekologiczno – przyrodniczych. Następnie przyszedł czas na podchody. Podzieleni na grupy, pod kierunkiem pracowników Leśnictwa Miejskiego uczestnicy podchodów udali się na leśne ścieżki. Tam czekało na nich 10 stanowisk oddalonych od siebie.Na każdym stanowisku czekało do rozwiązania zadanie związane z mieszkańcami i życiem lasu.Ich poprawne rozwiązanie stanowiło wskazówkę i warunek przejścia do następnego stanowiska. Pracownicy Leśnictwa Miejskiego na każdym stanowisku opowiadali o roślinach, zwierzętach i pracy Leśników Lasu Łagiewnickiego. Zduńskowolska grupa „Czerwonych” z dużym zainteresowaniem słuchała opowiadań Leśników, z zaciekawieniem podglądała i nasłuchiwała mieszkańców lasu. Bezbłędnie rozwiązała też wszystkie zadania i przebyła ścieżkę sprawnościową.
Po powrocie z podchodów na wszystkich czekały napoje, słodycze oraz ognisko, nad którym pieczono kiełbaski.Na zakończenie zabawy każdy uczestnik otrzymał „leśne nagrody” rzeczowe. Rozdano dyplomy i podziękowania.Uczestnicy wycieczki wrócili bardzo zmęczeni, ale zadowoleni i pełni nowych wrażeń. Chętnie rozmawiali o swoich przeżyciach i doświadczeniach dzisiejszego dnia.

***************************************************************************

„ZDROWE JEDZENIE W MOJEJ SZKOLE”
7 MAJA 2014R. KLUB MŁODEGO EKOLOGA
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Dnia 7.05.2014r. Klub Młodego Ekologa pod kierunkiem Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek, zorganizował w Szkole warsztaty ekologiczne o tematyce zdrowego stylu życia, w których członkowie Klubu, obok innych zainteresowanych uczniów, wzięli udział.
Warsztaty „Zdrowe jedzenie w mojej szkole” poprowadziła, przybyła na zaproszenie Klubu Młodego Ekologa, Pani Karolina Baranowska – Trener Edukacji Ekologicznej z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi.

Podczas zajęć uczniowie zastanawiali się, co to znaczy „zdrowo się odżywiać?”. Ustalili,że w ciągu dnia powinno się spożywać posiłki najpóźniej do godziny 18.00, regularnie, jeść częściej,a małe porcje i pić dużo płynów, najlepiej wody. Wykonali plakat przedstawiający składniki naszych pokarmów z podziałem na te rodzime, występujące w Polsce i te sprowadzane z zagranicy. Wnioskowano, że żywność pochodząca z daleka jest mniej zdrowa, gdyż zanim trafi na nasze talerze, musi przebyć daleką drogę. Jest, więc mniej świeża, jest konserwowana. Również sam transport jejz daleka niekorzystnie wpływa na całe środowisko. Podstawą naszej diety powinny być produkty polskiego pochodzenia, bo są świeże, mniej konserwowane. Nasz system trawienny trawi najlepiej produkty lokalne, to pozostałość po naszych przodkach, którzy żywili się jedynie tym, co sami wyhodowali, tu na miejscu.
Uczniowie następnie wykonali plakat „Piramida zdrowego żywienia”. Samodzielnie uzupełniali jej kolejne piętra właściwymi składnikami. Uzasadniali swój wybór. Dowiadywali się przy tym,o wielu ciekawych właściwościach produktów: Jaka jest różnica między białą mąką, a ciemną, razową i która jest zdrowsza? Jakie doskonałe właściwości ma dawno zapomniana kasza jaglana pozyskiwana z prosa? Czy bardziej ekologiczna jest butelka plastikowa czy szklana? Dlaczego butelkowana woda jest nieekologiczna? Podsumowując stwierdzili, że dieta musi być urozmaicona, nie jednolita, należy jeść owoce i warzywa przede wszystkim z Polski, występujące sezonowo.
Na zakończenie warsztatów uczniowie pracowali z mapą świata. Za pomocą kolorowych kulek dokonali podziału, według właściwej proporcji, ludności na kontynentach i przypadającej tam ilości żywności na jednego mieszkańca. Okazało się, że najwięcej żywności przypadającej na osobę zjadają mieszkańcy Ameryki Północnej, potem Europy, Ameryki Południowej, Azji, a najmniej – mieszkańcy Afryki. Wniosek był taki, że jedni nie dojadają, a inni się obżerają i chorują z przejedzenia. Najtrudniej o pożywienie jest w Afryce. Powodem tego są panujące tam susze, brak wystarczającej ilości wody, wysokie temperatury, dużo ludzi do wykarmienia. Poza tym Afrykańczycy tow większości ludzie biedni, z których zasobów przyrody korzystają bogaci cudzoziemcy. Na przykład firma „Nestle” wykupuje najbardziej żyzną glebę w Afryce pod swoje uprawy i to, co tam wyhoduje wywozi do Europy i sprzedaje bogatym krajom, a biednym Afrykańczykom nic z tego nie zostaje. Uczniowie zadawali pytanie: „Czy żywności jest wystarczająco na Ziemi?”. Doszli do wniosku, że tak, ale nie wszystkich na nią stać – jedni mają za dużo, a inni za mało. Na przykład w USA dziennie wyrzuca się setki ton żywności, marnuje się to, co z pewnością zaspokoiłoby głód Afrykańczyków. Uczniowie zastanawiali się, co „my możemy zrobić, by było w tej sprawie lepiej na świecie?”. Ustalili, że przede wszystkim należy nie marnować żywności w naszych domach, dzielić się z innymi, gdy mamy za dużo, kupować tylko to, i tylko tyle, ile jest nam naprawdę potrzebne i ile jesteśmyw stanie zjeść. Warto na zakupy nie chodzić głodnym i kupować przede wszystkim żywność pochodzącą z naszych rodzimych upraw i hodowli.
Uczniom biorącym udział w warsztatach bardzo podobała się ta forma zajęć jak i ich tematyka. Chętnie brali udział w proponowanych przez prowadzącą aktywnościach, generowali pomysły, włączając się do dyskusji.

***************************************************************************

HAPPENING „POMÓŻMY PRZYRODZIE”
ZORGANIZOWANY Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA ZIEMI
ŁÓDŹ 24 KWIETNIA 2014r.

24 kwietnia 2014 roku na ul. Piotrkowskiej w Łodzi odbył się happening „Pomóżmy przyrodzie”, z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Organizatorem happeningu było Przedszkole Miejskie Nr 208 w Łodzi pod kierunkiem Pani Małgorzaty Dąbek, które przewodniczy łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych. W akcji wzięły udział placówki łódzkiej i zduńskowolskiej Sieci Ekologicznej.
Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli reprezentowały: Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Szkoła Podstawowa Nr 7 – dzieci i młodzież wraz z nauczycielami – koordynatorami Sieci w poszczególnych placówkach.

