W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej uczestniczyli w zajęciach basenowych. W zajęciach uczestniczyło w sumie 22 uczniów klas gimnazjalnych, zawodowych i szkoły podstawowej.
Zajęcia odbywały się w SP nr 9 w Zduńskiej Woli Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, tj. w każdy wtorek. W sumie odbyły się 72 godziny nauki pływania. Zajęcia miały na celu wspomóc uczniów w oswajaniu się z wodą oraz ćwiczeniu i doskonaleniu nabytych umiejętności, uczniów potrafiących pływać. Poza tym uczniowie ćwiczyli samoobsługę, umiejętności zachowania się w miejscach publicznych, zachowania higieny czy utrwalania zasad przechodzenia przez jezdnię.
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie korzystali z tej formy dodatkowych zajęć. Można zauważyć postępy w nauce pływania czy pokonywania lęku przed wodą lub wstydu zaprezentowania się w kostiumie kąpielowym. Jest to dla uczniów duża radość wynikająca z możliwości spędzenia czasu w ciekawy sposób, wśród rówieśników.
Opiekę nad uczniami w drodze na basen i wsparcie podczas zajęć sprawowali nauczyciele naszej szkoły mgr Katarzyna Gołąb, mgr Katarzyna Królikowska, mgr Aneta Piontek, mgr Łukasz Zawada i mgr Bogdan Pawlak. Za przeprowadzenie zajęć odpowiedzialny był mgr Sokal Patryk.