KLUB MŁODEGO EKOLOGA powstał w naszym Zespole Szkół wraz z początkiem roku szkolnego 2012/2013. Jest on odpowiedzią na rosnące zainteresowanie Uczniów przyrodą, zagrożeniami, jakie niesie działalność człowieka oraz jej ochroną.
Wspomnijmy, że w naszej szkole od lat prowadzone są akcje promujące działania ekologiczne, jak chociażby „Święto Drzewa” czy „Przytul Zwierzaka”. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach ekologicznych z ogromnymi sukcesami. Członkami KLUBU MŁODEGO EKOLOGA są uczniowie naszego Zespołu Szkół. Opiekę nad pracami w Klubie sprawują mgr Marta Pałuszyńska i mgr Aneta Piontek.
W szkolnym KLUBIE MŁODEGO EKOLOGA rozbudzamy swoje zainteresowania, wzbogacamy wiedzę ekologiczną i umiejętności, podczas spotkań w Klubie oraz podczas wielu ciekawych zajęć terenowych – wycieczek do przyrodniczo interesujących miejsc.

Wszystkich chętnych uczniów i nauczycieli serdecznie zapraszamy do współpracy i włączanie się w podejmowane przez nas działania.