Każda z drużyn biorąca udział w happeningu zobowiązana była do przygotowania dużej tablicy informacyjnej przedstawiającej rośliny lub zwierzęta zagrożone wyginięciem i chronione, będące elementami otaczających nas ekosystemów. Należało również wyszukać informacje o sposobach ochrony zaprezentowanych przez siebie roślin i zwierząt. Dzieci i młodzież przygotowały bardzo ciekawe wiadomości o lasach, łąkach, polach, jeziorach, rzekach, stawach, morzu oraz ich mieszkańcach. Ponadto uczestnicy happeningu nieśli elementy związane z ekosystemem, niektórzy ubrani byli w stroje reprezentacyjne swoich placówek, rozdawali przechodniom własnoręcznie wykonane przez siebie ulotki nawołujące do ochrony przyrody. Pikietujący wznosili też okrzyki, jak np. „Nie szukaj wymówki, chroń nawet mrówki”, „Powiedz siostrze, powiedz bratu, razem z nami drzewa ratuj!”, „Wchodź do lasu jak do domu, nie rób krzywdy nikomu!”, „Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę”. Z uczestnikami happeningu spotkała się Pani Małgorzata Kubica przedstawicielka „Zieleni Miejskiej” w Łodzi. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowali uczniowie pod opieką nauczycieli: Pani Marty Pałuszyńskiej, Pani Anety Piontek oraz Pana Andrzeja Sójki.
Po zakończonym happeningu wszyscy uczestnicy akcji spotkali się w Przedszkolu Miejskim nr 208, na zaproszenie Przewodniczącej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi i jednocześnie Dyrektora tego przedszkola – Pani Małgorzaty Dąbek, gdzie zostali poczęstowani obiadem i słodkim poczęstunkiem. Był to czas odpoczynku, wspólnych rozmów, wymiany spostrzeżeń dotyczących współpracy i podejmowanych działań, planów na niedaleką przyszłość. Dzieci i Młodzież cieszyły się z możliwości spotkania z uczniami innych placówek działających w Sieciach Ekologicznych.Z Przedszkola Miejskiego Nr 208 grupy reprezentujące zduńskowolską Sieć Ekologiczną udały się do „Eksperymentarium” mieszczącym się w łódzkiej Manufakturze. Uczniowie obejrzeli interaktywną wystawę pozwalającą zrozumieć zagadnienia z różnych dziedzin fizyki, biologii, chemii, które stają się proste i czytelne dla każdego. Uczniowie mięli możliwość wypróbowania ich działania na specjalnych przyrządach oraz na stanowiskach interaktywnych. Niewątpliwą atrakcją była dla nich możliwość korzystania z tunelu kosmicznego.
Uczestnicy wycieczki wrócili zmęczeni, ale zadowoleni i pełni nowych wrażeń. Chętnie rozmawiali o swoich przeżyciach i doświadczeniach dzisiejszego dnia.

***************************************************************************

DEBATA EKOLOGICZNA
ŁÓDŹ 15 KWIETNIA 2014r.

15 kwietnia 2014 roku w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi odbyła się Wojewódzka Debata Ekologiczna. Organizatorem Debaty było Przedszkole Miejskie Nr 133 w Łodzi, należące do łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych. Celami Debaty Ekologicznej były: podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, kształtowanie pozytywnych postaw ekologicznych u dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności przekazywania przez dzieci wiadomości i wyrażania uczuć w różnorodnych formach ekspresji oraz integracja dzieci i młodzieży z placówek ekologicznych. W Debacie udział wzięło 10 placówekz Łodzi i Zduńskiej Woli.
Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli reprezentowały: Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, Publiczne Przedszkole Nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” oraz Gminne Przedszkole w Czechach.

Każda z drużyn biorąca udział w Debacie zobowiązana była do przygotowania wystąpienia związanego z wybranym zagadnieniem z zakresu ekologii. Komisja konkursowa oceniała zgodność prezentacji z tematem, sposób prezentacji. Szczególną uwagę zwracano na zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz ich wiedzę ekologiczną. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowała drużyna w składzie: Sandra Kuś, Anna Stępnik, Rafał Stefaniak, Katarzyna Stefaniak, Paulina Maćkowska, Elżbieta Łabędzka. Uczniowie zaprezentowali scenkę pt. „Przemiana Damiana” dotyczącą skutków niewłaściwego dla zdrowia trybu życia dzieci i młodzieży oraz sposobów na zapobieganie im. Pokazali, jak należy postępować, by być zdrowym, radosnym i otoczonym gronem przyjaciół. Nasi uczniowie cieszyli się ogromnym aplauzem od publiczności i Komisji konkursowej. Otrzymali imienne dyplomy, dyplom dla Szkoły, nagrody rzeczowe.
Debata zakończyła się poczęstunkiem dla wszystkich obecnych, podczas którego dzieci, młodzież i nauczyciele placówek Sieci Ekologicznych Łodzi i Zduńskiej Woli wymieniali doświadczenia, gratulowali sobie, cieszyli się z możliwości wspólnego spotkania.
Dzieci i młodzież wróciły z Debaty bardzo zadowolone, a nauczyciele dumni ze swoich podopiecznych. Była to dla wszystkich kolejna możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w obszarze ekologii i ochrony środowiska, zdrowej i przyjaznej rywalizacji we wspólnym celu.

***************************************************************************

II WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI EKOLOGICZNEJ
GŁOWNO 9 KWIETNIA 2014r.

9 kwietnia 2014 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie odbył się II Wojewódzki Festiwal Piosenki Ekologicznej. Organizatorami Festiwalu były Miejskie Przedszkola 1, 2, 3 w Głownie, należące do Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi oraz Miejski Ośrodek Kultury w Głownie.
Celami Festiwalu były wzrost poziomu edukacji ekologicznej, w tym prozdrowotnej i przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie świadomości dotyczącej profilaktyki uzależnień polegającej na uświadomieniu dzieciom i młodzieży zła płynącego z uzależnień, propagowanie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania alkoholu i papierosów oraz integracja i aktywizacja kulturalna środowisk szkolnych i przedszkolnych placówek ekologicznych. W Festiwalu udział wzięło 10 placówek: ze Zduńskiej Woli, Strykowa, Łodzi, Głowna, Piątka, Aleksandrowa Łódzkiego.
Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli reprezentowały Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej oraz Publiczne Przedszkole Nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”.
Każdy zespół zobowiązany był do zaprezentowania utworu muzycznego o tematyce prozdrowotno – przyrodniczo – ekologicznej, plakatu promującego życie bez uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem propagowania postawy antyalkoholowej i antynikotynowej pod hasłem „Kolorowo bez nałogów” oraz okrzyku promującego ochronę środowiska naturalnego.
Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej reprezentowała drużyna w składzie: Sandra Kuś, Marta Kawałowska, Sandra Pająk, Damian Ochman, Adam Gołda, Elżbieta Łabędzka, Artur Łągwa, Magdalena Frątczak, Natalia Glinkowska, pod kierunkiem nauczycieli: mgr Marty Pałuszyńskiej, mgr Anety Piontek, mgra Andrzeja Sójki oraz grupa uczniów dopingująca nasz zespół. Uczniowie wykonali utwór pt. „Lepszy świat” przy akompaniamencie „na żywo”. Śpiew, ruch, rekwizyty, stroje, plakaty i okrzyki oceniało jury, w składzie, którego byli pracownicy Ośrodka Kulturyi Ośrodka Pomocy Społecznej, nauczyciele Szkoły Muzycznej, plastycy.
Występ uczniów zachwycił jury i widownię. Wszyscy bardzo się ożywili podczas naszego występu, wtórowali uczniom, klaskali. Kilkakrotnie proszono nas o „bis”, a potem o dodatkowy występ podczas obrad jury. W efekcie cała widownia bawiła się wspólnie tańcząc w wężykach, kółeczkach, a wszystkiemu przewodniczyła Pani Wiosna, która prowadziła cały Festiwal. Za swój występ w Festiwalu uczniowie naszej drużyny otrzymali złote medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Były też podziękowania dla nauczycieli i Szkoły. Miło nam też poinformować, że Publiczne Przedszkole Nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”, należące do naszej zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych zajęło w Festiwalu II miejsce – serdecznie gratulujemy!!!
Festiwal zakończył się poczęstunkiem dla wszystkich obecnych, podczas którego dzieci, młodzież i nauczyciele placówek Sieci Ekologicznych Łodzi i Zduńskiej Woli wymieniali doświadczenia, gratulowali sobie, cieszyli się z możliwości wspólnego spotkania.
Dzieci i młodzież wróciły z Festiwalu bardzo zadowolone, a nauczyciele dumni ze swoich podopiecznych. Wszyscy otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w III Festiwalu za rok.

***************************************************************************

AKCJA PROTESTACYJNA „PSIE KUPY NA ŚMIETNIKI, DZIECI NA TRAWNIKI!” ZORGANIZOWANA PRZEZ KLUB MŁODEGO EKOLOGA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
WE WSPÓŁPRACY Z PLACÓWKAMI
SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI
21 MARCA 2014R.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, należący do szkolnego Klubu Młodego Ekologa pod kierunkiem nauczycielek Pani Marty Pałuszyńskiej i Pani Anety Piontek, we współpracy z Dyrektorem Szkoły Panią Renatą Kosińską – Graf oraz z placówkami należącymi do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, zorganizowali akcję protestacyjną „Psie kupy na śmietniki, dzieci na trawniki”, celowo wybierając Pierwszy Dzień Wiosny na datę przeprowadzenia protestu. 21 marca 2014r. tłum dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli przeszedł przez Zduńską Wolę z transparentami, chorągiewkami i balonami oraz hasłami typu: ,,Nie brudź sobie kalosza, psią kupkę wrzuć do kasza", ,,Sprzątaj kupkę pieska swego, nikt nie wdepnie w nią, kolego!" , ,,Niech cię duma nie rozpiera, weź szufelkę i pozbieraj" czy ,,Psie sprawy nie na placu do zabawy".
Celem akcji ,,Psie kupy na śmietniki, dzieciaki na trawniki!" był protest przeciwko niewłaściwym zachowaniom mieszkańców naszego powiatu, którzy nie sprzątają nieczystości pozostawionych przez swoje psy na trawnikach, placach zabaw, w parkach czy okolicznych lasach. Uczestnicy happeningu chcieli zwrócić też uwagę na to, że zalegające psie odchody uniemożliwiają korzystanie z tych miejsc, są problemem ochrony środowiska, problemem natury estetycznej oraz zagrażają zdrowiu.
Akcja ,,Psie kupy na śmietniki, dzieciaki na trawniki!", w której uczestniczyło ponad 550 dzieci, młodzieży i dorosłych, rozpoczęła się w Pasażu Rajczaka. Tam uczestnicy wręczyli pisemną petycję władzom Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, pod którą podpisało się ponad 2 tys. osób popierających akcję. Następnie ulicą Łaską oraz al. Kościuszki przeszli do magistratu i starostwa. Do władz trafiły również, własnoręcznie przez dzieci i młodzież stworzone, wielkie petycje, torebki na psie odchody oraz chorągiewki, którymi protestujący znakowali miejsca na trawnikach, gdzie zalegały psie odchody. Podobnie takie torebki i chorągiewki otrzymywali od protestujących przechodnie. Nad bezpieczeństwem uczestników przemarszu czuwali Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli oraz uczniowie Szkoły Policyjnej w Wojsławicach. Przebieg akcji relacjonowały lokalne telewizje, radio, gazety.
***************************************************************************

SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI
POSIADA JUŻ SWOJE LOGO
21 LUTEGO 2014R.

Oficjalnie otwarta 15 stycznia 2014r. przez Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych Powiatu Zduńskowolskiego posiada już swoje logo. Zatwierdzone logo zostało wybrane spośród 7 różnych projektów, drogą głosowania przez koordynatorów Sieci w poszczególnych placówkach należących do niej. Emblemat z logo zduńskowolskiej Sieci posiadać będzie każda z jej placówek, jeden – umieszczonyna budynku przedszkola czy szkoły, drugi – jako „znak rozpoznawczy” podczas wszelkich działań i wydarzeń społecznych podejmowanych w ramach pracy Sieci. Logo umieszczone zostanie także na pieczątce Sieci, na wszelkich dokumentach, pismach urzędowych.
W Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli od początku jej istnienia trwają intensywne prace, zarówno organizacyjne, jak i edukacyjno – ekologiczne. Odbyły się już dwa spotkania koordynatorów placówek należących do Sieci, na których podejmowano ważne decyzje dotyczące funkcjonowania Sieci. Zatwierdzone zostało logo i „Harmonogram działań Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli na rok szkolny 2013/2014”. Zaplanowane działania dotyczą edukacji ekologicznej, promowania postaw proekologicznych środowiska lokalnego, ale również obejmują przedsięwzięcia podejmowane w ramach współpracy z łódzką Siecią Przedszkoli i Szkół Ekologicznych. Spotkania koordynatorów Sieci odbywają się w „Ekopracowni” Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – siedzibie Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Spotkania prowadzą koordynatorki Sieci Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek.
Do działań już zrealizowanych przez zduńskowolską sieć ekologiczną w zakresie edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych należą wspólny udział koordynatorów w Konferencji „Jak ubiegać się o Certyfikaty Szkół dla Ekorozwoju. Prezentacja dobrych praktyk przedszkoli i szkół w zakresie działań podejmowanych na rzecz ekorozwoju” zorganizowanej przez Fundację „Partnerstwo dla Środowiska” z siedzibą w Krakowie oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano konkurs plastyczno – ekologiczny „Coś z niczego”, przeprowadzony we współpracy z łódzką siecią ekologiczną, którego bezpośrednim organizatorem było Przedszkole Miejskie Nr 8 w Łodzi. 17 lutego b.r. odbyła się „Smaczna, zdrowa, kolorowa zabawa karnawałowa” dla dzieci i młodzieży wszystkich placówek zduńskowolskiej eko sieci, w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Podczas zabawy realizowano wdrożony w Zespole Szkół w bieżącym roku szkolnym Program „Żyj smacznie i zdrowo”. Zorganizowano i rozstrzygnięto dwa konkursy, w których udział wzięło 16 drużyn reprezentujących placówki Sieci. Były to konkursy: „Smaczna, zdrowa kolorowa przekąska karnawałowa” oraz „Plakat społeczny ilustrujący hasło: „Żyj smacznie i zdrowo”. Nad całością przedsięwzięcia czuwały koordynatorki z Zespołu Szkół Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek.

Obecnie zduńskowolska Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych liczy 13 placówek członkowskich. Należą do nich:

 1. Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej – placówka przewodnicząca Sieci
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach
 3. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Malucha”
 4. Publiczne Przedszkole Nr 2 „Tęczowe Przedszkole”
 5. Publiczne Przedszkole Nr 3
 6. Publiczne Przedszkole Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
 7. Publiczne Przedszkole Nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”
 8. Publiczne Przedszkole Nr 9
 9. Szkoła Podstawowa Nr 2
 10. Szkoła Podstawowa Nr 6
 11. Szkoła Podstawowa Nr 7
 12. Szkoła Podstawowa Nr 9
 13. Szkoła Podstawowa w Czechach

***************************************************************************

KONFERENCJA „JAK UBIEGAĆ SIĘ O CERTYFIKATY SZKÓŁ DLA EKOROZWOJU. PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA RZECZ EKOROZWOJU”
ŁÓDŹ 10 LUTEGO 2014 ROKU

10 lutego 2014 roku w Łodzi odbyła się konferencja dotycząca dobrych praktyk na polu edukacji ekologicznej szkół i przedszkoli zmierzających do ubiegania się o certyfikaty „Szkół dla Ekorozwoju”. Organizatorami konferencji były Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska” z siedzibą w Krakowie oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
W konferencji udział wzięli nauczyciele wielu szkół i przedszkoli z całego województwa łódzkiego. Nie zabrakło placówek łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych oraz nowopowstałej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Zduńskowolską Sieć Ekologiczną reprezentowały koordynatorki – Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek
z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
. Obie Nauczycielki, we współpracy z Dyrektorem Szkoły – Panią Renatą Kosińską – Graf zorganizowały wyjazd na Konferencję przedstawicieli placówek należących do zduńskowolskiej Sieci Ekologicznej. Obok nich udziałw Konferencji wzięły przedstawicielki Publicznego Przedszkola Nr 3, Publicznego Przedszkola Nr 2 „Tęczowego Przedszkola”, Publicznego Przedszkola Nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha” w Zduńskiej Woli.
Tematyka Konferencji objęła zagadnienia działalności Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska”, zasady przyznawania certyfikatów I i II stopnia w Programie „Szkoły dla Ekorozwoju”, kryteria oceny składanych projektów, wreszcie prezentację przykładów dobrych praktyk nauczycielskich przedszkoli i szkół certyfikowanych w zakresie „Szkoły dla Ekorozwoju”. Koordynator regionalny Programu, Pani Julita Skulimowska – Wilk, poprosiła o zaprezentowanie metod pracy i sposobów działań w obszarze edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży 3 certyfikowane placówki, jako przykłady dobrych praktyk nauczycielskich. Były to placówki: Przedszkole Miejskie Nr 208 w Łodzi reprezentowane przez Panie Małgorzatę Dąbek i Jolantę Gwóźdź – koordynatorki Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi, Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli reprezentowany przez Panie Martę Pałuszyńską i Anetę Piontek – koordynatorki Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych Powiatu Zduńskowolskiego oraz Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi.
Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek zaprezentowały podczas Konferencji stosowane przez siebie na polu edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych intelektualnie, metody pracy i sposoby realizacji działań edukacyjnych. Dzieliły się doświadczeniami zdobytymi w pracy w łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych, gdzie reprezentują Zespół Szkół, jak również doświadczeniami zdobywanymi jako koordynatorki Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych Powiatu Zduńskowolskiego, której Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej przewodniczy. Omówiły praktyki stosowane przez nie w edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, które w październiku 2013 roku zostały wyróżnione i nagrodzone krajowym certyfikatem „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej” przez Fundację „Partnerstwo dla Środowiska” z siedzibą w Krakowie.
Konferencja była spotkaniem nauczycieli związanych z edukacją ekologiczną, ale również tych, którzy dopiero zaczynają działać w tym obszarze. Nie brakowało więc pytań i cennych odpowiedzi, wskazówek, rad i wymiany doświadczeń. Nawiązało się również wiele nowych znajomości, które miejmy nadzieję, zaowocują coraz szerszą współpracą między placówkami województwa łódzkiego w obszarze edukacji ekologicznej.

***************************************************************************

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA EKOPRACOWNI
ORAZ SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

15 stycznia 2014 w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli świętowano dwa bardzo ważne i niezwykle radosne wydarzenia. Tego dnia w Szkole oficjalnie została otwarta „Ekopracownia marzeń”, ponad to Szkoła stanęła oficjalnie na czele nowo utworzonej przez siebie Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, którą patronatem objął Starosta Powiatu Zduńskowolskiego Pan Wojciech Rychlik.
Uroczystość rozpoczęto „Hymnem Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi”, do której Zespół Szkół od niespełna dwóch lat należy. Na uroczystość przybyło wielu gości, których powitała Dyrektor Szkoły Pani Renata Kosińska – Graf. Wśród przybyłych gości byli: Starosta Powiatu Zduńskowolskiego Pan Wojciech Rychlik, Wicestarosta Powiatu Zduńskowolskiego Pan Witold Oleszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Pan Krzysztof Nowak, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli Pani Krystyna Niewiadomska, Wiceprezydent Miasta Zduńska Wola Pan Andrzej Brodzki, Koordynator regionalny Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Pani Julita Skulimowska – Wilk, Główny Koordynator Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 208 w Łodzi Pani Małgorzata Dąbek, Dyrektorzy i Nauczyciele Przedszkoli i Szkół Powiatu Zduńskowolskiego, przedstawiciele zakładów pracy i sponsorzy, lokalne media, Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 208 w Łodzi wraz z Nauczycielkami Panią Jolantą Gwóźdź i Panią Magdaleną Grzanek, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i pozostali Pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych. Tematyka uroczystości była oczywiście edukacyjno – ekologiczna. Goście – dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 208 w Łodzi nawoływały i zachęcały do zdrowego odżywiania się, którego podstawą są warzywa i owoce pełne naturalnych witamin, w przedstawieniu pt. „Witaminki”. Uczniowie Gimnazjum Zespołu Szkół, w przedstawieniu „O Damianie” – leniwym, rozkapryszonym, samotnym młodym chłopcu, którego głównym zajęciem jest oglądanie telewizji, jedzenie chipsów popijanych coca–colą i leżenie na kanapie, przedstawili skutki takiego trybu życia i sposoby, jak go zmienić, by żyć zdrowo i radośnie. Bohater bowiem stał się ostatecznie wesołym, pełnym energii i chętnym do aktywności fizycznej chłopcem, otoczonym grupą przyjaciół. Całą akademię poprowadzili zaś uczniowie Szkoły Zawodowej należącej do Zespołu Szkół.
Nie bez powodu projekt ekologiczno – edukacyjny, który realizowany jest w nowej pracowni w Szkole nosi tytuł: „Ekopracownia naszych marzeń – poznaję, rozumiem, by skuteczniej chronić”. Spełniło się bowiem marzenie szkolnej społeczności. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, które wyniosło 33.273,00 zł. Uczniowie będą zgłębiać tajniki świata przyrody w nowoczesnej i w pełni przystosowanej do tego Ekopracowni. Z Ekopracowni korzystać będą wszyscy Uczniowie Szkoły– od tych najmłodszych, przedszkolaków, po uczniów Szkoły Zawodowej. Ekopracownia będzie też miejscem spotkań z uczniami i nauczycielami innych placówek, z osobami pełniącymi ważne funkcje związane z ochroną środowiska na naszym terenie, z osobami zajmującymi się edukacją ekologiczną, wreszcie będzie miejscem spotkań koordynatorów Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznychw Zduńskiej Woli, której Szkoła będzie przewodniczyć. Symbolicznego otwarcia Ekopracowni dokonał Wicestarosta Powiatu Zduńskowolskiego Pan Witold Oleszczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Pani Renata Kosińska – Graf oraz uczeń Szkoły Dawid Wojciechowski, natomiast otwarcia Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli – Starosta Powiatu Zduńskowolskiego Pan Wojciech Rychlik oraz koordynator regionalny Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” Pani Julita Skulimowska – Wilk. Oficjalnie, od momentu uroczystości, Zespół Szkół Specjalnych przewodniczyć będzie Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Na pierwsze spotkanie organizacyjne tej Sieci, w listopadzie minionego roku, zgłosili się przedstawiciele łącznie 16 placówek z terenu Powiatu Zduńskowolskiego. Jak na pierwszy raz to dużo, co bardzo ucieszyło społeczność szkolną. Pozostaje ona jednak nadal otwarta na zgłoszenia kolejnych placówek i jednocześnie serdecznie zaprasza do współpracy.Od niespełna dwóch lat Zespół Szkół Specjalnych jest członkiem zarówno łódzkiej Sieci Ekologicznej jak i uczestniczy w Programie „Szkoły dla Ekorozwoju”. Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek – koordynatorki edukacji ekologicznej – reprezentowały Szkołę w pracach łódzkiej Sieci oraz w Programie. W październiku 2013 roku Szkoła, jako jedna z 49 placówek w całej Polsce, odebrała w Krakowie krajowy Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej z rąk Prezesa Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska”. W grudniu 2013 roku, już po raz drugi z rzędu, Szkoła zajęła II miejsce w konkursie „Ekobelfry”, w kategorii „Ekoszkoła”, zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Otrzymała wówczas dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 zł.
Po zakończeniu Uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na zdrowy poczęstunek. Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 208 w Łodzi gościły z wizytą w Przedszkolu Specjalnym. Pod opieką Nauczycieli poznawały się wzajemnie we wspólnych zabawach. Dzieci z Łodzi uczyły się porozumiewać z rówieśnikami z Przedszkola Specjalnego, które nie mówią, językiem gestów „Makaton”, we wspólnie śpiewanej piosence. Na koniec otrzymały, w podziękowaniu za wizytę, własnoręcznie wykonane przez dzieci z Przedszkola Specjalnego, upominki. Podobnie, jak wizyta dzieci z Przedszkola Specjalnego u Przedszkolaków w Łodzi, tak i ta teraz przyniosła wszystkim wiele wzruszeń, miłych wrażeń i radości z obcowania z pełnosprawnymi rówieśnikami.

***************************************************************************

„ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO”
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

W Zespole Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2013/2014 realizowany jest program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo”. Oprócz zajęć teoretycznych, podczas których uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia, uczą się obliczania wskaźników BMI, odczytywania informacji z opakowań produktów żywnościowych, czy poznają problemy marnowania żywności na świecie i sposoby przeciwdziałania im w życiu codziennym, uczestniczą też w zajęciach praktycznych – cyklu „Lekcji zdrowego gotowania”. Gotując zdrowo wdrażają pozyskaną wiedzę w działania praktyczne. Ugotowali już „Leczo z cukiniąi kabaczkiem”, który podali z ryżem oraz przygotowali słodki, zdrowy deserz naturalnych składników. Podczas zajęć uczniowie uczą się także wspólnego spożywania posiłków, podawanych estetycznie. Szczególną uwagę zwraca się także na stosowanie zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania posiłków.
Założenia Programu Edukacyjnego wdrażane są także w szkolnej stołówce. W tym celu Pani Intendentka i Pani Kucharka wzięły udział w specjalnym szkoleniu, by następnie zdobytą wiedzę wykorzystać w planowaniu i przygotowywaniu posiłków dla uczniów Szkoły. Realizacja Programu ma charakter rozwojowy, ciągle pojawiają się nowe pomysły na to, jak „żyć smacznie i zdrowo”. Program realizowany będzie do końca bieżącego roku szkolnego, co na pewno nie oznacza, że w Szkole nie będą dalej podejmowane działania służące zachęcaniu i wdrażaniu dzieci, młodzieży i dorosłych do zdrowego stylu życia.

***************************************************************************

„ZOO SAFARI W NASZEJ SZKOLE”
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ
W ZDUŃSKIEJ WOLI

20 grudnia 2013r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli odbyły się zajęcia edukacyjno – przyrodnicze z pokazem żywych zwierząt. Na zaproszenie działającego w Szkole Klubu Młodego Ekologa przybyły dwie Panie - Trenerki Edukacji Przyrodniczej z ZOO Safari w Borysewie. W zajęciach udział wzięło 80 uczniów Szkoły. W lekcjach przyrody noszących tytuł „Za Pan Brat z Przyrodą” wydzielono część teoretyczną i praktyczną. Bohaterami zajęć były gady. Na wybranych przykładach omówiono ich środowisko życia w warunkach naturalnych, cechy charakterystyczne wyglądu i budowy ciała przystosowujące je do życia na lądzie oraz tryb życia. Uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach dla gadów ze strony człowieka oraz o sposobach i formach ochrony gadów w Polsce i na świecie. Największą radością dla Uczniów była możliwość samodzielnego sprawdzenia tego, czego dowiedziały się na zajęciach. Wszyscy mieli możliwość obserwowania i dotykania żywych okazów zwierząt: węża, jaszczurki i żółwia lądowego, które przywiozły Panie Trenerki z ZOO Safari. Spotkaniom z gadami towarzyszyło wiele emocji. Niektórzy potrzebowali czasu, by oswoić się ze zwierzętami, inni natychmiast odważnie sprawdzali czym różni się skóra węża od skóry jaszczurki albo jak bardzo twarda jest skorupa żółwia. W pamięci jednak wszystkich, to bliskie spotkanie z gadami, pozostało na długo.

***************************************************************************

KONKURS FOTOGRAFICZNY „JESIENNE KRAJOBRAZY”
ORGANIZOWANY PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 151 W ŁODZI

W listopadzie 2013r. uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej wzięli udział w ekologicznym konkursie fotograficznym „Jesienne krajobrazy”. Organizatorem konkursu było Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, w ramach działań łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych.
Głównym celem Konkursu było rozwijanie pozytywnego stosunku do świata przyrody dzieci i młodzieży oraz wspieranie ekspresji twórczej związanej z wykonywaniem zdjęć. Nad przebiegiem Konkursu w Zespole Szkół czuwały koordynatorki edukacji ekologicznej Pani Marta Pałuszyńska i Pani Aneta Piontek.
Uczniowie wraz z Wychowawcami przygotowali mnóstwo przepięknych fotografii jesiennych krajobrazów w różnych miejscach Zduńskiej Woli. Obiektem bardzo chętnie fotografowanym przez Uczniów był zduńskowolski Park Miejski. W sumie do Konkursuz Zespołu Szkół wystawiono 13 prac – indywidualnych i zbiorowych, wykonanych w sumie przez 22 Uczniów i ich Wychowawców. Wobec ogromnej ilości zgłoszonych do Konkursu prac z placówek Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi, Organizator Konkursu postanowił nie przyznawać I, II i III miejsca, ale wyróżnienia za najpiękniejsze prace. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymali Dyplomy za udział w Konkursie. Z wielką radością informujemy, że Uczniom Zespołu Szkół przyznano 3 wyróżnienia. Wyróżnione prace wykonali: Piotr Szewczyk i Dominik Piankowski z klasy IIIa – Wychowawca: mgr Sylwia Kochelska oraz Gracjan Skabowski, Szymon Szulc, Igor Więzowski z klasy I bau – Wychowawca: mgr Beata Marcińczak. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali Dyplomy i drobne upominki rzeczowe. Pokonkursową wystawę wszystkich prac można oglądać na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 151 w Łodzi: www.przedszkole151.blogspot.com
Wszystkim Uczniom i ich Wychowawcom bardzo dziękujemy za udział w Konkursie, a zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje!

***************************************************************************

III EDYCJI SZKOLNEJ AKCJI „PRZYTUL ZWIERZAKA 2013”

Już po raz trzeci w naszej Szkole Klub Młodego Ekologa zorganizował akcję „Przytul Zwierzaka” z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zwierząt przypadającego na dzień 4 października. Ogłoszono wówczas konkurs dla społeczności szkolnej na największą ilość zebranej karmy dla zwierząt, zabawek, artykułów służących im za posłania. Do zbiórki włączyło się wiele osób. Łącznie w Szkole udało się zebrać 51 kg suchej karmy, legowiska, domek dla kotów, koce, pościel, miski, zabawki dla zwierząt. Najwięcej artykułów dla zwierzaków zebrały klasy: I bzu z wychowawcą Panią mgr Renatą Badziak oraz I bau z wychowawcą Panią mgr Beatą Marcińczak. Zwycięskie klasy otrzymały od Klubu Młodego Ekologa dyplomy i drobne upominki, a wszyscy pozostali – pisemne podziękowania.
Klub Młodego Ekologa dziękuje serdecznie wymienionym Klasom i Wychowawcom za najbardziej aktywny udział w akcji. Dziękujemy również wszystkim pozostałym Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom i Pani Sekretarce Szkoły za włączenie się w szkolną inicjatywę „Przytul zwierzaka 2013”.
6 listopada 2013r. uczniowie Klubu Młodego Ekologa z opiekunkami, w imieniu całej społeczności szkolnej, pojechali do Schroniska dla Psów i Kotów w Czartkach, by przekazać zebrane artykuły dla tamtejszych podopiecznych. Była to niezwykle ciekawa wizyta. Właściciele Schroniska przyjęli nas z wielką radością i gościnnością. Oprowadzili nas po Schronisku, przedstawili nam zwierzaki opowiadając o ich losach. Zwiedziliśmy biuro Schroniska. Zapoznano nas z dokumentacją zwierząt, przepisami i wymogami Unii Europejskiej dotyczącymi prowadzenia Schroniska i identyfikacji zwierząt. Byliśmy w gabinecie weterynarza i poznawaliśmy jego codzienną pracę, w szpitalu dla zwierzaków czy w miejscu produkcji suchej karmy dla zwierząt, którą w Schronisku produkuje się samodzielnie. Nie zabrakło też osobistych spotkań z pupilami, głaskania, przytulania i wielu czułości jakie zwierzęta odwzajemniały Uczniom.
Wizyta w Czartkach była dla nas lekcją uczuć oraz lekcją ekologii. Słuchając o losach podopiecznych Schroniska z trwogą zdawaliśmy sobie sprawę z cierpienia jakie człowiek potrafi zadać zwierzęciu, które tak jak my czuje ból nie tylko fizyczny, ale i też smutek, lęk wywołany porzuceniem czy wyrządzoną mu krzywdą. Podjęliśmy dyskusję na temat tego, jak jest, a jak powinno być w relacjach ludzi i zwierząt i jakie działania należy podejmować w codziennym życiu, by te relacje były bardziej przyjazne. Zwierzęta czują podobnie jak ludzie, ale też jak ludzie są częścią przyrody, wielu ekosystemów i należy im się poszanowanie ze strony człowieka – wnioskowali uczniowie.
Ze Schroniska w Czartkach wróciliśmy pełni rozmaitych odczuć i refleksji. Dziękujemy za tę pouczającą lekcję i gościnność Właścicielom Schroniska. Cieszymy się z nawiązanej współpracy i z pierwszych wspólnych planów na dalsze działania……, ale to już niespodzianka!

 

***************************************************************************

„POMÓŻMY DZIKIM ZWIERZĘTOM LEŚNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2013”

W październiku 2013r. Klub Młodego Ekologa ogłosił w Szkole akcję ekologiczną „Pomóżmy dzikim zwierzętom leśnym przetrwać zimę”, polegającą na zbiórce kasztanów i żołędzi, które stanowić będą pożywienie dla zwierząt leśnych w zimie. Zbiórkę zakończono 27 listopada. Akcja zorganizowana była w ramach przynależności i współpracy Szkoły z łódzką Siecią Przedszkoli i Szkół Ekologicznych. Do akcji włączyła się cała społeczność szkolna. Udało się zebrać łącznie 30kg przysmaków dla zwierząt. Zbiórka miała charakter konkursu szkolnego na największą ilość zebranych kasztanów i żołędzi dlatego wyłoniono zwycięzców tego konkursu. Najbardziej aktywnymi zbieraczami okazali się:

I. Martyna Papudzińska z klasy III czu
II.
Klasa IIIdzu pod kierunkiem wychowawcy Pani Anny Kowalskiej z uczennicą Karoliną Barczyńską na czele
III.
Bartłomiej Drzazga z klasy I czu
IV.
Klasa 6a pod kierunkiem wychowawcy Pani Katarzyny Rychlik
V.
Szymon Szulc z klasy I bau

Zebrane kasztany i żołędzie, w imieniu społeczności szkolnej, opiekunki Klubu Młodego Ekologa przekazały przewodniczącej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi. Zostały one dołączone do zebranych kasztanów i żołędzi przez wszystkie pozostałe placówki łódzkiej Sieci Eko i dalej przekazane leśnikom. Mamy nadzieję, że w ten sposób „pomogliśmy dzikim zwierzętom leśnym przetrwać nadchodzącą zimę”. Za udział w akcji Szkoła otrzymała pisemne podziękowanie.
Klub Młodego Ekologa dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do zorganizowanej w Szkole akcji i gratuluje zwycięstwa najaktywniejszym zbieraczom. Dla nich przygotowano dyplomy i drobne upominki.

***************************************************************************

I SPOTKANIE INFORMACYJNO – ORGANIZACYJNE
ZDUŃSKOWOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI EKOLOGICZNYCH

21 listopada 2013r. w Zespole Szkół zorganizowano I spotkanie Zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych, które miało charakter informacyjno – organizacyjny. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Renata Kosińska – Graf, a poprowadziły je koordynatorki ds. ekologii w Szkole Panie mgr Marta Pałuszyńska i mgr Aneta Piontek. Podczas spotkania m.in. podzielono się z przybyłymi gośćmi doświadczeniami zdobytymi dzięki współpracy z łódzką Siecią Przedszkoli i Szkół Ekologicznych, do której placówka należy. Przedstawiono cel i wizję działania zduńskowolskiej Sieci oraz korzyści dla Uczniów i Nauczycieli, jakie niesie ze sobą wspólna działalność placówek należących do Sieci. Serdecznie zaproszono aktywnych nauczycieli zduńskowolskich placówek – nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i wszystkich innych, którzy działają lub chcą rozpocząć działalność edukacyjną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w obszarze ekologii, do współpracy. Na zaproszenie Zespołu Szkół przybyli przedstawiciele placówek zduńskowolskich – Nauczyciele z Publicznych Przedszkoli Nr 2 „Tęczowe Przedszkole”, Nr 3, Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, Nr 7 „Pod Zielonym Semaforem”, Nr 9, z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Akademia Malucha”, ze Szkół Podstawowych Nr 6, Nr 7, Nr 9, ze Szkoły Podstawowej w Czechach, z Publicznego Gimnazjum Nr 3, z Zespołu Szkół Specjalnych – w sumie przedstawiciele 12 placówek. Zduńskowolska Sieć jest jednak wciąż otwarta na kolejnych, nowych członków i w każdej chwili chętni mogą do niej dołączyć. Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z przedstawionej im propozycji współpracy i chęć przystąpienia do tworzonej przez Zespół Szkół Sieci Eko. Oficjalne otwarcie Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli nastąpi podczas uroczystości, która odbędzie się w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli 15 stycznia 2014r. o godz. 11.00.

***************************************************************************

EKOPRACOWNIA NASZYCH MARZEŃ…

Z radością informujemy, że nasz Zespół Szkół został doceniony w Konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. „Moja wymarzona Ekopracownia”. W efekcie zostaliśmy nagrodzeni otrzymując od Funduszu dotację na utworzenie w Szkole Ekopracownii. Koszt całkowity zadania wyniósł 33.273,00 zł.
W nowopowstałej Ekopracownii realizowany będzie Program zajęć edukacyjno–ekologicznych pt. „Ekopracownia moich marzeń – poznaję, rozumiem, by skuteczniej chronić”, dla wszystkich chętnych uczniów, w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze czterech godzin tygodniowo. Ponadto w Ekopracownii odbywać się będą zajęcia lekcyjne o treściach przyrodniczych dla uczniów wszystkich Szkół naszego Zespołu, czyli Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkoły Zawodowej i Szkoły Zawodowej Przysposabiającej do Pracy. Realizacja wszystkich zajęć będzie trwała od stycznia do grudnia 2014 roku. Ekopracownia będzie też miejscem spotkań naszych uczniów i nauczycieli z uczniami i nauczycielami innych placówek celem wymiany doświadczeń i wspólnego podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, będzie miejscem spotkań z osobami pełniącymi ważne funkcje związane z ochroną środowiska na naszym terenie, z osobami zajmującymi się w różnorodny sposób edukacją ekologiczną, wreszcie miejscem spotkań koordynatorów Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, której nasza Szkoła będzie przewodniczyć. W zakresie rzeczowym realizowanego Zadania pomieszczenie przeznaczone na Ekopracownię zostało wyremontowane i estetycznie urządzone, tak, aby już wchodząc do niego, uczeń miał zachęcające wrażenie do obcowania ze środowiskiem. W sali zostały naprawione i pomalowane ściany. W oknach zamontowano roletki w kolorze zieleni, na parapetach umieszczono doniczki z ziołami. Wymieniono lampy oświetleniowe, na podłodze założono panele. Do pracowni zostały zakupione nowe meble, stoliki i krzesła uczniowskie. Tablice kredowe zastąpiono tablicą suchościeralną typu ,,tryptyk”. Pod sufitem zamontowano ekran i rzutnik w celu wyświetlania filmów, programów, o tematyce ekologicznej. Pracownię wyposażono w telewizor LCD 3D, radiomagnetofon, laptopi urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka-skaner-drukarka). Ekopracownia została wyposażona również w wiele nowych i interesujących pomocy dydaktycznych oraz w artykuły papiernicze związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną, które wykorzystywane będą podczas zajęć edukacyjnych. Na wyposażeniu pracowni pozostały pomoce dydaktyczne, które pozyskaliśmy w projekcie edukacyjno-ekologicznym ,,Klub Młodego Ekologa. Z przyrodą za pan brat” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi, w ubiegłym roku szkolnym.
Wierzymy, że w naszej nowej Ekopracowni uczniowie będą z chęcią i wielką przyjemnością zgłębiać tajniki otaczającej nas przyrody, będą ją „poznawać, rozumieć, by skuteczniej chronić”. Nauczyciele zaś będą tę wiedzę przekazywać uczniom w sposób jeszcze bardziej atrakcyjny i interesujący dla nich.

Zarówno Uczniom jak i Nauczycielom
życzymy przyjemnej i efektywnej pracy w Ekopracowni.

***************************************************************************

Udział Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
w Programie „Szkoły dla Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
z Krakowa

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. Jest to program edukacji aktywności ekologicznej realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska od 11 lat, w który włączyło się ponad 1000 szkół z całej Polski. Od 5 lat należy ondo międzynarodowej sieci Eco-Schools – przyznającej najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekologiczne dla szkół na całym świecie – certyfikat Zielonej Flagi. „Szkoły dla Ekorozwoju” to rozbudowana sieć partnerów począwszy od szkół, instytucji publicznych, po lokalne organizacje i przedstawicieli biznesu. Nad jakością realizacji Programu w Polsce, oraz oceną szkolnych aplikacji o certyfikaty, czuwa Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju”,
w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Środowiska czy firm i NGO zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rozwoju.
Nad realizacją założeń Programu w naszej Szkole czuwały koordynatorki „Szkoły dla Ekorozwoju” Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek, które kierując szkolnym Klubem Młodego Ekologa, wraz z zaangażowanymi uczniami, realizowały szereg zadań w obszarze edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadziły dodatkowe zajęcia edukacyjne – warsztaty stacjonarne i terenowe, organizowały i wspólnie z uczniami uczestniczyły w wielu akcjach, konkursach ekologicznych szkolnych i pozaszkolnych, wreszcie reprezentowały Szkołę w łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych, podejmując tam również wspólne działania w zakresie promowania postaw proekologicznych wśród uczniów i działań na rzecz ochrony środowiska.
Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że 13 września 2013r. Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” zadecydowała o przyznaniu 49 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, wśród których znalazła się nasza Szkoła!!!! O Certyfikat ubiegało się wiele Przedszkoli i Szkół z całego kraju! Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu „Szkół dla Ekorozwoju”, który odbył się 11 października 2013 w Krakowie. Był to czas na wymianę najnowszych doświadczeń, wzajemnej inspiracji i celebrowania sukcesów uwieńczonych certyfikatem Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i międzynarodowej Zielonej Flagi.Naszą Szkołę podczas Zjazdu reprezentowały Dyrektor Renata Kosińska – Graf oraz koordynatorki „Szkoły dla Ekorozwoju” Panie Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek.Program Zjazdu obejmował m.in.: powitanie gości przez Rafała Serafina - Prezesa Fundacji Partnerstwo dla Środowiska; Program „Szkoły dla Ekorozwoju” w roku 2012/2013 - Fundacja Partnerstwo dla Środowiska; Prezentacja efektów projektu „Szkoły na tropie elektroodpadów” - prezentacje działań trzech zaproszonych szkół; Ekologiczna Gmina Bielawa - jak zmieniać swoje otoczenie na bardziej przyjazne środowisku?; Praktyka i doświadczenie Eco-Schools w Wielkiej Brytanii - Anna Batorczak, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym; Projekt edukacyjny jako metoda angażująca uczniów do odkrywania zjawisk i świata przyrody - Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Federacja Inicjatyw Oświatowych;Szkoły dla Ekorozwoju 2013/2014 - nowa edycja - Dobre Jedzenie w Mojej Szkole - Dobra Energia w Szkole - prezentacja przedstawiciela Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA. Ostatnim, wyczekiwanym przez wszystkich punktem Programu Zjazdu było uroczyste wręczenie certyfikatów wyróżnionym szkołom.
Jesteśmy dumni ze swoich osiągnięć i niezwykle radośni, iż nasza praca na rzecz ekorozwoju dzieci i młodzieży została doceniona, wyróżniona, a Szkoła nagrodzona Certyfikatem. Certyfikat ten sprawił bowiem, że nasz Zespół Szkół został liderem edukacji ekologicznej w naszym regionie i jest uprawniony do utworzenia
i przewodniczenia Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, której powstanie już zainicjowaliśmy, a oficjalne jej otwarcie nastąpi w styczniu 2014 roku.
Już teraz wszystkich chętnych do współpracy z nami serdecznie zapraszamy!!!!

***************************************************************************

REGIONALNE OBCHODY

OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI KLUBU GAJA PT: „ŚWIĘTO DRZEWA”

ORAZ OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OCHRONY ZWIERZĄT

8 października 2013 roku w naszej Szkole odbyła się wielka uroczystość. Już po raz dziesiąty obchodziliśmy ogólnopolską akcję Klubu Gaja ph. „Święto Drzewa”, a po raz trzeci– Międzynarodowy Dzień Ochrony Zwierząt. Tym razem jednak uroczystość nabrała dużo większych rozmiarów niż zwykle. Stało się tak za sprawą przynależności naszej Szkoły do łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych, w której to stały Program Działań wpisane zostało organizowane w naszej placówce Święto. Gościliśmy więc dzieci z 6 łódzkich placówek ekologicznych Sieci wraz z opiekunami oraz z placówek zduńskowolskich: dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2, uczniów klasy Ic Szkoły Podstawowej nr 10 oraz młodzież z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 wraz z nauczycielami. Razem około 600 osób. Gośćmi honorowymi byli Starosta Powiatu Zduńskowolskiego Pan Wojciech Rychlik, Wicestarosta Powiatu Zduńskowolskiego Pan Witold Oleszczyk, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli Pani Krystyna Niewiadomska, Przewodnicząca łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych Pani Małgorzata Dąbek, leśniczy Nadleśnictwa Poddębice Pan Sylwester Lisek, lokalne media.
Tego dnia każdy uczestnik uroczystości miał w swym ubraniu element w kolorze zielonym. W programie uroczystości znalazły się różnorodne konkursy m.in. plastyczne „Co nam daje drzewo?” oraz „Egzotyczni więźniowie”, kulinarny „Zdrowa, ekologiczna potrawa”,czy „Najciekawszy instrument muzyczny wykonany z odpadów wtórnych”, gry i zabawy o treści ekologicznej, prelekcja wygłoszona przez Leśnika o życiu lasu i jego mieszkańców oraz zagrożeniach niesionych mu przez człowieka i przestrogach dla ludzi „Czego nie wolno robić w lesie”. Laureaci konkursów zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Wszyscy otrzymali podziękowania za udział w konkursach. Grupy zaprezentowały się ponad to na scenie w piosenkach o treściach ekologicznych. Wszyscy razem odśpiewali hymn łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych oraz hymn „Święta Drzewa”. W punkcie „zbiórki makulatury” można było wymienić torbę papieru na lizaka. Jak co roku, zgodnie z tradycją, uczestnicy uroczystości sadzili drzewka na terenie przyszkolnym. Posadzono tym razem 30 drzew, pod bacznym okiem Leśnika, który udzielał cennych wskazówek, jak profesjonalnie posadzić drzewo. Wypuszczono również gołębie pokoju, co symbolizowało wspólne, zgodne życie człowieka i przyrody. Na pożegnanie każda z grup otrzymała w prezencie sadzonkę drzewka od Leśnika, by mogła zasadzić również to pamiątkowe drzewko na terenie swojej placówki, pisemne podziękowanie za udział w uroczystości oraz piękne pamiątkowe drzewko – gipsowy, płaski odlew wykonany przez uczniów naszej Szkoły pod kierunkiem Nauczycielki – Pani Iwony Dawid.
Informacje o tej ekologicznej uroczystości w naszej Szkole podawały do publicznej wiadomości lokalna prasa, radio i telewizja. Znalazły się one również na stronie internetowej www.naszemiasto.zdunskawola.pl. Klub Młodego Ekologa serdecznie dziękuje za owocną współpracę podczas organizacji tej uroczystości Pani Dyrektor Renacie Kosińskiej – Graf oraz grupie Nauczycieli: Pani Ewelinie Makówce, która wcieliła się w rolę konferansjera na scenie i prowadziła dla wszystkich gry i zabawy, Paniom, które przygotowały piękną dekorację pod kierunkiem Pani Iwony Dawid, Panu Andrzejowi Sójce za przygotowanie i czuwanie nad oprawą muzyczną, Paniom, które przygotowywały najmniejsze szczegóły uroczystości: Marcie Pałuszyńskiej, Anecie Piontek, Renacie Badziak, Sylwii Stępień, Izabeli Mielczarek, Beacie Krasowiak oraz wszystkim pozostałym Nauczycielom, którzy swoim zaangażowaniem w przygotowania i przebieg uświetniali tę uroczystość.

***************************************************************************

Z OSTATNIEJ CHWILI…

13 września 2013r. Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa zadecydowała o przyznaniu 207 certyfikatów Zielonej Flagi (ZF) oraz 49 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE), wybranym spośród placówek z całej Polski.
Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasz Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli został również doceniony i nagrodzony przez Kapitułę Programu za swą dotychczasową działalność na polu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, za co otrzymaliśmy Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, przyznawany przez Fundację wybranym placówkom z terenu całego kraju. Staliśmy się tym samym placówką centralną aktywności ekologicznej w naszym środowisku lokalnym, która w styczniu 2014 roku oficjalnie utworzy i obejmie przewodnictwo w Zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i powiatów do niego przyległych.
Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się podczas Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju 11 października 2013r. w Krakowie.
SZKOŁY DLA EKOROZWOJU
to program edukacji i aktywności ekologicznej realizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska od 11 lat, w który włączyło się ponad 1000 szkół z całej Polski. Od 5 lat należy on do międzynarodowej sieci Eco-Schools – przyznającej najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekologiczne dla szkół na całym świecie – certyfikat Zielonej Flagi. Szkoły dla Ekorozwoju to rozbudowana sieć partnerów począwszy od szkół, instytucji publicznych, po lokalne organizacje i przedstawicieli biznesu. To program, który z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę zainteresowanych. Nad jakością realizacji Programu w Polsce, oraz oceną szkolnych aplikacji o certyfikaty, czuwa Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Środowiska czy firm i NGO zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rozwoju.

Wielkie gratulacje!!! Ogromna radość i satysfakcja!!!

***************************************************************************

II ZDUŃSKOWOLSKI FESTIWAL EKOLOGICZNY

13 września 2013r. Klub Młodego Ekologa uczestniczył w II Zduńskowolskim Festiwalu Ekologicznym, który odbył się na terenie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli. Organizatorem Festiwalu był Urząd Miasta Zduńska Wola w ramach dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi projektu ,,Zielona strona Zduńskiej Woli". Współorganizatorami imprezy byli m.in. Publiczne Gimnazjum nr 1 i MDK.
Naszą Szkołę reprezentowały uczennice: Anna Kawałowska, Natalia Pichlak, Magdalena Wierucka, Paulina Maćkowska i Sandra Kuś pod kierunkiem nauczycielek mgr Marty Pałuszyńskiej i mgr Anety Piontek. Reprezentacja Szkoły wystawiła podczas Festiwalu własne Stoisko Ekologiczne. Ponadto uczennice wzięły udział w konkursach ekologicznych: „Coś z niczego II” polegającym na wykonaniu najciekawszego przedmiotu użytkowego z odpadów oraz w konkursie plastycznym „Selektywni” polegającym na wykonaniu plakatu promującego selektywną zbiórkę odpadów. W obu konkursach nasza Szkoła zajęła I miejsca. W konkursie „Coś z niczego II” zwyciężyły uczennice Anna Kawałowska i Sandra Kuś reprezentujące nasze Gimnazjum, a w konkursie „Selektywni” – Natalia Pichlak z naszej Szkoły Podstawowej. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe dziewczynki odebrały z rąk Wiceprezydenta Miasta Pana Pawła Jegiera oraz Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
II Festiwal Ekologiczny w Zduńskiej Woli był kolorowy i pełen ekologiczno– edukacyjnych pomysłów. Przedszkolaki i uczniowie prześcigali się w propozycjach na najciekawszy ,,ekostrój", na scenie prezentowali ekologiczne piosenki i scenki tematyczne. Niesamowite wrażenie robiło układanie wielkiej mozaiki z plastikowych korków od butelek, w czym i nasze uczennice brały udział. Całość dopełniły liczne i różnorodne konkursy z nagrodami. Festiwal został połączony ze zbiórką makulatury na rzecz budowy studni w Kenii. Swoją porcję papieru do kontenerów wrzucili też pracownicy magistratu. Akcję prowadziła działająca przy parafii św. Antoniego Fundacja ,,Czyńmy dobro". Zbierano też nakrętki na rzecz ciężko chorej zduńskowolanki Weroniki Taborowskiej. Na koniec Festiwalu dołączył do imprezy „barwny korowód dla Tuwima”, który tego dnia przeszedł ulicami naszego Miasta, zagrali młodzi muzycy z PSM w Zduńskiej Woli, a gimnazjaliści z „jedynki” i uczniowie Zespołu Szkół w Janiszewicach przedstawili inscenizację „Rzepki” oraz „Ptasiego Radia”.

****************************************************************************

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
ŁÓDŹ 20 WRZEŚNIA 2013R.

20 września, w piątek, 14 dzieci z Przedszkola Specjalnego Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli wraz z nauczycielami wzięło udział w Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka, który odbył się na Rynku łódzkiej Manufaktury. Dzieci reprezentowały przedszkolaków z placówek Powiatu Zduńskowolskiego. Wysoką rangę imprezie nadali swą obecnością goście zajmujący ważne stanowiska w urzędach państwowych, instytucjach rządowych i pozarządowych, firmach.

Ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka to inicjatywa oddolna. Idea organizacji Dnia Przedszkolaka narodziła się w 2010 r. w łódzkim samorządzie. Pomysłodawcami byli dyrektorzy łódzkich przedszkoli. Według jego inicjatorów, ma oznaczać on nie tylko zabawę i kolejną okazję do świętowania dla dzieci, ale też zwrócić uwagę na znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka.
Do udziału w imprezie grupa została zaproszona przez przedszkola należące do Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi, której członkiem jest również zduńskowolski Zespół Szkół Specjalnych. Opiekunem grupy było Przedszkole Miejskie nr 208 w Łodzi na czele z Dyrektorem Panią Małgorzatą Dąbek – przewodniczącą łódzkiej Sieci. Zaproszenie to było efektem od dawna już trwającej współpracy zduńskowolskiego Zespołu Szkół z łódzką Siecią Eko na polu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, ale także sympatycznych kontaktów między placówkami, które zrodziły się podczas wspólnych działań w Sieci, wymiany doświadczeń pedagogicznych oraz podejmowanych wielokrotnie wspólnych inicjatyw na rzecz kształcenia postaw proekologicznych wśród uczniów. Warto wspomnieć, że również zduńskowolski Zespół Szkół gościł u siebie przedszkolaków
z łódzkiej Sieci Ekologicznej podczas X Powiatowego Dnia Dziecka „Tęczowy Dzień Dziecka. Zagraj z nami w Zielone”, w czerwcu 2013r. Ponadto łódzkie placówki ekologiczne z przewodniczącą Sieci Eko na czele już zapowiedziały swój przyjazd na obchody „Święta drzewa” oraz Międzynarodowego Dnia Ochrony Zwierząt, które odbędą się w Zespole Szkół Specjalnych 8 października, we wtorek, o godz. 10.00.
Na Rynek łódzkiej Manufaktury przyjechały przedszkolaki z różnych stron kraju. Czekała na nich istna uczta atrakcji i niespodzianek: dmuchańce, malowanie twarzy, gry i zabawy
na stoiskach Nowej Szkoły, WFOŚiGW w Łodzi, Policji, Straży Miejskiej, kolorowy autobus łódzkiego MPK kryjący w swym wnętrzu figloraj, tramwaje, samochody Policji i Straży Pożarnej, pokazy psów policyjnych, zabawy z psami pracującymi w dogoterapii i wiele, wiele innych. Dzieci zabawiali szczudlarze – piraci, wróżki, klowni z wielkimi bańkami mydlanymi, postacie z dziecięcych bajek. Na scenie zabawę prowadzili animatorzy, którzy zagrzewali do śpiewu i tańca, a w przerwach krótkie występy artystyczne prezentowały dzieci z przedszkoli z całego kraju. O godz. 12.00 wszystkie dzieci jednocześnie wypuściły „ kolorowe balony do nieba”. Każdy balon oznaczał jedno dziecięce marzenie. Moment ten wywarł na wszystkich obecnych ogromne wrażenie. Zaraz potem, o godz. 12.45, wszystkie przedszkolaki obecne na Rynku Manufaktury pobiły „Rekord Tuwima” recytując jednocześnie wiersz „Abecadło”. Zaśpiewały też Hymn Dnia Przedszkolaka. Organizator zabawy przygotował dla wszystkich dzieci prezenty.
Po zakończonej zabawie w Manufakturze dzieci ze zduńskowolskiego Przedszkola Specjalnego oraz z Przedszkola w Głownie zostały zaproszone do PM nr 208 w Łodzi na obiad. Następnie wzięły udział w „niespodziance” przygotowanej przez gospodarzy
– zabawie w hali sportowej łódzkiej Gwardii, gdzie pod kierunkiem animatorów odbyła się zabawa taneczna z udziałem dzieci z łódzkich przedszkoli. Na koniec ponownie w PM nr 208 przedszkolaki odpoczywały, kosztowały słodki podwieczorek, bawiły się i nawiązywały przyjazne znajomości. Na pożegnanie dzieci wraz z opiekunami otrzymały od gospodarzy wykonane specjalnie dla nich pamiątkowe upominki.
Wizyta w Łodzi przyniosła wszystkim moc pozytywnych wzruszeń. Dzieci
ze zduńskowolskiego Przedszkola Specjalnego były przeszczęśliwe. Dla nich był to dzień pełen niesamowitych wrażeń, przygód i wielkiej radości ze wspólnej zabawy z ich pełnosprawnymi rówieśnikami.
Fotorelacja z udziału w Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka 2013 dostępna jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.